Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTES LES NOTICIES

CAMPANYA RENDA 2017

2018-04-18

Iniciada ja la CAMPANYA de la RENDA 2017, obrim la nostra agenda de cites (MAIG dies 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30; JUNY dies 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 i 2 de JULIOL; per altres dates cal preguntar abans) perquè tots els associats de la Unió de Botiguers que ho desitgeu, pugueu venir a aprendre a confeccionar i presentar la vostra pròpia declaració de la renda i/o patrimoni.

No oblideu recopilar tota la informació necessària, i truqueu als telfs. 93.338.01.16 o 634.58.01.16, abans del 25 de juny!

Com cada any, per a aquesta activitat comptem amb la subvenció del nostre Ajuntament.


Veure(+)

RGPD-LOPD

2018-03-26

¿Los autónomos y las pymes tienen que cumplir con la LOPD?

Sí, los trabajadores autónomos y las pymes están obligados a cumplir con la Ley de Protección de Datos desde el momento en el que tengan en su poder datos personales que puedan identificar a una persona física.

Es importante y necesario que se cumpla con la LOPD, especialmente a partir del próximo 25 de mayo de 2018, fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

Si los autónomos en el desarrollo de su actividad tratan datos de carácter personal (de personas físicas) de clientes, proveedores, colaboradores, etc., si realizan negocios a través de Internet y recaban datos de carácter personal, si prestan servicios a empresas que implique el conocimiento de datos personales, o si tienen empleados, en todos los casos, están obligados a cumplir con los preceptos del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

De forma general, estos serían algunos trámites que deben realizar los autónomos para cumplir con el RGPD-LOPD:

- Elaborar el registro de actividades de tratamiento.
- Incorporar en documentos, facturas, presupuestos y albaranes las cláusulas de información y consentimiento.
- Adecuar a la normativa las comunicaciones por correo electrónico, página w eb, redes sociales, etc.
- Firmar los contratos de encargado de tratamiento con empresas o profesionales cuando se tenga acceso a datos de carácter personal en la prestación de los servicios.
- Crear un documento donde se recojan los procedimientos, los controles y las medidas adoptadas.

Como véis, el cumplimiento es importante y necesario, con riesgo de elevadas sanciones pecuniarias en caso de que no sea así...Veure(+)

TAULA SECTORIAL DE COMERÇ

2018-03-23

Ahir la presidenta de la Unió de Botiguers de LH va participar a la comissió de treball de la Taula Sectorial de Comerç. Treballem junts pel comerç local i de proximitat❗❗

Veure(+)

WHATSAPP al 634.58.01.16

2018-02-27

Contacta amb nosaltres sempre que ho necessitis amb un WHATSAPP al 634.58.01.16.... tan ràpid com puguem et contestarem!!!

Veure(+)

MODEL 347

2018-02-01

27/02/2018: si voleu fer la presentació del Mod. 347 a través de la Unió de Botiguers, AVUI ÚLTIM DIA PER FER-NOS ARRIBAR LES DADES, abans de les 13h!!!

Aquest mes, i fins el 28 de febrer, cal presentar el MODEL 347 corresponent a la declaració anual de les operacions amb tercers superiors a 3.000€...

Veure(+)

4art TRIM. FISCAL i RESUMS ANUALS 2017

2018-01-07

Us recordem que fins el dia 22 i 30 de gener respectivament, cal presentar les autoliquidacions i declaracions fiscals corresponents al 4art TRIMESTRE i RESUMS ANUALS del 2017 (MODELS 111, 180, 115, 190, 130, 131, 303 i 390). Si teniu previst fer-ho a través de la Unió de Botiguers, cal que demaneu cita prèvia trucant als telfs. 93.338.01.16 i 634.58.01.16, abans del 15 i 25 de gener si és que teniu pensat domiciliar el pagament...

Els membres de ENTITATS EN RÈGIM ATRIBUCIÓ DE RENDES, teniu temps de presentar la declaració informativa MODEL 184 fins el dia 31 de gener, i un dia abans, és a dir, el 30 de gener, cal haver presentat la declaració recapitulativa de les OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES, el MODEL 349!!!

Veure(+)

REIS MAGS

2018-01-03

Ja teniu totes les compres enllestides?
Doncs no ho deixeu per última hora i, recordeu: a les botigues i comerços de LH hi trobareu toooot el que necessiteu!!

Veure(+)

FELIÇ 2018

2018-01-01

Us desitgem un molt bon any 2018.

Veure(+)

28 DE DESEMBRE: SANTS INNOCENTS...

2017-12-28

Avui cal estar ben expectants, per allò de les bromes... ja ens enteneu❗❗


Veure(+)

ELECCIONS 21D

2017-12-18

DE QUANT TEMPS DISPOSEN ELS TREBALLADORS/ES PER ANAR A VOTAR EL PROPER 21D?

Donat que aquestes properes eleccions coincideixen amb una jornada laboral, els permisos dels treballadors/es per anar a votar es regulen segons la coincidència de temps entre horari laboral i de votació:

Si coincideix en dues o més hores i menys de quatre amb el de votació, el permís retribuït serà 2 hores.

Si coincideix en quatre o més hores i menys de sis, el permís retribuït serà de 3 hores.

Si la coincidència entre jornada laboral i jornada electoral és de sis o més hores, el permís retribuït serà del màxim, és a dir, 4 hores.

Els treballadors/es a qui horari de treball no coincideixi amb obertura de les taules electorals, o coincideixi en menys de dues hores, no tindran dret a permís retribuït per part de les empreses.

En el cas de contractes a temps parcial, el permís retribuït serà reduït, en proporció a la jornada de treball.

Les empreses seran les responsables de la distribució del període en què els treballadors/es disposin del permís per anar a votar, i aquests han de sol.licitar a la mesa electoral i entregar el corresponent justificant.

Pel que fa als membres de les taules electorals, la Llei Electoral estableix que els treballadors/es per compte aliena i els funcionaris que hagin sigut nomenats Presidents o Vocals de mesa tenen dret a un permís retribuït de jornada complerta durant el dia de la votació, si és laboral i, tantmateix, una reducció de cinc hores de la seva jornada laboral al dia següent de la votació. Els suplents de mesa electoral que no prestin els seus serveis, han de tornar al seu lloc de treball, sense dret al permís retribuït, tot i que sí al temps per exercir el seu dret al vot.

Veure(+)

ANUNCI UBLH NADAL 2017

2017-12-13

Fantàstic anunci de la Unió de Botiguers a la edició Nadal i Reis 2017 de la revista Opinió de LH i Baix Llobregat!!!

Veure(+)

LIBRO DE REGISTRO

2017-11-15

LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL DE HORAS EXTRAS Y JORNADA LABORAL PARCIAL:

Te recordamos que si eres empresari@ y tienes contratados trabajadores, debes llevar a cabo un registro de la jornada laboral y horas extras de tus emplead@s con contrato a tiempo parcial e incluso a tiempo completo (para estos últimos no de la jornada ordinaria sinó solo de las horas extras).

Actualmente la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha endurecido estos controles revisando con especial atención los registros de jornada de trabajo de trabajador@s a tiempo parcial, para evitar el fraude en la realización de horas extraordinarias y procurar su retribución y cotización.

Si bien ya en los contratos a tiempo parcial debe indicarse la distribución de la jornada laboral, el empresario debe cumplir además 2 obligaciones adicionales:
1) Realización del cómputo total por mes de horas ordinarias y extraordinarias y entrega de copia del resumen al trabajador junto a su nómina.
2) Conservación de los registros de jornada durante 4 años.

De comprobarse alguna falta en el registro, el contrato del trabajador contratado a jornada parcial podría llegar a convertirse a jornada completa. Si el incumplimiento se debiera a cuestiones formales o documentales, la multa es de 60 a 625 euros por una infracción leve, o a partir 625 hasta 6.250 euros en casos de incumplimiento en materia de jornada laboral.

Es, por tanto, muy importante para el empresario llevar a cabo un correcto registro de horarios de la jornada, especialmente la de los empleados a tiempo parcial, por lo que debe documentar su control y entregar al trabajador dicho documento, con la siguiente información:
- Identificación de la empresa y del trabajador
- Especificación de la jornada de trabajo recogida en el contrato de trabajo
- Detalle de las horas laborales, ordinarias y complementarias, realizadas y desglosadas por día efectivo de trabajo
- Firma del representante legal de la empresa (si existe)
- Recibo del trabajador

No olvidéis tener un libro o documento de registro de jornadas de trabajo a tiempo parcial para controlar los horarios de estos trabajadores, y las horas extras (tanto de trabajador@s a tiempo parcial como completo) y evitar así las posibles eventuales sanciones por no llevar correctamente esta vigilancia.

Veure(+)

LEY REFORMAS URGENTES TRABAJO AUTÓNOMO

2017-11-06

LEY 6/2017, de 24 de octubre, de REFORMAS URGENTES del TRABAJO AUTÓNOMO:

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo fue publicada el 25 de octubre de 2017 en el BOE. Algunas medidas se han puesto en marcha al día siguiente de su publicación, otras entrarán en vigor el 1 de enero de 2018.

A continuación, os resumimos las más destacadas:

1. BONIFICACIONES en la CUOTA de autónomos:

* Para nuevos autónomos (a partir 01/01/2018):

Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con los siguientes tramos: 12 primeros meses a 50 euros, 6 meses siguientes con una reducción del 50% de cuota (137,97 euros) y otros 6 meses últimos con una reducción del 30% (cuota de 192,79 euros).
Requisitos de acceso: 2 años anteriores sin cotizar en autónomos.
Autónomos que emprenden por segunda vez con tarifa plana: pueden beneficiarse de nuevo de la tarifa plana siempre y cuando hayan transcurrido 3 años de baja en el (RETA).

