Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTS ELS SERVEIS

1er TRIMESTRE FISCAL 2017

2017-04-03

Sabeu que dels dies 1 al 20 abril heu de presentar les declaracions fiscals del 1er trimestre? MODELS 111, 115, 130, 131, i 303...

Si esteu interessats a fer-ho a través de la UBLH, via seu electrònica, cal que recolliu totes les dades i ens demaneu cita prèvia als telfs. 933380116 o 634580116, fins el dia 13 els qui vulgueu domiciliar el pagament dels impostos, o el dia 19 la resta (ATENCIO!! el dia 20 no us podrem oferir aquest servei).

No oblideu que, pel mig, hi ha els dies festius de Setmana Santa!!!

Veure(+)

4TRIMESTRE FISCAL I RESUMS ANUALS 2016

2017-01-02

24/01/2016: Us recordem que, tots aquells que estigueu obligats a presentar la DECLARACIO RECAPITULATIVA D'OPERACIONS INTRACOMUNITARIES, MOD. 349, el termini finalitza el proper dia 30 de gener. Recomanem no deixar-ho per última hora!!

Com cada any, al llarg d'aquest mes de GENER toca presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 4art TRIMESTRE i RESUMS ANUALS de l'any 2016. Si és del vostre interès que des de la Unió de Botiguers us assessorem en la confecció i/o presentació dels diferents models (111, 115, 130, 131, 180, 190, 303, 390 i qualsevol altra declaració que us correspongui fer), demaneu cita prèvia, trucant als telfs. 93.338.01.16 i 634.58.01.16, per a venir al despatx, de dilluns a dijous de 9 a 13.30h i excepcionalment també els divendres 20 i 27 de gener. Recordeu que per als qui volgueu domiciliar el pagament, els terminis s,escurcen 5dies, és a dir, fins el 15 i 25 de gener segons el cas!!

Veure(+)

DILLUNS 31 OCTUBRE TANCAT

2016-10-27

Us informem que el proper dilluns 31 d'octubre el despatx de la Unió de Botiguers romandrà tancat al públic.

Veure(+)

3ER TRIMESTRE FISCAL 2016

2016-10-03

Us recordem que entre els dies 01 al 20 d'octubre s'han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 3er Trimestre del 2016 (Models 111, 115, 130, 131 i 303). Els socis/es interessats en confeccionar-les a través de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, cal que demanin cita prèvia trucant al Telf.- 93.338.01.16, en horari de 09 a 13.30 hores, de dilluns a dijous. Tantmateix, tots aquells que optin per la domiciliació del pagament dels impostos, caldrà que ho tramitin abans del 13 d'octubre.

Veure(+)

2on TRIMESTRE FISCAL 2016

2016-07-04

Us recordem que de l' 1 al 20 de juliol s' han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 2on trimestre de l'exercici 2016: Models 111, 115, 130, 131 i 303, entre altres... Si és del vostre interès fer-ho a través dels serveis de la Unió de Botiguers, demaneu cita prèvia trucant-nos al telf. 93.338.01.16, abans del 15 de juliol pels qui vulgueu domiciliar el pagament.

Veure(+)

AL FEBRER, DECLARACIONS INFORMATIVES!

2016-02-03

25/02/2016: Els qui vulgueu presentar els models 347 o 184 via seu electrònica, a través de la Unió de Botiguers, cal que ens feu arribar totes les dades abans de les 12h de demà DIVENDRES 26 de FEBRER!!! 03/02/2016: Us recordem que durant aquest mes (fins el dia 29 de FEBRER) s'han de confeccionar i presentar les declaracions anuals informatives corresponents al MODEL 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones superiors a 3.005,06€) i MODEL 184 (entitats en règim d'atribució de rendes). En el cas que sigui del vostre interès presentar-les a través de la Unió de Botiguers via seu electrònica, caldrà que demaneu cita prèvia o faciliteu totes les dades abans del proper dia 26 de febrer, presencialment, per telèfon (93.338.01.16 o 634.58.01.16), també per fax (93.338.01.16) o via email (ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net).

Veure(+)

4art TRIMESTRE FISCAL i RESUMS ANUALS

2016-01-07

25/01/2016 NOTA IMPORTANT: A tots aquells que durant l'exercici 2015 vàreu realitzar operacions amb proveïdors o clients de la Unió Europea, us recordem que cal que presenteu la DECLARACIÓ RECAPITULATIVA D'OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES, MODEL 349, abans de l'1 de febrer.

El dia 2 de gener i fins el 20 o el 30 del mateix mes, segons el cas, s’inicia el termini de presentació de:
1.- PAGAMENT A COMPTE DE L’I.R.P.F. Pagament fraccionat del 4rt. Tr./15. E. directa normal i simplificada (MODEL 130): llibres d’ingressos i despeses sumats trimestral i anualment. E. objetiva (MODEL 131): mòduls.
2.- RETENCIONS DEL PERSONAL. Pagament del 4rt. Tr./15 (MODEL 111) i presentació del resum anual (MODEL 190).
3.- RETENCIONS DE LLOGUERS. Pagament del 4rt. Tr./15 (MODEL 115) i presentació del resum anual (MODEL 180). Cal que porti els 12 REBUTS DE LLOGUERS de tot l'any 2015 amb el detall de tots els imports: base imposable, IVA i els diferents tipus (20% o 19,5%) de retenció (NO el càrrec bancari). Recordeu que per a la presentació del resum anual, necessiteu saber la referencia cadastral del local, dada que es pot obtenir del contracte del lloguer o a través del propietari/administrador de l'immoble.
4.- I.V.A. Pagament del 4rt. Tr./15. Règim general (MODEL 303) i presentació del resum anual (MODEL 390): llibres d’ingressos i despeses sumats trimestral i anualment. Règim simplificat (MODEL 311) i presentació del resum anual (MODEL 390): dades definitives per a fer el càlcul de tot l’any 2015 (autònoms titulars i col.laboradors, treballadors contractats, consum elèctric, m2 local, baixes per enfermetat, pels bars metres de barra, unitats de taules i cadires, màquines recreatives, etc.) i llibre d’IVA suportat sumat anualment.
5.- Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (MODEL 349).

Si és del vostre interès que la Unió de Botiguers us assessori en la preparació i presentació de les anteriors declaracions tributàries, preguem que ens faciliteu la informació necessària o demaneu cita prèvia el més aviat possible (Telfs.- 93.338.01.16 i 634.58.01.16), sempre tenint en compte que la domiciliació per al pagament dels esmentats impostos es pot sol.licitar fins els dies 15 i 25 de gener, segons el cas!!

Veure(+)

NOVA FISCALITAT PER A LES SOCIETATS CIVILS (SCP) A PARTIR DE GENER DEL 2016.

2015-10-30

Us informem que el proper divendres dia 6 de novembre, a partir de les 15 hores, al local de la Unió de Botiguers, parlarem sobre la REFORMA TRIBUTÀRIA de finals de 2015, que estableix a la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats una nova forma de tributació de les SOCIETATS CIVILS PRIVADES (SCP) amb activitat mercantil/empresarial a partir de l'exercici 2016. Aquesta reforma canvia el sistema de tributació de les SCP, suprimint l'atribució dels socis mitjançant el règim d'atribució de rendes establert a la Llei de l'IRPF, i passant a tributar per l'Impost de Societats. Obligacions: Estan obligats a tributar per l'Impost de Societats, model 200. Han de portar els mateixos llibres comptables que una societat i legalitzar-los anualment. Han de canviar de comptabilitat simplificada (llibres d'ingressos i despeses) a comptabilitat complerta. Existeix un règim transitori durant el primer semestre del 2016 que permetrà la dissolució de les SCP amb neutralitat fiscal.

Veure(+)

IMPOSTOS 2on TRIMESTRE 2015

2015-07-01

Us recordem que de l'1 al 20 de juliol s'han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 2on trimestre d'aquest exercici 2015. ATENCIÓ: El termini per als qui vulgueu domiciliar el pagament dels impostos mitjançant càrrec directe al vostre cte. bancari, és només fins el dia 15! Els associats/des que estigueu interessats en presentar-les a través de la Unió de Botiguers, podeu demanar-nos cita prèvia, de dilluns a divendres, en horari de 09.30 a 13.30h.