* Para personas discapacitadas, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo (a partir 01/01/2018):

Se mantienen las cuantías y tramos: 12 primeros meses a 50 euros y los 4 años siguientes con una bonificación del 50% (cuota de 137,97 euros/mes).
Requisitos de acceso: 2 años anteriores sin cotizar en autónomos.
Autónomos que emprenden por segunda vez con tarifa plana: pueden beneficiarse de nuevo de la tarifa plana siempre y cuando hayan transcurrido 3 años de baja en el (RETA).

* Para madres autónomas (a partir día siguiente publicación BOE):

Tarifa plana para madres autónomas que habiendo cesado su actividad reemprendan su negocio antes de 2 años después del cese. Es una excepción para que no tengan que esperar a cumplir dos años desde que fueron autónomas por última vez.

2. Nuevas DEDUCCIONES FISCALES para los autónomos:

La Ley introduce 2 importantes novedades al permitir los siguientes GASTOS DEDUCIBLES en el IRPF (a partir 01/01/2018):

* SUMINISTROS DOMÉSTICOS: el autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya notificado a Hacienda, podrá deducirse un 30% de los suministros de electricidad, gas, agua, telefonía e internet de la parte de la vivienda afecta a la actividad.

*Gastos por MANUTENCIÓN: el autónomo podrá deducirse 27,27 euros diarios (48 euros en el extranjero) en concepto de gastos de dietas y manutención, con los siguientes requisitos:
-que se deban al desarrollo de la actividad económica,
-que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería,
-que se paguen por medios electrónicos y que se disponga de factura.

3. Sistema de COTIZACIÓN en el RETA: 3 medidas (a partir 01/01/2018):

1) Pago por DÍAS REALES de alta: los autónomos cotizarán desde el día efectivo en que se den de alta y hasta el día en que se den de baja (no por meses completos)

2) 4 plazos para los CAMBIOS DE COTIZACIÓN: 4 posibles cambios anuales de la base de cotización.

-Aplicación a partir del 1 de abril para las solicitudes realizadas entre el 1 de enero y 31 de marzo.
- A partir del 1 de julio para las solicitudes realizadas entre el 1 de abril y 30 de junio.
-A partir de 1 de octubre para las solicitudes realizadas entre 1 de julio y 30 de septiembre.
-A partir del 1 de enero del siguiente año para las solicitudes realizadas entre 1 de octubre y 31 de diciembre.

3) LÍMITES AL Nº DE ALTAS Y BAJAS EN EL AÑO: los autónomos podrán darse hasta 3 veces de alta y de baja en el mismo año.

4. RECARGOS por retrasos en el pago de la cuota de autónomos:

Las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota a las Seguridad se reducen a un recargo del 10% si se paga la deuda dentro del primer mes natural siguiente, y del 20% a partir del segundo mes.

5. DEVOLUCIONES por exceso de cotización en PLURIACTIVIDAD:

Hasta ahora los autónomos en situación de pluriactividad podían reclamar su derecho a la devolución del 50% del exceso de cotización siempre y cuando la cuantía sea igual o superior 12.368,23€. La reforma contempla la devolución sin solicitud expresa por parte del interesado.

6. Cambios en la cotización del AUTÓNOMO SOCIETARIO:

Era una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de autónomos. Tras una subida de la base mínima de cotización del autónomo societario de un 8%, la reforma incluye la desvinculación de la cotización del autónomo societario al SMI y el grupo A del Régimen General. La regulación pasa a estar determinada por los Presupuestos Generales del Estado como en el caso de la cotización del autónomo.

7. Medidas para favorecer la CONCILIACIÓN FAMILIAR:

Además de la tarifa plana para madres autónomas que reemprendan su actividad tras haber cesado en su actividad debido a la maternidad, la Ley 6/2017 recoge otras 2 importantes medidas para favorecer la conciliación de las autónomas:

*BONIFICACIÓN del 100% de la cuota durante la BAJA POR MATERNIDAD O PATERNIDAD: los autónomos que se encuentren de descanso por maternidad, paternidad, adopción o riesgos durante el embarazo contarán con una bonificación total de la cuota de autónomos. La cuantía de la bonificación será resultante de la aplicación a la base media por contingencias comunes por la que hubiera cotizado en los 12 meses inmediatamente anteriores.

*BONIFICACIÓN del 100% de la cuota durante 1 año para el CUIDADO DE MENORES de 12 años O PERSONAS DEPENDIENTES: esta bonificación está supeditada a la contratación de un trabajador. ç

8. Medidas para favorecer la CONTRATACIÓN (a partir 01/01/2018)::

*Bonificaciones a la contratación de FAMILIARES: Los autónomos que contraten indefinidamente a familiares (cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses. Novedad: se puede contratar a los familiares como trabajadores asalariados en el Régimen General aún cuando convivan en el hogar familiar del autónomo que contrata. No se verán limitados por el número de contrataciones y el perfil del empleado. Requisitos: que no haya habido ningún despido improcedente en los 12 meses anteriores y mantener el contrato 6 meses tras el periodo bonificado.

*Contratación de HIJOS CON DISCAPACIDAD: para este colectivo se amplía a hijos mayores de 30 años la posibilidad de contratar por cuenta ajena, sin derecho a desempleo, a hijos que convivan con el autónomo en el domicilio familiar.

9. Cobro de la PENSIÓN completa del jubilado autónomo:

Si eres trabajador por cuenta propia en edad de jubilación y tienes personal contratado en tu negocio, podrás compaginar tu actividad y recibir el 100% de la pensión.

10. Prevención de Riesgos laborales y salud laboral del autónomo:

Reconocimiento de ACCIDENTES IN ITINERE: se contempla el accidente de trabajo in itinere, es decir el ocurrido en la ida o vuelta al trabajo.

11. REPRESENTACIÓN de los autónomos:

*Papel de las ASOCIACIONES: las principales asociaciones de autónomos ampliarán su visibilidad y representación al pasar a considerarse de utilidad pública y reconocer con ello su labor en el tejido económico. Además, en el plazo máximo de un 1 desde la aprobación de la Ley 6/2017 formarán parte del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo del Trabajo Autónomo.

*FORMACIÓN: las principales asociaciones de autónomos reforzarán su papel como entidades encargadas de programas formativos para autónomos.

12. Comisión de estudio:

Quedan en fase de estudio las siguientes medidas:

Concepto de habitualidad a efectos de la inclusión en el RETA, prestando especial atención a aquellos autónomos cuyos ingresos íntegros no superen el salario mínimo interprofesional.
Cotización a tiempo parcial de los autónomos.
Jubilación parcial de los autónomos y criterios que la determinan, así como medidas para garantizar el relevo generacional.

Veure(+)

FESTIUS OBERTURA PERMESA DESEMBRE 2017

2017-11-02

Us recordem que els dies FESTIUS amb OBERTURA COMERCIAL PERMESA del proper mes de DESEMBRE, són els següents: 6, 8, 10, 17 i 24.

Veure(+)

Formació al CCAM

2017-10-23

Avui estem de formació al CCAM: "COM POSICIONAR EL MEU NEGOCI A INTERNET DE FORMA GRATUÏTA?"

Veure(+)

OCTUBRE: CURSOS GRATUÏTS de DIGITALITZACIÓ i APARADORISME!!

2017-10-04

Des del CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA ens informen de les properes jornades de formació organitzades pels dies 23 i 30 octubre a Barcelona:

* 23/10/17 (de 10h a 14h, c/ Banys Nous núm. 11 Bcn): "Digitalització del comerç: com promocionar el meu negoci a Internet de manera gratuïta"

Objectius:
- Aportar eines per tal que els negocis aconsegueixin fer una primera incursió al món digital.
- Aprendre com habilitar nous mecanismes de localització i comunicació amb la clientela, usuaris de tecnologies digitals, personals i mòbils.
- Introduir als assistents en ús eines digitals gratuïtes i senzilles per a posicionar els negocis.

Descripció:
- Reputació digital: Estic a Internet sense saber-ho? Quines són les eines per saber què diuen de nosaltres?
- Geolocalització: Com puc començar a construir una marca digital en base a xarxes socials (Facebook i Instagram) i en base a buscadors (Google, AppleMaps i el buscador Microsoft Bing) amb les seves eines de geolocalització?
- Com em puc comunicar digitalment de forma senzilla? Com em pot ajudar el WhatsApp?

La sessió anirà a càrrec de la Sra. Anna Serrano, periodista i experta en formació i assessorament en internacionalització i posada en marxa de perfils professionals a les xarxes socials.

Inscripció a ccam@gencat.cat o telf.- 93.484.99.09.


* 30/10/2017 (de 10 a 14h, c/ Banys Nous núm. 11 Bcn): "Posa en forma la teva botiga! Jornada Aparadorisme"

Objectius:
- Els aparadors són la primera imatge del teu producte, silenciosament ho diu tot de tu.
- Destacar per sobre de la competència. Una bona distribució incrementa les vendes.
- Crear un focus atracció indirecte. La decoració atrau atenció de nous clients potencials.
- Menys es més. Fer una bona selecció del producte exposat incrementa el seu valor.
- La il·luminació. Una il·luminació estratègica crea directrius de vendes segures.
- Carta cromàtica. Elecció de colors, que activen o debiliten les vendes.