Veure(+)

HISENDA AMPLIA TERMINI PRESENTACIO FINS 24/04/15 PELS SEUS PROBLEMES TECNICS A LA WEB WWW.AEAT.ES!!

2015-04-07

NOTA INFORMATIVA DE L'AEAT DEL 20/04/15: "Ampliación del plazo de presentación de determinados modelos: Por motivos técnicos se amplia el plazo de presentación de los modelos 123,124,126,128,130,131 y 136 hasta el 24 de abril de 2015.">

El passat dia 01 d'abril es va iniciar el termini per a la presentació de les declaracions fiscals corresponents al 1er trimestre de l'any 2015. Si és del vostre interès confeccionar-les a través de la Unió de Botiguers, us oferim un servei d'assessorament i presentació gratuïta, pel que només heu de demanar cita prèvia abans del proper dia 20 d'abril, trucant-nos al telf. 93.338.01.16 i 634.58.01.16. >

No oblideu que heu de disposar de totes les dades relacionades amb la vostra activitat econòmica o professional, tant en estimació directa (ingressos, despeses, rebuts de lloguers, relació de treballadors) (models 111, 115, 130 i 303) com en estimació objectiva o mòduls (rebuts de lloguer, personal assalariat i no assalariat, consum de kws de llum durant el 2014, mtrs2 de local, potència fiscal de vehicle, metres de barra, taules i cadires, màquines recreatives etc... segons l'activitat que es desenvolupi) (models 111, 115, 131 i 303). >

Tantmateix, si esteu interessats en conèixer de manera avançada les principals novetats fiscals, cliqueu sobre (Veure+)

Veure(+)

AL FEBRER, DECLARACIONS INFORMATIVES: MODELS 347 i 184.

2015-02-03

Hem organitzat una JORNADA INFORMATIVA pel proper 6 de desembre, a les 15 hores, en la que us explicarem que durant aquest mes de febrer s'han de confeccionar les declaracions anuals informatives corresponents als MODELS 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones superiors a 3.005,06€) i 184 (entitats en règim d'atribució de rendes). Data límit de presentació el proper 2 de març. En el cas que sigui del vostre interès assistir-hi i/o presentar-les a través de la Unió de Botiguers, caldrà que aviseu de la vostra assistència fins el mateix dia 6, i a més per a la presentació via seu electrònica cal que demaneu cita prèvia o faciliteu totes les dades abans del proper dia 27 de febrer, presencialment, per telèfon (93.338.01.16 o 634.58.01.16), també per fax (93.338.01.16) o via email (ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net). Cliqueu sobre Veure(+) per consultar les IMPORTANTS NOVETATS d'aquest any de les que s'informa a la pàgina de l'AEAT, que es resumeixen en que: 1) Els subjectes passius acollits al RÈGIM SIMPLIFICAT d' IVA hauran de facilitar informació no només de les operacions per les que emitin factura (CLIENTS) sino també d' aquelles per les que rebin factura (PROVEÏDORS) i estiguin anotades al Llibre de Registre de factures rebudes. 2) Amb l' ampliació de la informació facilitada al Model 180 (resum anual de lloguers), les operacions d' ARRENDAMENT de LOCAL DE NEGOCI subjectes a retenció queden EXCLOSES de la obligació de declaració de l' arrendador al Model 347.

Veure(+)

1er TRIMESTRE FISCAL 2014

2014-04-01

El dia 1 d,abril s,inicia el termini de presentació de les declaracions fiscals corresponents al 1er trimestre de 2014, i finalitza el proper dimarts 22 d,abril. Els associats/des que estigueu interessats en la confecció i presentació dels vostres impostos a través de la Unió de Botiguers, ens haureu de facilitar tota la informació i documentació necessàries (personal assalariat/no assalariat, consum de llum, metres quadrats de l,establiment, potència fiscal del vehicle, potència de llum contractada, rebuts de lloguers pagats/cobrats, llibres comptables d,ingressos i despeses, compra de béns d, inversió i amortitzacions etc...). Pels qui vulgueu domiciliar el pagament dels impostos, ho haureu de fer abans del dia 15; per la resta, podreu facilitar les dades fins el dia 17 d,abril, telefònicament trucant en horari de matins als telfs. 933380116 o 634580116, o bé per correu electrònic a la següent adreça: ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net.

Veure(+)

4art TRIMESTRE PLAÇ FISCAL i RESUMS ANUALS 2013

2014-01-07

20-01-2014: Us recordem que avui es l, ultim dia per a pagar els impostos corresponents als MODELS 111 (retencions de treballadors i professionals) i 115 (retencions de lloguers). Els qui vàreu optar per la domiciliacio bancària, avui us carregaran l, import al vostre cte. bancari. 15-01-2014: US INFORMEM QUE DEGUT A UNA INCIDENCIA INFORMATICA PRODUIDA DURANT AQUEST MATI DEL DIA 15 DE GENER, NO PODEM GARANTIR LA DOMICILIACIO DELS MODELS 111 i 115 DE TOTS ELS QUI ENS HO HEU SOL.LICITAT, TOT I QUE ES MANTE LA OPCIO DEL PAGAMENT A TRAVES D, ENTITAT BANCARIA. PREGUEM DISCULPEU LES MOLESTIES!! 07-01-2014: Us recordem que des del passat dia 2 i fins els propers dies 20 o 30 d'aquest mes de gener, segons el cas, s’han de presentar les següents declaracions fiscals: 1.- PAGAMENT A COMPTE DE L’I.R.P.F. Pagament fraccionat del 4rt. Tr./13. Estimació directa normal i simplificada (MODEL 130): llibres d’ingressos i despeses sumats trimestral, i també per partides anualment. Estimació objetiva (MODEL 131). 2.- RETENCIONS DEL PERSONAL A CTE. DE L'IRPF. Pagament del 4rt. Tr./13 (MODEL 111) i presentació del resum anual (MODEL 190). 3.- RETENCIONS DE LLOGUERS. Pagament del 4rt. Tr./13 (MODEL 115) i presentació del resum anual (MODEL 180). Cal que disposeu dels 12 rebuts de lloguer de tot l'any 2013 per a fer les oportunes comprovacions i, en el seu cas, regularitzacions. 4.- I.V.A. Pagament del 4rt. Tr./13. Règim general (MODEL 303) i presentació del resum anual (MODEL 390): llibres d’ingressos i despeses sumats trimestral i també anualment. Règim simplificat (MODEL 311) i presentació del resum anual (MODEL 390): dades definitives per a fer el càlcul de tot l’any 2013 (treballadors, consum elèctric, m2 local, baixes per enfermetat, etc.) i llibre d’IVA suportat sumat anualment. 5.- Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (MODEL 349). Si és del vostre interès que des de la Unió de Botiguers us assessorem en la preparació i presentació de les anteriors declaracions tributàries, preguem que ens faciliteu la informació necessària o demaneu cita prèvia el més aviat possible (Telfs.- 93.338.01.16 i 634.58.01.16), sempre tenint en compte que la domiciliació per al pagament dels esmentats impostos es pot sol.licitar fins els dies 15 i 25 de gener, segons el cas!!

Veure(+)

2on termini RENDA 2012

2013-11-04

Si vàreu fraccionar el pagament de la declaració anual de la RENDA corresponent a l'exercici 2012, us recordem que demà dimarts dia 05 de novembre finalitza el 2on termini. En el cas que n'haguéssiu domiciliat el pagament a través de la vostra entitat bancària, és important que al compte corrent tingueu saldo positiu per atendre'l.

Veure(+)

3er TRIMESTRE FISCAL 2013

2013-10-01

Us recordem que entre els dies 01 al 21 d'octubre s'han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 3er trimestre del 2013 (Models 111, 115, 130, 131, 303 i 310). Els socis/es interessats en confeccionar-les a través de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, cal que demanin cita prèvia trucant al Telf.- 93.338.01.16, de dilluns a divendres, de 09.30 a 14.30 hores, que és el nostre horari durant aquests vint dies. Tots aquells que optin per la domiciliació del pagament dels impostos, caldrà necessàriament que ho tramitin abans del 15 d'octubre.