Descripció:
- Estructura dels aparadors
- Distribució i attrezzo
- Il·luminació
- Composició i estructura
- La importància del color
- Disseny
- Campanya de Nadal
- Pràctiques presencials

La jornada anirà a càrrec de Carmen Garrido, experta en decoració i disseny, coaching transformacional i Feng Shui, que ha treballat per a marques com Emporio Armani, El Corte Inglés o Zara.

Inscripció a ccam@gencat.cat o al telf.- 93.484.99.09Veure(+)

ATURADA GENERAL DIA 3 OCTUBRE

2017-10-02

Des de la UBLH expressem el nostre rebuig a la força policial desplegada ahir arreu de Catalunya, contra alguns ciutadans i els seus drets civils i democràtics fonamentals.

Per això, i conscients que som una entitat que representem el comerç de proximitat de LH, la Junta ha acordat adherir-se a la vaga general convocada per a demà, deixant al lliure criteri de cada establiment i eix comercial el seu seguiment.

Veure(+)

CAMPANYA DINAMITZADORA!!

2017-09-27

Us informem que des de la Unió de Botiguers hem iniciat un PLA DE DINAMITZACIÓ de les nostres botigues associades, oferint NOUS SERVEIS especialment enfocats cap a un augment de afluència de clients als comerços de proximitat.

Comencem pel barri de La Florida, però el farem extensiu a la resta de barris de la ciutat.

Veure(+)

PROGRAMA "JOVES PER A OCUPACIÓ"

2017-09-18

Des de Ajuntament LH, Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, ens informen del Programa "Joves per a Ocupació", un programa dirigit a joves de 16 a 25 anys que té com a objectiu potenciar professionals de diferents sectors per tal de facilitar la seva inserció al món laboral.

Ofereixen formació basada en certificats de professionalitat i alhora una experiència professional en empresa, perquè el jove adquireixi uns coneixements tant teòrics com pràctics i es trobi preparat per entrar al mercat laboral.

Actualment, compten amb joves formats en les següents especialitats:
 Auxiliar en activitats administratives
 Auxiliar en activitats de magatzem i comerç
 Auxiliar en activitats de cuina
 Auxiliar en operacions bàsiques de restaurant-bar

Existeixen unes condicions per contractar a aquest col·lectiu i unes ajudes facilitades pel programa per donar suport a les empreses que hi vulguin col·laborar.

El programa inclou una subvenció de 6 mesos que correspon al Salari Mínim Interprofessional (655,20€), proporcional a la jornada laboral, a les empreses que formalitzin un contracte.

IMPORTANT: la data màxima de contractació subvencionada és 1 octubre 2017.

Si esteu interessats en ampliar la informació, truqueu al telèfon: 93 402 60 19 - ext.2561, preguntant per Susana Macías.Veure(+)

TENIM CURSOS GRATUÏTS!!

2017-09-05

Grupo QID Soluciones, empresa dedicada a la formació empresarial, ofereix a totes les botigues associades de la Unió de Botiguers una sèrie de CURSOS GRATUÏTS:

* CURS: "Aparadorisme", de 35 hores de durada, totalment gratuït, i amb la possibilitat de fer-lo adaptat a les vostres necessitats i disponibilitat horària!!

*CURS: "Estratègies de Marketing 2.0"
DATA: del 13 setembre al 23 octubre
HORARI: Dilluns, dimecres i divendres 18 a 21 hores.
HORES:50h.
LLOC IMPARTICIÓ: Gran Via Corts Catalanes, 133 1C - Barcelona

* CURS: "Introducció al posicionament web"
DATA: del 28 setembre al 26 octubre
HORARI: Dimarts i Dijous 18 a 20 hores
HORES:16h
LLOC IMPARTICIÓ: Gran Via Corts Catalanes, 133 1C - Barcelona

Us interessen?? Podeu trucar-nos a nosaltres (93.338.01.16) o directament a QID Consultors Telf.- 93.487.72.86.


Veure(+)

#NO TINC POR!

2017-08-18

Des de la UBLH volem expressar el nostre enèrgic rebuig vers els atemptats de Barcelona i Cambrils, solidaritat amb les victimes i els seus familiars, i reconeixement a la gran tasca dels MMEE, altres cossos policials, serveis mèdics, emergències, voluntaris i a tota la ciutadania en general pel seu exemplar comportament.

Veure(+)

CAMPANYA "TOP MANTA"

2017-07-18

La Generalitat ha engegat una Campanya contra el TOP MANTA, a la que la Unió de Botiguers de LH ens adherim repartint cartells, en català i anglès, a tots els nostres establiments i botigues associades.

Veure(+)

TEMPS DE REBAIXES

2017-07-03

El cap de setmana passat es varen iniciar les rebaixes a la majoria de comerços, amb molt bones previsions de vendes!!!

La Unió de Botiguers recorda als seus establiments la necessitat de respectar la normativa que regula les rebaixes, que pots consultar clicant sobre Veure+.

Veure(+)

DRETS DELS CONSUMIDORS

2017-06-21

Des de la Regidoria de Comerc i Drets dels Consumidors ens informen, perquè us ho fem extensiu, que els propers dies 26 a 28 de juny, personal tècnic en consum visitarà els establiments comercials del barri de Sant Josep, en una campanya informativa sobre els requisits mínims exigibles pel que fa a la informació a les persones consumidores.

La campanya té com a objectiu informar els comerços sobre els aspectes més rellevants de la normativa de protecció a les persones consumidores, especialment pel que fa a la informació de preus i a la obligatorietat de disposar de fulls de reclamació i de cartell anunciador dels mateixos. El personal tècnic farà avaluació, en cada cas, mitjancant una enquesta, del grau de compliment de la normativa, i en lliurarà còpia a les persones responsables dels comerços juntament amb un dossier informatiu.

Així, entre tots podrem aconseguir un millor coneixement per part del teixit comercial visitat de les normes reguladores del mercat i de la protecció a les persones consumidores!!

Veure(+)

SEGURETAT A LH

2017-06-19

14/6/2017: La presidenta de la UBLH, Loli Rodriguez, va assistir a la sessio ordinaria del Plenari de Seguretat a LH.

Veure(+)

REUNIO PDECAT-UBLH

2017-06-14

El portaveu del PDECAT Jordi Monros i el coordinador local Eliseu Esterlich, dilluns passat al nostre local, compartint punts de vista i inquietuds amb la presidenta de la UBLH Loli Rodriguez i la vicepresidenta Mireia Calduch.

Veure(+)

REUNIO AJUNTAMENT-UBLH.

2017-06-03

El dijous 1 de juny membres de la nova Junta Directiva de la UBLH, encapcalada per la presidenta Loli Rodríguez, es varen reunir amb la Núria Marín, alcaldessa de la ciutat, i la M. Angeles Sariñena, Regidora de Comerc, tractant diferents temes relacionats amb els respectius reptes i projectes per a impulsar el comerc de proximitat, com un dels principals motors econòmics de la nostra ciutat.

Veure(+)

SEMINARI "DE LA IDEA AL NEGOCI A LH"

2017-05-24

Us informem de la propera celebració del seminari DE LA IDEA AL NEGOCI A HOSPITALET

En aquest seminari, aprendràs a adaptar el producte o servei a les expectatives del segment de clients objectiu, punt clau per assegurar el teu negoci exitòs. Amb ajuda del Canvas donaràs forma al teu Model de Negoci, i de forma molt intuitiva veuràs les relacions entre tots els aspectes del projecte

Acció: DE LA IDEA AL NEGOCI A HOSPITALET
Lloc: Gornal Activa
Dates: 30 de maig, 1 i 8 de juny
Horari: 10.00 - 14.00 hores
Acreditació: diploma als assistents
Preu: activitat gratuita

Si esteu interessats podeu consultar els detalls del curs a www.dinamitzaciolocallh.cat, o fer efectiva la vostra preinscripció al 93.403.69.33. Uns dies abans de la celebració del curs us trucaran per confirmar!!

Veure(+)

NOVETATS ISO9001

2017-05-03

Estàs al dia de la normativa ISO 9001:2015??

Cambra Certifica (entitat independent acreditada per ENAC) presenta els principals canvis a la ISO 9001:2015, que incorpora aspectes que modifiquen, de manera important, els actuals sistemes i que us poden afectar.

Programa:
09.30 h Recepció i acreditació dels assistents
09.35 h Presentació de la Jornada
09.45 h Els canvis a la nova ISO 9001:2015, per Enric Fontanillas Bernat, auditor cap de Cambra Certifica
11.15 h Networking coffee
11.30 h El pla de transició, per Enric Fontanillas Bernat, auditor cap de Cambra Certifica
12.00 h Torn de preguntes

Data / Horari: Dimecres 24 de maig de 2017, de 9.30 a 12.00 hores

Lloc de realització: Delegació de la Cambra a Hospitalet de Llobregat, Gornal Activa (carrer Can tries 20 - Hospitalet de Llobregat)

Més informació: 902 448 448 ext. 1034Veure(+)

1 de MAIG, DIA del TREBALL

2017-05-01

Commemorem la festa del treball i recordem que avui les nostres instal.lacions romandran tancades!!!

Veure(+)

SESSIO INFORMATIVA AJUDES A AUTÒNOMS/ES

2017-04-11

El proper divendres 28 abril, a les 10h, a Gornal Activa es portarà a terme una sessió informativa per explicar en què consisteixen les assignacions econòmiques públiques per a incentivar autoocupació.

Si estàs pensant emprendre una nova activitat com a autònom/a, no hi faltis!!