Veure(+)

2on TRIMESTRE FISCAL 2013

2013-07-01

Us recordem que entre els dies 02 al 22 de juliol s'han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 2on trimestre del 2013 (Models 111, 115, 130, 131, 303 i 310). Els socis/es interessats en confeccionar-les a través de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, cal que demanin cita prèvia trucant al Telf.- 93.338.01.16, de dilluns a divendres, de 09.30 a 14.30 hores, excepte els divendres que, com sempre, tanquem a les 13.30h. Tots aquells que optin per la domiciliació del pagament dels impostos, caldrà que ho tramitin abans del 15 de juliol.

Veure(+)

CURS DE RENDA 2012

2013-04-25

Coincidint amb l'inici de la CAMPANYA de la DECLARACIÓ DE LA RENDA corresponent a l'exercici 2012, i per a tots aquells assoc¡ats/des que estigueu interessats en conèixer els diferents aspectes normatius i pràctics de l'IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) i en el seu cas també de l'IP (impost sobre el patrimoni), us informem que a partir del proper dijous dia 02 de maig i fins el dilluns dia 01 de juliol queden obertes les sol.licituds per als qui vulgueu aprendre a confeccionar-les a través dels serveis de la Unió de Botiguers. Per això, cal que porteu les dades fiscals i tota la documentació necessària per a fer la vostra pròpia declaració, i demaneu cita prèvia trucant-nos al Telf.- 93.338.01.16, abans del dia 26 de juny si se'n vol domiciliar el pagament.

Veure(+)

PLAÇ FISCAL 1er TRIM./2013

2013-04-02

Us recordem que entre els dies 02 i 22 d'abril s'han de presentar totes les declaracions fiscals (Models 111, 115, 130, 131, 303 i 310) corresponents al primer trimestre de l'exercici 2013. Si és del vostre interès preparar-les a través de la Unió de Botiguers, cal que demaneu cita prèvia i faciliteu totes les dades que calguin (per ex.: retencions salarials i dels lloguers, personal assalariat i no assalariat, consum de llum, potència elèctrica contractada, metres quadrats del local, vehicle afecte a l'activitat, ingressos, despeses, amortitzacions, etc...) trucant al Telf.- 93.338.01.16 abans del proper dia 18, o del dia 12 d'abril si voleu domiciliar el pagament dels vostres impostos. NOTA: És important destacar que la deducció de 400 euros a la declaració de l' Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) es mantindrà per a les rendes amb una base imposable inferior a 8.000 euros anuals i tindrà caràcter progressiu per a les compreses entre aquesta quantitat i 12.000 euros, amb l'objectiu de garantir l'"equitat" fiscal.

Veure(+)

AL FEBRER, MODELS 184 i 347!!

2013-01-31

Us informem que, per a aquest any 2013, s'ha avançat el termini de presentació del Model 184 corresponent a la “Declaració informativa anual d'entitats en règim d'atribució de rendes”, i també del Model 347 corresponent a la “Declaració anual d'operacions amb terceres persones” al mes de febrer.

Veure(+)

PLAÇ FISCAL 4art TRIMESTRE + RESUMS ANUALS 2012.

2013-01-07

Us recordem que el dia 2 de gener i fins el 21 o el 30 del mateix mes, segons el cas, s’inicia el termini de presentació de: 1.- PAGAMENT A COMPTE DE L’I.R.P.F. Pagament fraccionat del 4rt. Tr./12. E. directa normal i simplificada (MODEL 130): llibres d’ingressos i despeses sumats trimestral i anualment. E. objetiva (MODEL 131). 2.- RETENCIONS DEL PERSONAL. Pagament del 4rt. Tr./12 (MODEL 111) i presentació del resum anual (MODEL 190). 3.- RETENCIONS DE LLOGUERS. Pagament del 4rt. Tr./12 (MODEL 115) i presentació del resum anual (MODEL 180). Cal que ens porti els 12 rebuts de lloguer de tot l'any 2012. 4.- I.V.A. Pagament del 4rt. Tr./12. Règim general (MODEL 303) i presentació del resum anual (MODEL 390): llibres d’ingressos i despeses sumats trimestral i anualment. Règim simplificat (MODEL 311) i presentació del resum anual (MODEL 390): dades definitives per a fer el càlcul de tot l’any 2012 (treballadors, consum elèctric, m2 local, baixes per enfermetat, etc.) i llibre d’IVA soportat sumat anualment. 5.- Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (MODEL 349). Si és del vostre interès que la Unió de Botiguers us assessori en la preparació i presentació de les anteriors declaracions tributàries, preguem que ens faciliteu la informació necessària o demaneu cita prèvia el més aviat possible (Telfs.- 93.338.01.16 i 634.58.01.16), sempre tenint en compte que la domiciliació per al pagament dels esmentats impostos es pot sol.licitar fins els dies 15 i 25 de gener, segons el cas!!