Inscripcions presencials, o trucant al 93.403.69.52, o per email: centredempreses@l-h.cat.


Veure(+)

AJUNTAMENT LH: PROGRAMA 30PLUS

2017-04-03

Des de Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de Ajuntament LH, ens informen que han posat en marxa el PROGRAMA 30 PLUS.

És un programa ocupacional innovador, finançat pel SOC, amb una finalitat doble: a) possibilitar la inserció laboral de persones desocupades de més de 30 anys, mitjançant la millora de la seva formació; i b) proporcionar a les empreses treballadors amb les competències necessàries per a desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball.

Per assolir aquests objectius, el Programa 30 PLUS ofereix als treballadors diverses actuacions (orientació laboral, formació específica associada al lloc de treball o per a la millora de competències, experiència professionalitzadora...).

I, tantmateix, el Programa 30 PLUS també contempla incentius econòmics per a la contractació. Així, les empreses es poden beneficiar de subvencions en la contractació temporal (ha de ser de 6 mesos, com a mínim).

Clicant sobre (Veure+) trobareu informació mes detallada del Programa 30 PLUS. Per ampliar dades o resoldre dubtes, no dubteu a contactar amb el 93 403 25 74, o al correu electrònic 30plus@l-h.cat, per a concertar una entrevista per abordar més detalladament el programa.Veure(+)

PROHIBICIÓ BOSSES DE PLÀSTIC GRATUITES

2017-04-03

Pel vostre coneixement des del passat 31 de març, va entrar en vigor la obligatorietat de pagar les bosses de plàstic de nanses a tots els comerços, és a dir, es prohibeix als comerços lliurar gratuitament bosses de plàstic de caixa i de domicili, segons el que estableix el punt 3 art. 195 “Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus” de la Llei 5/2017, de 28 març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOC núm. 7340 30.3.2017).


Veure(+)

NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA UBLH.

2017-04-01

El passat dijous 30 de març, durant la celebració de la nostra Assemblea General, va quedar constituida la nova Junta Directiva, formada per: Loli Rodríguez (presidenta), Mireia Calduch (vicepresidenta), Miguel Atienza (tresorer), Iolanda Marty (secretària), Pablo Ruisánchez, Sergio López i Patricia Aniento (vocals).
Els desitgem sort i bona feina!!!

Veure(+)

ASSEMBLEA GENERAL I ELECCIO NOVA JUNTA

2017-03-20

Benvolguts associats/des,

Fem recordatori que el dijous 30 de març a les 20h en primera convocatòria i 20.30h en segona convocatòria, tindrà lloc l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la UNIÓ DE BOTIGUERS DE LHOSPITALET, on també es farà elecció de la nova Junta Directiva. El lloc de celebració serà a la Regidoria del Centre (Rbla. Just Oliveres núm. 23 bxs LH).

Ordre del dia:

1. Salutació de la Junta Directiva
2. Exposició general
3. Balanç i memòria 2016
4. Pressupost i projecte 2017
5. Elecció de la nova Junta Directiva
6. Torn de precs i preguntes

Referent a escollir la NOVA JUNTA DIRECTIVA, actualment la única Candidatura consta dels següents membres i càrrecs:
- Dolors Rodríguez, pel càrrec de presidenta
- Mireia Calduch, pel càrrec de vicepresidenta
- Miguel Atienza, pel càrrec de tresorer
- Iolanda Marty, pel càrrec de secretària
- Pablo Ruisánchez, com a vocal
- Sergio López, com a vocal
- Patricia Aniento, com a vocal

La Junta Directiva escollida exercirà els respectius càrrecs per un període de dos anys. Pots consultar elecció, facultats o funcionament de la Junta Directiva als nostres Estatuts.

Es consideren vots vàlids els de tots els associats/des al corrent de pagament, en qualsevol de les modalitats. Podeu delegar el vostre vot en un altre soci/a assistent, mitjançant un escrit signat on consti el vostre nom, NIF i signatura, així com el nom de la persona en qui delegueu el vot.

La vostra assistència és molt important, per tant, us hi esperem!!!


Veure(+)

DIUMENGE 19 DE MARÇ: OBERTURA COMERCIAL PERMESA!

2017-03-14

A fi de que tots els establiments ho tingueu present, us recordem que aquest proper diumenge 19 de març, Dia del Pare, és un dels festius amb obertura comercial permesa!

Veure(+)

CURS DE COMPTABILITAT BÀSICA

2017-02-24

Una altra de les activitats formatives programades per aquest any 2017, és el CURS DE COMPTABILITAT BÀSICA, de 20 hores de durada, que de manera totalment gratuita per als nostres associats, serà impartit al local de la Unió de Botiguers els dijous dies 2, 9, 16, 23 i 30 de març, en horari de 9 a 13h.

Inscripcions durant aquest mes, trucant al Telf. 93.338.01.16 o mòbil 634.58.01.16.

Per aquesta activitat, comptem un cop més amb la subvenció del nostre Ajuntament LH!!!

Per a saber el contingut, clica sobre Veure+.

Veure(+)

CURS AL CCAM

2017-02-21

Un dels objectius més importants de la Unió de Botiguers és ajudar a totes les nostres botigues i comerços associats a evolucionar!!!

Per això, els dies 21 i 28 de febrer i 1 de març assistim a tres sessions organitzades de la 2a Edició del Curs "LIDERAR I PERSUADIR AMB RESULTATS: EINES PRACTIQUES PER A CONNECTAR AMB ELS ASSOCIATS", impartit al Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya, situat al carrer Banys Nous num. 11 de Barcelona, per diferents professionals del sector.

En breu us informarem del seu contingut i resultats!

Veure(+)

XERRADA GRATUÏTA A GORNAL ACTIVA

2017-02-06

Data: 21/2/2017, lloc: Gornal Activa, hora: 14.30h. La revolució de les comunicacions mòbils, 3@ edició: "STARTS UP EXIT I COM APROFITAR LA INFORMACIO PER VENDRE MES".

Inscripcions a www.dinamitzaciolocallh.cat

Veure(+)

ASSEMBLEA GRAL. i ELECCIONS UBLH

2017-02-01

La Unió de Botiguers, conscient que ha arribat la fi del mandat de la darrera Junta Directiva, convoca pel proper dijous 30 de març una ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, on tindrà lloc elecció de membres de la nova Junta Directiva, que exerciran els respectius càrrecs per un període de dos anys.

Obrim així el termini de presentació de candidatures a la seu de la nostra entitat, abans del proper dia 20 de març, data en què quedarà formalment convocada aquesta assemblea, amb àmplia difusió a través de la nostra pàgina web, via email o mitjançant trucades telefòniques.

Tota la informació necessària sobre el procés està recollida als Estatuts de la UBLH, disponibles al nostre local del C/ Tarragona nº 22 bxs local 5, de dilluns a dijous de 8.50 a 13.30h!

Veure(+)

TRET DE SORTIDA A LES REBAIXES D'HIVERN 2017

2017-01-07

Avui han començat les rebaixes d'hivern, amb importants descomptes i molt bones previsions de vendes, que s' allargaran fins el proper dia 6 de març.

Des de la Unió de Botiguers un any més recordem a tots els nostres establiments i comerciants associats que cal cumplir la normativa específica que regula les rebaixes!!

Veure(+)

NIT DE REIS

2017-01-05

A la recta final de les darreres compres de regals originals, detalls i complements, des de la Unió de Botiguers desitgem que gaudiu d'una FELIÇ i MÀGICA NIT DE REIS!!

Veure(+)

FELIÇ ANY NOU!!!

2017-01-01

Des de la Unió de Botiguers desitgem que tingueu un feliç any 2017, i us recordem que els dies 2, 3, 4 i 5 de gener obrirem de 9 a 13.30h.

Veure(+)

BONES FESTES!!!

2016-12-22

Des de la Unió de Botiguers desitgem que tingueu un mooolt BON NADAL!!!
Tantmateix, us recordem que durant aquestes festes us atendrem els dies 27, 28 i 29 de desembre, dins l'horari habitual de 9 a 13.30h.

Veure(+)

Aprovació dels R.D.L. 3/2016 de MEDIDAS en el AMBITO TRIBUTARIO i R.D.L 4/2016, de MEDIDAS URGENTES en MATERIA FINANCIERA.

2016-12-21

"NOTICIAS JURIDICAS" informa:

El pasado sábado 3 de diciembre el BOE publicaba el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, cuyas medidas entraba en vigor ese mismo día. La batería de reformas urgentes se completaba con las previstas en el Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera.

Entrada en vigor: Conforme establece la Disposición Final, este Real-Decreto-ley entró en vigor el día 3 de diciembre de 2016, el mismo día de su publicación en el «BOE», excepto el artículo 6, que endurece los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas con Hacienda, (modificación de la Ley General Tributaria), que entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.

Estructura: El Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre se estructura en 2 capítulos (medidas en el ámbito tributario y en el ámbito social), 10 artículos, disposición adicional única, disposición transitoria única y tres disposiciones finales.

Contenido: Se resumen las principales medidas aprobadas siguiendo el esquema de la norma:

A. Reformas tributarias (Capítulo I):

En el Capítulo I se desarrollan las nuevas medidas previstas por el Gobierno para intentar corregir el déficit público. Las medidas adoptadas en este capítulos se centran en conseguir incrementar la recaudación a través de la fiscalidad indirecta de ciertos productos (impuestos al tabaco y al alcohol) y del impuesto de Sociedades (introduciendo nuevos límites a la deducibilidad de determinadas figuras en las bases imponibles que se verían así "ensanchadas").

Junto con estas dos medidas principales que supondrán un incremento en la recaudación a nivel estatal, también se procede a prorrogar durante 2017 la exigencia de gravamen del impuesto sobre el Patrimonio, cuya recaudación corresponde a las Comunidades Autónomas (recordemos al respecto que la Comunidad de Madrid mantiene la bonificación del 100% de la cuota establecida en la Ley 3/2008, de 29 de diciembre de medidas Fiscales y Administrativas), y se incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, lo que supondrá un incremento del IBI que sufragará las arcas municipales.

- En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se adoptan tres medidas de relevancia:

1) Nuevo límite a la compensación de bases imponibles negativas para grandes empresas con importe neto de la cifra de negocios de al menos 20 millones de euros. Medida que se acompaña de un nuevo límite a la compensación de bases imponibles negativas para grandes empresas con importe neto de la cifra de negocios de al menos 20 millones de euros. Se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas en los siguientes porcentajes: empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones de euros, el 25%; empresas con importe neto de la cifra de negocios entre 20 y 60 millones, el 50%.

Adicionalmente, se establece un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición que se cifra en el 50% de la cuota íntegra, para empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 20 millones de euros, aplicándose esta medida en el año 2016.

2) Nuevo mecanismo de reversión de aquellos deterioros de valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos previos a 2013.

3) No deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades. Exención por dividendos. No serán deducibles las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos, como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones. Asimismo, queda excluida de integración en la base imponible cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado.

El artículo 3 del Real Decreto-ley incluye las distintas modificaciones que afectan a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Alguna de estas medidas, previstas en el apartado Primero (límites aplicables a las grandes empresas; pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades, y a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, generadas en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, y límite en la compensación de bases imponibles negativas y activos por impuesto diferido), afectan al periodo impositivo de 2016, de modo que las empresas notarán estos incrementos en la declaración que realicen en 2017 sobre los ingresos de este año.

Sin embargo las medidas previstas en el apartado segundo del artículo 3, extienden sus efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2017.

Los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley se refieren a reformas en la regulación del Régimen Fiscal de las Cooperativas, y de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

- En el ámbito de los impuestos especiales: incremento de los impuestos al tabaco y al alcohol:

Concretamente, el impuesto de los productos intermedios y del alcohol y bebidas derivadas (quedan excluidos la cerveza y el vino) se incrementa un 5%, mientras que en el impuesto al tabaco sube el tipo específico frente al 'ad valorem' y se establece un aumento del tipo mínimo para los cigarrillos del 2,5% y del 6,8% para el tabaco de liar (artículo 5 del Real Decreto-ley, que modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales)

Prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y actualización de los coeficientes de los valores catatrales

- El artículo 4 establece la prórroga de la exigibilidad del Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio 2017 (Ley 19/1991, de 6 de junio).

- El artículo 7 actualiza los coeficientes de valores catastrales del artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que se aplicarán en los términos previstos para los los municipios incluidos en la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre.

Deudas con Hacienda:

El artículo 6 modifica la Ley General Tributaria para eliminar la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias. En este sentido, se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta para suprimir desde el año que viene la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta. No se podrán ni aplazar ni fraccionar las obligaciones tributarias que deba realizar el obligado a realizar pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.

B. Medias sociales (Capítulo II):

En cuanto a las medidas en materia social, se incluyen en el real decreto-ley los artículos 9 y 10 que se refieren, respectivamente, a la actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad Social y a los incrementos futuros del tope máximo y de las bases máximas de cotización y del límite máximo de las pensiones del sistema de la Seguridad Social.

Se actualizan para el año 2017 las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social, en los regímenes que lo tengan establecido, así como de las bases máximas de cotización en cada uno de ellos, incrementándolas en un 3% respecto a las vigentes en el presente ejercicio, hasta los 3.751 euros mensual.

Incremento del salario mínimo interprofesional para 2017:

La Disposición adicional única anuncia que el Gobierno fijará el salario mínimo interprofesional para 2017 con un incremento del 8 por ciento, hasta los 707 euros mensuales, respecto del establecido por el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016.
Junto con esta medida, el Real Decreto-ley recoge también el aumento del 3% de la base máxima de cotización a la Seguridad Social y del 8% de las mínimas, así como el incremento del 8% del salario mínimo, hasta los 707 euros mensuales. Estas medidas se aplicarán desde el 1 de enero de 2017.

Régimen Transitorio:

Se prevé expresamente que los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión (Disp. Transitoria Única).

Presupuestos Generales para 2017:

Como consecuencia del retraso en la formación de un nuevo gobierno, resulta imposible tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 antes de final de año. La falta de aprobación de una Ley de Presupuestos para el año 2017 determinará la prórroga automática de los Presupuestos del presente ejercicio hasta la aprobación de los correspondientes al año que viene, en aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española.

Impuesto sobre bebidas azucaradas:

El nuevo impuesto a las bebidas azucaradas anunciado por el Gobierno como vía recaudatoria, no se ha incluido en el Real Decreto-ley, ya que se aprobará mediante un proyecto de ley que el Gobierno quiere pactar con los grupos parlamentarios.Veure(+)

LOTERIA DE NADAL

2016-11-10


15/12/2016: ESGOTADA LA LOTERIA DE NADAL DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS!!!!!!!


Ja fa dies que tenim a la vostra disposició la tradicional Loteria de Nadal de la Unió de Botiguers, el NUM. 61849 que, com cada any, és sense recàrrec, al preu de 5€ la butlleta o 200€ el talonari (de 40 butlletes).

No et quedis sense i fes la teva reserva/compra trucant-nos als Telfs. 93.338.01.16, 634.58.01.16 (de dilluns a dijous de 9 a 13.30h) o per email: ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net!!!

Veure(+)

EL PARTIT POPULAR VISITA LA UNIO DE BOTIGUERS

2016-11-08

Aquest matí hem rebut la visita del portaveu del grup municipal del PARTIT POPULAR de L'Hospitalet, Sr. Javier Martín Hermosín, acompanyat del Sr. David Cortijo Navarro. Durant la trobada amb el president de la nostra entitat, Sr. Vicens Ibáñez i Bou, s'han tractat diferents temes d'interès relacionats amb el comerç de la ciutat, i hem intercanviat inquietuds i algunes idees i propostes per a millorar el teixit comercial i empresarial del municipi.

Veure(+)

INAUGURACIO del NOU MERCAT de LA FLORIDA a L'H

2016-10-04

Des del passat dissabte la ciutat de L'Hospitalet pot presumir de tenir ja en funcionament el mercat nou al barri de La Florida, dotat d'un gran equipament, millors accessos, més amplitud i llum, circumstàncies que satisfan als paradistes, alguns d'ells socis i sòcies de la Unió de Botiguers.

Segons declaracions de l'alcaldessa Sra. Núria Marín “els veïns i els comerciants estan molt contents perquè han recuperat el seu mercat, que ha de servir de motor per al comerç del barri”, destacant alhora l'esforç inversor totes les parts que han permès la remodelació d'aquest espai.

El nou mercat té 23 parades d'alimentació i 29 de roba i complements repartides per les cinc plantes de què disposa l'edifici, amb una superfície de més 18mil metres quadrats. Les dues plantes subterrànies inclouen un pàrquing, dues més contenen un gran supermercat i el mercat, i la cinquena es destinarà a equipaments municipals.

Veure(+)

INTERESSANT FORMACIO ADREÇADA A BARS I RESTAURANTS

2016-09-28

Des de GORNAL ACTIVA ens informen del proper curs de formació: "Gestió de la imatge i control de costos en la restauració."

Per a més informació, contacteu amb en Fran al Telf.- 93.403.69.33

RECULL ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Dies: 10 i 13 d'octubre
Hora: 17:00 a 20:00h
Data inici inscripció: 27/09/2016
Data fi inscripció: 07/10/2016
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia

Dia Hora Duració Preu
10/10/2016 17:00 3 h 0 €
13/10/2016 17:00 3 h 0 €

Organitzadors: Unitat de Suport a l'Empresa
Regidoria de Govern de Turisme i Desenvolupament Econòmic
Punts d'inscripció: presencial a Gornal Activa, o també online.

Lloc: Gornal Activa, C.Can Tries, 20 (L'Hospitalet de Llobregat)

Com arribar-hi: L9 metro, autobusos L1 i L2.

TEMARI

Sessió 1
• Objectius:
- Sensibilitzar als assistentes sobre la importància de la imatge.
- Conèixer el punts clau per que el nostre negoci tingui una correcta imatge.
- Analitzar les competències i habilitats del RRHH idònies per incrementar les
vendes i la fidelització dels clients.
• Continguts:
- Per què es tan important la imatge a la restauració?
- Imatge exterior: Façana, tendals, i entrada.
- Imatge interior: Decoració, ordre i neteja.
- La carta i les promocions.
- Els professionals. La seva imatge clau per vendre i fidelitzar.
- La imatge digital.

Sessió 2
• Objectius:
- Saber com triar els proveïdors més adients.
- Disposar d'informació pràctica sobre comptabilitat analítica que permetin als
assistents la aplicació d'unes eines de control al seu negoci.
• Continguts:
- Anàlisi de proveïdors. Quins triar.
- Cicle de la comanda. Com evitar errors.
* Tipus de costos.
* Exercici pràctic.
- Punt d'equilibri.
* Exercici pràctic.
- Càlcul de costos, de marge i escandalls.
- Eines pràctiques:
* Compte d'explotació.
* Pressupost.
* Exercici.