Veure(+)

CANVI BASE COTITZ. FINS 31/10

2012-10-24

Us recordem que el proper 31 d’OCTUBRE finalitza el segon termini anual per a presentar les sol.licituds de canvi de base de cotització pels treballadors autònoms, amb efectivitat a partir del proper dia 1 de gener de 2013. Cal presentar a la Tresoreria, el model TC4005 degudament cumplimentat.

Veure(+)

L'AEAT INFORMA

2012-10-08

A continuació us reproduïm la NOTA publicada per l'AEAT a la seva pàgina web en relació a les declaracions d'IVA pel 3er i 4art trimestre del 2012: "NOTA SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 A) En las autoliquidaciones de IVA, modelo 303, de los períodos que comprendan el mes de septiembre o siguientes de 2012 (correspondientes a los meses 9 a 12 o al 3T y 4T), se puede dar la situación de que en un mismo período de liquidación hayan de reflejarse operaciones gravadas según los nuevos tipos impositivos (21%, 10%) junto con otras devengadas a las que les sean de aplicación los tipos vigentes hasta el 1 de septiembre (p.ej. autoliquidación del 3T que incluya operaciones realizadas en julio y agosto a las se aplican los tipos del 8% o 18% junto con operaciones realizadas en septiembre a las que se aplican los tipos del 10% o 21%, supuestos de modificación de base imponible, regularización de ventas en régimen de viajeros, regularizaciones del artículo 89.5 LIVA, etc. a los que se les aplica los tipos del 7%, 8%, 16% o 18%). En estos supuestos deberá consignarse en las casillas 01 y 04 la suma algebraica de las bases imponibles. De igual forma se procederá con las casillas correspondientes a las cuotas devengadas. En cuanto a las casillas relativas a los tipos impositivos, se consignará el tipo resultante del cociente entre la cuota y la base imponible declarada, cualquiera que sea el resultado y si este cociente no da un número entero, se hará constar los dos primeros decimales del número resultante. B) Las autoliquidaciones de IVA, modelo 303, de los períodos que comprendan el mes de septiembre o siguientes de 2012 que incluyan operaciones a las que sea aplicable el RECARGO DE EQUIVALENCIA se cumplimentarán siguiendo los criterios indicados en el apartado A) anterior. - Los tipos del recargo de equivalencia aplicables hasta el 31 de agosto de 2012 son: 4%, 1%, 0,5% y 1,75% (Labores del Tabaco). - Los tipos del recargo de equivalencia aplicables a partir del 1 de septiembre de 2012 son: 5,2%, 1,4%, 0,5% y 1,75% (Labores del Tabaco). Ejemplo 1: contribuyente con IVA y recargo de equivalencia. Ha modificado bases de períodos anteriores por créditos incobrables IVA general al tipo del 21%, desde el 1 de septiembre. Base imponible del 3T = 10.000 €- julio 10.000 €- agosto 20.000 €- septiembre Modificación base imponible créditos incobrables períodos anteriores (-30.000 €). Tipo 18% Cuota = 20.000 x 21% + 20.000 × 18% - 30.000 x 18% = 2.400 € Tipo medio = 2.400 /10.000 = 24 % Cumplimentación del modelo: Casilla 01: 10.000 (40.000 - 30.000) Casilla 02: 24% (2.400 / 10.000) Casilla 03: 2.400 Recargo de equivalencia: Cuota = 20.000 × 5,2% + 20.000 × 4% - 30.000 × 4% = 640 Cumplimentación del modelo: Casilla 10: 10.000 (40.000 - 30.000) Casilla 11: 6,4% (640 / 10.000) Casilla 12: 640 Ejemplo 2: contribuyente con bases imponibles iguales en los tres meses Base imponible del 3T = 20.000 €- julio 20.000 €- agosto 20.000 €- septiembre Cuota = 20.000 x 21% + 40.000 × 18% = 11.400 € Tipo medio = 11.400 / 60.000 =1 9 % Cumplimentación del modelo: Casilla 01: 60.000 Casilla 02: 19% (11.400 / 60.000) Casilla 03: 11.400 C) En las autoliquidaciones modelo 303 correspondientes al 1T o 2T de 2012 o a los meses 01 a 08 de 2012 no se puedan consignar bases ni cuotas a los nuevos tipos impositivos del 21% o 10%. Ejemplo: Arrendamiento del mes de junio de 2012 que según contrato es pagadero a los 90 días de la finalización del mes (en este caso el 30 de septiembre de 2012). Aunque se consigne un documento contable fechado en el mes de agosto que indique la cantidad debida por el arrendamiento de dicho mes, la factura no se emitirá hasta el 30 de septiembre y el tipo impositivo será del 21%. No será objeto de declaración en el mes 06 o 2T de 2012, sino que será declarado en el mes 09 o 3T de 2012. D) A lo largo del año 2012 está previsto publicar una Orden Ministerial que apruebe un nuevo modelo 390-resumen anual en el que se incluirán nuevas casillas que permitan declarar separadamente las operaciones realizadas durante todo el ejercicio, desglosándolas en función del tipo impositivo al que efectivamente han sido gravadas."