Veure(+)

PROGRAMA "FEM OCUPACIO"

2016-09-19

Des de l' Area de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l' Ajuntament de L'Hospitalet, ens han fet arribar la següent informació d'interessants SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIO DE JOVES TREBALLADORS:

"Des de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat portem a terme el projecte “Joves per l’Ocupació”, un programa cofinançat pel Fons Social Europeu per al període 2015-2017. S’emmarca dintre de la “Iniciativa d’Ocupació Juvenil” i del “Programa Operatiu d’Ocupació”.

L’objectiu del programa és la formació i la inserció laboral de joves entre els 16 i 25 anys, i menors de 30 anys amb un grau de discapacitat del 33%.

FORMACIÓ QUE REALITZA L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

Ø Auxiliar d’activitats administratives
Ø Operacions bàsiques de restaurant i bar.
Ø Operacions bàsiques de cuina.
Ø Auxiliar d’activitats de magatzem i comerç

Per a la inserció d’aquests joves, l’Ajuntament realitza convenis de col·laboració amb les empreses de l’entorn proper. Aquest conveni inclou una contractació subvencionada de 648,60 €/mes per un temps mínim de 6 mesos, i els incentius, les bonificacions i les condicions que es detallen a la “Guia de prescripcions tècniques per a les entitats contractants” que adjuntem en aquest correu." (cliqueu sobre Veure+)

Si esteu interessats en rebre més informació podeu posar-vos en contacte, abans del proper 30 de setembre, amb la sra. Susana Macías, Tècnica de Joves per l'Ocupació de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Telf.- 93 402 60 19 - ext.2562.
Veure(+)

FESTIUS D'OBERTURA PERMESA 2016

2016-09-05

Us recordem que mitjançant la Resolució núm. 8323/2015, de data 27/10/2015, es varen aprovar els dos dies festius d'obertura comercial autoritzada addicionals a la ciutat de L'Hospitalet per l'any 2016, juntament amb els altres vuit establerts per l'ordre EMO/156/2015 de data 22/05/2015, de la Generalitat de Catalunya.
Aquests dos dies són el 24 de setembre i l'1 de novembre, dates que, igual que el 6, 8, 11 i 18 de desembre, permeten l'obertura dels comerços que així ho desitgin.

Veure(+)

Modificació del CONVENI DE COL.LABORACIO COMERCIAL

2018-01-22

BANKIA ens ha informat avui mateix del següent:

"Por medio de la presente, le comunicamos que han sido modificadas las condiciones aplicables a las operaciones y servicios incluidos en el convenio, en el sentido siguiente:

· Los beneficiarios de este convenio ya no se benefician del seguro de accidentes con la compañía Mapfre Vida debido a la baja de este producto.

Asimismo, le indicamos que, de no recibirse conformidad en el plazo de 10 días desde la presente comunicación, se entenderá que las nuevas condiciones aplicables son aceptadas, comprometiéndose a dar la difusión que corresponda de las mismas entre sus asociados. En caso de no alcanzarse acuerdo en un plazo de tres meses, se producirá su anulación."

Us informem que el dia 27/07/2016 el President de la nostra entitat, Sr. Vicens Ibáñez, va signar un Conveni de Col.laboració Comercial amb apoderats de BANKIA, en el que ofereixen un conjunt de productes i serveis financers en condicions especials per a tots els associats/des de la UNIÓ DE BOTIGUERS.

Per a conèixer amb detall els productes i serveis financers, així com les seves condicions, només cal que contacteu amb nosaltres per fer-vos arribar una còpia del conveni, o bé que us adreceu a Oficina 9283 de Bankia, situada al C/Barò de Maldà nº 2 de LH.

Veure(+)

NOVETAT "MÚTUA ON LINE PACIENTS"

2016-07-20

La UNIÓ DE MÚTUES, entitat col.laboradora a la que molts dels nostres associats pertanyeu, ens informa del següent:

"A Unió de Mútues ens preocupem per mantenir una comunicació activa amb els mutualistes, basada en la transparència i l'accessibilitat de la informació.

Una de les de millores en la comunicació activa realitzades ha estat la creació de Mútua On Line Pacients, una plataforma web dirigida als treballadors per compte propi adherits i treballadors per compte aliè protegits d'Unió de Mútues mitjançant la qual es presta un servei d'informació sobre els seus processos sanitaris i prestacions econòmiques rebudes. Tot això, gestionat de forma segura i personalitzada, en condicions de confidencialitat i de conformitat amb la legislació vigent de protecció de dades.

Es tracta de fer un pas més dins del Sistema de Gestió instaurat a Unió de Mútues, que aposta per la millora contínua en la qualitat, la transparència i les bones pràctiques professionals.

En el díptic de Mútua On Line Pacients trobaràs tota la informació necessària sobre aquest nou servei. Si ho consideres adequat, pots difondre la nova Mútua On Line d'Unió de Mútues entre els treballadors de la teva empresa perquè, si és del seu interès, puguin sol·licitar l'accés a qualsevol dels nostres centres."


Veure(+)

CAMPANYA INFORMATIVA CONSUMIDORS

2016-05-13

Des de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació; Regidoria de Govern de Comerç i Drets dels Consumidors; de l'Ajuntament de L'Hospitalet, ens informen que entre els propers dies 24 al 27 de MAIG, personal tècnic en consum visitarà establiments comercials del barri del Centre (situats dins l'àrea del C/ Major, C/ Famades, Avda. Carrilet i Rbla. Marina), per a portar a terme una CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE ELS REQUISITS MÍNIMS EXIGIBLES ALS ESTABLIMENTS PEL QUE FA A LA INFORMACIÓ A LES PERSONES CONSUMIDORES, especialment en tot allò relacionat amb la informació de preus i l'obligatorietat de disposar de fulls de reclamació i cartell anunciador dels mateixos. Tot plegat, per a aconseguir un millor coneixement per part dels comerciants de les normes reguladores del mercat i de la protecció dels consumidors.

Des de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet us demanem que hi participeu activament i gaudiu d'aquesta campanya informativa!

Veure(+)

Subvenció programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES!

2016-04-11

Benvolguts/des socis/es, a continuació us reproduïm la comunicació rebuda de la UNITAT DE PROMOCIÓ COMERCIAL de l'Ajuntament de L'H:

"L’objectiu de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és poder col·laborar amb el teixit empresarial del municipi i establir sinèrgies de col·laboració on tots els agents en surten beneficiats, ajudant a les empreses amb necessitats de contractacions, mitjançant UNA SUBVENCIÓ. Per aquest motiu, s’ha posat en marxa el programa "Fem Ocupació per a Joves", que té un doble objectiu:
1. Donar suport a les empreses: a través d'ajuts a la contractació, es pretén recolzar l’activitat de les empreses com un motor fonamental pel funcionament
tant de l’economia com del propi municipi.
2. Acompanyar als joves en la recerca de feina: posar en ocntacte a joves d'entre 18 i 29 anys amb empreses interessades en realitzar contractacions, i donar-los
suport i formació vinculada al lloc de treball durant la contractació.

Avui dia, un dels problemes amb els que es troben les empreses és la dificultat econòmica per realitzar contractacions. Per això, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament
de l’Hospitalet una subvenció per tal de donar suport econòmic per a la realització d’aquestes. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament està seleccionant empreses que compleixin els requisits
per tal de col·laborar i poder-se adherir a la subvenció.

La col·laboració entre l’Ajuntament i les empreses que finalment siguin seleccionades consistirà en detectar les necessitats reals de les empreses i donar-los el cuport necessari per a cobrir-les, amb una subvenció durant 6 mesos
equivalent al salari mínim interprofessional (648,60€ proporcional a la jornada treballada). Al mateix temps, es dissenyarà una formació directament relacionada amb el treball tant per millorar la pròpia tasca del jove que finalment
seleccioni l’empresa, com per a que aquest tingui més bones perspectives laborals en el seu futur.

Tipologia del contracte: qualsevol modalitat que es pugui compatibilitzar amb la formació (contracte per a la formació i l’aprenentatge, d’obra o servei determinat, indefinit ordinari, eventual de primera ocupació jove, a temps parcial amb vinculació formativa, indefinit
d’un jove per microempreses i empresaris autònoms, eventual per circumstàncies de la producció, indefinit de suport als emprenedors...).

Durada del contracte: mínim 6 mesos, jornada complerta (màxim 8h/dia i 40hores/setmanals) quan la formació és anterior a la contractació. Possibilitat de jornada parcial (mínim 4 h/dia, en tot cas, la formació no podrà superar les 6 hores diàries).

La data límit per poder-se acollir a l'ajuda per a la contractació en el programa Fem Ocupació és el 31 d’ Agost de 2016. Les empreses interessades poden posar-se en contacte amb l'equip de prospectors/es del programa a través dels següents mitjans:

femocupaciojoves@l-h.cat
934 026 027 - ext. 2569/ 2573
http://www.dinamitzaciolocallh.cat

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el
Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015”

Veure(+)

CURS de TÈCNIQUES DE VENDA i FORMACIÓ DE VENEDORS/ES.

2016-03-16

Des de la Unitat de Promoció Comercial de l'Ajuntament de L'H, ens informen que s’ha obert el període d’inscripció al curs de Tècniques de Venda i Formació de Venedors de 40 hores per a persones treballadores en actiu, dins del Programa de Formació Contínua del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. La formació tindrà lloc del 12 d’Abril del 2016 al 12 de Maig del 2016, en horari de dimarts i dijous de 16-20 hores, a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Carretera del Mig 85-87).


Per tal de formalitzar la inscripció cal que ens demaneu un formulari que us farem arribar. Caldrà que aquest document el porteu signat a l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Carretera del Mig, 85-87) i l'entregueu a la Sra. Cristina Gandoy.
A més, caldrà aportar la següent documentació addicional:
- DNI
- Treballadors per compte aliena: darrera nòmina
- Treballadors Autònoms: darrer rebut d’autònoms
- Número de la Seguretat Social

Per a qualsevol qüestió, podeu contactar trucant al 93 403 25 15 o al correu cgandoy@l-h.cat, i preguntar per Cristina Gandoy.Veure(+)

COMERÇOS AMB RECONEIXEMENT!

2016-03-09

El passat dilluns 7 de març al Teatre Joventut de L'H va tenir lloc l'Acte de Reconeixement a determinats Comerços, com uns dels més antics de la ciutat, entre els que destaquem especialment els dels nostres associats/des Jaume Fuertes (bugaderia), Charo Miranda (cotilleria), Víctor Junza (bodega) i Fruites Jofre (alimentació). A tots ells, MOLTÍSSIMES FELICITATS!!

Veure(+)

04/03/2016 TANCAT

2016-03-03

Us informem que el divendres dia 4 de MARÇ el despatx de la Unió de Botiguers romandrà tancat al públic. Disculpeu les molèsties!

Veure(+)

CURS DE LABORAL

2016-02-11

11/02/2016 Us informem que, degut a imprevistos professionals de l'advocada Sra. Marty, la sessió formativa del dilluns dia 15 es trasllada al DIMARTS dia 16 de febrer, en el mateix horari de 10 a 14h.
Disculpeu les molèsties!!

25/01/2016 La primera de les activitats formatives previstes per aquest any 2016, és el CURS DE LABORAL: CONTRACTES, NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL, que es portarà a terme els dilluns dies 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer, al local de la Unió de Botiguers, en horari de 10 a 14h.

Recordeu que és un curs gratuït gràcies a la subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet, adreçat exclusivament als nostres associats/des, de manera que les places són limitades i s'esgoten ràpidament!!

Podeu fer la vostra inscripció telefònica (93.338.01.16 i 634.58.01.16) o via e-mail (ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net).

Veure(+)

U B L H

2016-02-10

Des de la Unió de Botiguers us informem que, segons es va acordar al Ple 13/2015 celebrat en data 29 de setembre de 2015, el proper DIVENDRES 12 de FEBRER, diada de Santa Eulàlia, és festa local a L'Hospitalet.

Veure(+)

FELIÇ CARNESTOLTES

2016-02-03

Pels qui us agrada la festa del Carnestoltes, desitgem que gaudiu d'una bona i ben divertid@ celebració!

Aprofitem també per informar-vos que el DIVENDRES dia 5 de febrer, el despatx de la Unió de Botiguers romandrà TANCAT al públic.Veure(+)

CAMPANYA

2016-01-20

Donat que a partir de l'1 de gener passat és obligatori cobrar les bosses de plàstic en qualsevol establiment, sigui gran o petit, amb la finalitat de dissuadir al comprador i reduir les tones de plàstic que es produeixen, i amb l'objectiu de reduïr la utilització de bosses de plàstic d'un sol ús, l'Ajuntament de L'Hospitalet, mitjançant l'OMIC, està impulsant la campanya informativa "LA BOSSA, LA POSO JO!".

ES PROTEGEIX EL MEDI AMBIENT: El reciclatge de les bosses de plàstic d'un sol ús té un cost energètic molt elevat, i el gran impacte que provoca sobre el medi natural comporta la mort d'aus, peixos i altres animals, i contamina el medi ambient.

ESTALVIA DINERS: Des del passat mes de gener, les botigues i parades dels mercats cobren les bosses de plàstic de nanses d'un sol ús que lliuren als clients. Aquesta mesura, que ja s'aplicava a grans superfícies i supermercats, s'ha estès al comerç de proximitat en una iniciativa emmarcada dins del "Pacte per la bossa".

FES SERVIR EL CABÀS: Hi ha altres sistemes per transportar la compra en substitució de les bosses de plàstic d'un sol ús, per exemple, cabassos, cistells, carros d'anar a comprar, bosses reutilitzables de roba o ràfia, o bosses compostables.

En el marc de la campanya de sensibilització per reduïr la utilització de bosses de plàstic d'un sol ús, durant el mes de gener l'Ajuntament distribueix bosses reutilitzables a consumidors/es de manera gratuïta, a través de les botigues i parades adherides a les associacions comercials i de paradistes de L'Hospitalet.

Veure(+)

BOE

2016-01-11

Si voleu conèixer el contingut del Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, cliqueu sobre (Veure+).

Veure(+)

BON NADAL

2015-12-24

Des de la Unió de Botiguers desitgem que passeu molt BON NADAL, tot mantenint les nostres tradicions catalanes del TIÓ i la SOPA DE GALETS, i que tingueu una bona entrada a l' ANY NOU 2016!!!

Tantmateix, us informem que el nostre despatx romandrà tancat al públic els dies laborables del 28 al 31 de desembre, reprenent l'activitat normal el proper 4 de gener.

Veure(+)

L O T E R I A

2015-11-10

Us informem que ja tenim a la venda el número 61849 de la LOTERIA DE NADAL que, com ja ve éssent tradicional, venem SENSE RECÀRREC al preu de 5€ cada participació, o en talonaris de 40 butlletes amb un cost total de 200€ cadascun!!

Si esteu interessats en reservar-lo, truqueu al telf.- 93.338.01.16 abans que s'esgoti!

Veure(+)

1 NOVEMBRE: FESTIU D'OBERTURA PERMESA.

2015-10-23

Us recordem que el proper DIUMENGE dia 1 de NOVEMBRE, és un dels festius d'obertura comercial permesa, i aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos que gaudiu d'una BONA CASTANYADA!!!

Veure(+)

PLAÇ FISCAL

2015-10-05

Recordeu que de l'1 al 20 d'octubre s' han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 3er trimestre del 2015.

Per a més informació o ajuda en la confecció i presentació dels vostres impostos, truqueu a la Unió de Botiguers (Telf. 93.338.01.16) i demaneu cita.

Veure(+)

AJ. L'H

2015-09-17

Des de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de L'H ens informen que, durant la 2ª quinzena de setembre, personal tècnic de consum visitarà establiments del barri del centre, en una CAMPANYA INFORMATIVA sobre els requisits mínims exigibles als establiments pel que fa a la informació a les persones consumidores.

Aquesta campanya té com a objectiu informar els comerciants sobre els aspectes més rellevants de la normativa de protecció a les persones consumidores; especialment pel que fa a la informació de preus i a l'obligatorietat de disposar de fulls de reclamació i de cartell anunciador dels mateixos.

El personal tècnic farà avaluació, en cada cas, mitjançant una enquesta, del grau de compliment de la normativa i lliurarà còpia als responsables dels comerços juntament amb un dossier informatiu.

De ben segur que amb aquesta campanya informativa s'aconseguirà un millor coneixement per part dels comerciants visitats de les normes reguladores del mercat i de la protecció dels consumidors, per tant, des de la Unió de Botiguers us animem a participar-hi!!

Veure(+)

HORARI ESTIU 2015

2015-09-08

NOTA URGENT: Degut a una manca de suministrament elèctric per incidències en l'edifici, demà DIMECRES 9 de setembre, el despatx de la Unió de Botiguers romandrà TANCAT. Disculpeu les molèsties.

Us informem que durant les mesos de JULIOL i SETEMBRE, el nostre horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores.

A l'AGOST tanquem per vacances!!!

Veure(+)

.

2015-03-16

A continuació us informem dels dies FESTIUS D'OBERTURA PERMESA a L'Hospitalet:
4 i 11 de gener
5 de juliol
24 de setembre
12 d'octubre
1 de novembre
6,8,13 i 20 de desembre.

FESTES LABORALS de caràcter general:
1 i 6 de gener
3 i 6 d'abril
1 de maig
24 de juny
15 d'agost
11 de setembre
12 d'octubre
1 de novembre
8, 25 i 26 de desembre

FESTES LOCALS de L'H:
1 de juny
24 de setembre

REBAIXES:
Hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos.
Estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost, ambdós inclosos.

Veure(+)

L'H

2015-03-06

Des de l'Area de Promoció Econòmica i Ocupació, de l'Ajuntament de L'Hospitalet, ens comuniquen que el proper dia 16 de març, a les 20.30 hores, al Teatre Joventut es celebrarà l'"Acte de Reconeixement als Comerços amb continuïtat familiar", a la que hi assistiran alguns membres de la Junta de Socis de la nostra entitat.

Veure(+)

CURS DE LABORAL: GESTIO DE NOMINES I SEGURETAT SOCIAL.

2015-01-30

Us informem que aquest any el Curs de Laboral: "Gestió de Nòmines i Seguretat Social pas a pas", es portarà a terme els propers dijous dies 5, 12, 19 i 26 de febrer, al local de la Unió de Botiguers, en horari de 09.30 a 14.30h.


Recordeu que és un curs gratuït gràcies a la subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet, adreçat exclusivament als nostres associats/des, de manera que les places són limitades i s'esgoten ràpidament!!


Podeu fer la vostra inscripció telefònica (93.338.01.16 i 634.58.01.16) o via e-mail (ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net).

Veure(+)

BAIXA AL 20% RETENC. LLOGUER IMMOB. i AL 19% RETENC. PROFESS.

2015-01-02

El passat dia 28 de novembre es va publicar al BOE la Llei 26/2014, per la que es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF que s'emmarca dins de la REFORMA FISCAL. L'Impost sobre la Renda (IRPF) tindrà la mateixa estructura però es rebaixa la tarifa en dues fases (durant els exercicis 2015 i 2016), per tant baixen les retencions que s'apliquen als arrendaments d'immobles (LLOGUERS).

RETENCIONS D'ARRENDAMIENTOS D'IMMOBLES (LLOGUERS) AL 2015: 20% I AL 2016: 19%.

L'articulat de la llei queda redactat de la següent manera: «Disposición adicional trigésima primera. Escalas y tipos de retención aplicables en 2015.
“En el período impositivo 2015 los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento previstos en el artículo 101 y en la disposición adicional vigésima sexta, ambos de esta Ley, y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 de esta Ley, serán el 20 por ciento”.

Cal aclarir que aplicar un tipus menor de retenció NO ES UNA BAIXADA D'IMPOSTOS, donat que les retencions són pagaments a compte de l'Impost sobre la Renda, és a dir, quan arriba el moment de fer la declaració de la renda, tenim dret a descomptar-nos els impostos que hem anat pagant prèviament, en forma de retencions o pagaments fraccionats. En funció dels rendiments obtinguts durant tot l'any i de les nostres circumstàncies particulars, l'Agència Tributària ens tornarà part de l'esmentat import o bé, si no hem ingressat la quantitat suficient durant l'any, ens tocarà pagar.

Quan un autònom o una empresa lloga un local de negoci subjecte a retenció, és el responsable d'actuar com a “recaptador” i ingressar la retenció corresponent cada trimestre, que són pagaments que el propietari del local avança a Hisenda en concepte d'IRPF.

TANTMATEIX, baixen també les retencions i ingressos a compte de l'IRPF, tant de RENDIMENTS DEL TREBALL com d'ACTIVITATS PROFESSIONALS, aquestes últimes mab caràcter general al 19%, tot i que per a determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d'assegurances...) i professionals de nou inici (en l'any d'inici i els dos següents) la retenció és del 9%. PERÒ si els rendiments íntegres de les activitats professionals de l'exercici anterior han sigut inferiors 15.000€ i, a més, aquest import representa més del 75% dels rendiments íntegres totals d'activitats econòmiques més els rendiments del treball del contribuient de l'exercici anterior, la retenció a aplicar baixa al 15% (ART 101.5 LIRPF).

Per a conèixer més detalls sobre tota la REFORMA FISCAL, i els canvis a l'IRPF, Impost de Societats, IVA i altres impostos especials, us convidem a assistir a la propera jornada informativa organitzada per la Unió de Botiguers, que tindrà lloc a les 15.00h del dia 15 de gener, al local de l'entitat!!


Veure(+)

NOVA DEDUCCIO PER A LES FAMÍLIES

2014-12-15

La AEAT informa de noves deduccions per a les famílies, que entraran en vigor a partir del proper 01 de gener de 2015:

"Los beneficiarios de los nuevos impuestos negativos podrán solicitar a la Agencia Tributaria a partir de enero el abono anticipado
Nuevas deducciones para la familia


Las nuevas deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo se podrán obtener de forma anticipada, mes a mes
La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar cartas a los posibles beneficiarios informando de los requisitos y procedimiento para la solicitud del cobro mensual
Los beneficiarios deberán presentar un formulario de solicitud, individual o colectivo, por cada una de las deducciones a las que tengan derecho
La solicitud se podrá presentar por internet o teléfono a partir del 7 de enero y presencialmente desde el 3 de febrero


1 de diciembre de 2014.- Los beneficiarios de las tres nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que incorpora la reforma fiscal para el apoyo a la familia podrán solicitar a partir del mes de enero próximo su abono anticipado. Las deducciones se incluirán en la declaración anual de IRPF del 2015, a presentar en 2016, donde se regularizarán las cantidades que se hubieran percibido como abono anticipado.

La Agencia Tributaria ha comenzado ya a enviar cartas informativas a los beneficiarios potenciales, en las que recoge los requisitos y procedimiento para la percepción mensual de estos impuestos negativos.

La solicitud del pago anticipado se podrá realizar de manera colectiva o individual mediante la presentación de un nuevo modelo, el 143, por cada una de las deducciones, acumulables entre sí, a las que los beneficiarios tengan derecho (100 euros mensuales por familia numerosa y por cada descendiente y ascendiente con discapacidad; 200 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial).

Las deducciones, que podrán alcanzar los 1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial, se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos.

Los requisitos son dos: por un lado, realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa; por otro, tener derecho a la aplicación del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad, o ser ascendiente o hermano huérfano de padre y madre formando parte de una familia numerosa.

El límite para cada una de las deducciones serán las cotizaciones y cuotas to­tales a la Seguridad Social y/o mutualidades devengadas en cada período impositivo. Si se tuviera derecho a la deducción por contar con varios ascendientes y/o descendientes con discapacidad, el límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.Procedimiento para la solicitud del pago anticipado

Una vez cumplimentado, el modelo de solicitud se podrá presentar por internet a partir del 7 de enero en la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) mediante ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 horas’, DNI electrónico o certificado digital. Al final de la carta remitida a los beneficiarios se recoge el Código Seguro de Verificación (CSV) requerido para las nuevas altas en Cl@ve de aquellos beneficiarios que no estén registrados en el PIN 24 horas. La solicitud también se podrá formalizar a partir de esa fecha en el teléfono 901 200 345.

A partir del 3 de febrero, la solicitud se podrá presentar también en cualquier oficina de la Agencia Tributaria, previa cumplimentación en la web de la Agencia, impresión y firma por parte de todos los solicitantes.

Cuando existan varios beneficiarios de una misma deducción, el abono anticipado se solicitará de manera colectiva o individual, elección que se podrá modificar para las distintas deducciones en enero de cada año.

En el caso de la solicitud colectiva, deberán suscribir la solicitud todos los solicitantes que pudieran tener derecho a la deducción. Quien figure como primer solicitante deberá cumplir los requisitos para el abono de la deducción en el momento en que se presente la solicitud y será quien reciba la transferencia bancaria mensual. Si los beneficiarios optan, en cambio, por la solicitud individual, el importe de la deducción se dividirá entre los distintos solicitantes por partes iguales.¿Quiénes pueden solicitar el abono anticipado?

- Ascendientes –o hermanos huérfanos de padre y madre– que formen parte de una familia numerosa.
- Contribuyentes con derecho a la aplicación de los mínimos por descendientes o ascendientes con discapacidad.Requisitos

- Título de familia numerosa y/o certificado de discapacidad: los solicitantes deben comprobar que cuentan con la documentación acreditativa de familia numerosa y el certificado de discapacidad del ascendiente o descendiente. Las Comunidades Autónomas enviarán directamente esta documentación a la Agencia Tributaria.
- Número de Identificación Fiscal (NIF) de todos los solicitantes, así como de los descendientes y ascendientes con discapacidad. Para menores de 14 años que no cuenten con NIF se podrá solicitar un NIF con la letra ‘K’ de menores en las oficinas de la Agencia Tributaria.
- Alta en la Seguridad Social o mutualidad y plazos mínimos de cotización (en las solicitudes colectivas basta con que el requisito lo cumpla quien figure como primer solicitante)."Veure(+)

NADAL 2014 - 2015

2014-11-27

Amb motiu de la posada en marxa del DISPOSITIU GRÈVOL 2014-2015 per a la propera campanya de Nadal, des de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de L'H ens han fet arribar aquesta carta adreçada als veïns i comerciants de la nostra ciutat:

"Un any més, en aquestes dates nadalenques, els Mossos d’Esquadra posem en marxa el dispositiu Grèvol amb l’objectiu de reforçar la presència policial en aquelles zones de més activitat comercial.

La vostra seguretat és la nostra satisfacció. Per això, la prevenció, el treball conjunt i la suma d’esforços són les millors eines per aconseguir-ho.

L’estratègia policial tindrà com a objectiu reforçar les patrulles de visualització, intercanviar informació de manera personalitzada amb els agents que us visitin i poder rebre consells de seguretat a través de l’ús de les noves tecnologies.

Des de la comissaria de l’Hospitalet de Llobregat us informem que per garantir la màxima seguretat durant aquests dies hem intensificat els patrullatges preventius pels eixos comercials de dia i als polígons de nit, tot incidint en la presència uniformada i a peu.

Us recordem que per aquesta campanya de nadal segur, i com cada any, farem patrulles mixtes amb la guàrdia urbana

Finalment demanar-vos que prengueu totes les mesures oportunes per tal d’evitar furts als vostres establiments i desitjar-vos unes bones festes.

Per qualsevol consulta o aclariment, des de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la ciutat restem a la vostra disposició tot facilitant-vos les següents dades de contacte:

itpg3223@gencat.cat, o bé el
c/ Teide nº 99"


Veure(+)

NOU FULL DE SALARI

2014-11-17

Nueva normativa que afecta al modelo de recibo u hoja de salarios:

Os informamos que se ha publicado la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios, A EFECTOS DE ADECUAR EL RECIBO DE SALARIO ACTUAL A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE ESTABLECEN LA NECESIDAD DE DESGLOSAR LA APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TOTAL DE LA COTIZACIÓN EFECTUADA. (PARA ELLO SE IDENTIFICA LA APORTACIÓN DEL TRABAJADOR)

Más información