Veure(+)

3er TRIMESTRE FISCAL 2012

2012-10-02

Us recordem que entre els dies 01 al 20 d'octubre s'han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 3er Trimestre del 2012 (Models 110, 115, 130, 131, 303 i 310). Els socis/es interessats en confeccionar-les a través de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, cal que demanin cita prèvia trucant al Telf.- 93.338.01.16, en horari de 09.30 a 14.30 hores. Tantmateix, tots aquells que optin per la domiciliació del pagament dels impostos, caldrà que ho tramitin abans del 15 d'octubre.

Veure(+)

2on TRIMESTRE FISCAL 2012

2012-07-02

Us recordem que entre els dies 02 al 20 de juliol s'han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 2on trimestre del 2012 (Models 110, 115, 130, 131, 303 i 310). Els socis/es interessats en confeccionar-les a través de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, cal que demanin cita prèvia trucant al Telf.- 93.338.01.16, de dilluns a divendres, de 09.30 a 14.00 hores, que és el nostre horari durant tot el mes de juliol. Tots aquells que optin per la domiciliació del pagament dels impostos, caldrà que ho tramitin abans del 15 de juliol.

Veure(+)

2on TRIMESTRE 2011 DECLARACIONS FISCALS

2011-07-01

El termini per a la presentació de les diferents declaracions fiscals corresponents al 2on TRIMESTRE del 2011 s'inicia l'1 de juliol i finalitza el proper dia 20, tot i que per a domiciliacions bancàries és fins el dia 15 de juliol.

Veure(+)

DECLARACIONS FISCALS 4art TRIMESTRE / RESUMS ANUALS 2010.

2011-01-09

Us informem que fins els propers dies 20 i 31 de de gener es poden presentar les declaracions fiscals corresponents al 4art Trimestre / Resums Anuals de l'exercici 2010 -segons models-. Tots els associats/des que estigueu interessats en que la UBLH us les confeccioni, contacteu telefònicament amb nosaltres (Telf.- 93.338.01.16) abans dels propers dies 18 i 28 respectivament. NOTA IMPORTANT: Si opteu per la presentació telemàtica, amb domiciliació del pagament dels impostos, els terminis són fins els dies 15 i 25 de gener respectivament.

Veure(+)

DECLARACIONS FISCALS 2on TRIMESTRE 2010.

2010-07-02

El proper dia 20 de juliol s'acaba el termini per a la presentació de les declaracions fiscals corresponents al 2on trimestre del 2010. Tots aquells associats que vulguin domiciliar el pagament dels seus impostos, cal que demanin cita prèvia abans del proper dia 15!

Veure(+)

ASSESORIA FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I JURIDICA

2008-01-14

Serveis jurídics i de gestoria.

Veure(+)

 
CATEGORIES
Assegurances
Informatica
Bancs i Caixes
Benzineres
Varis
Gestoria
Mútues
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal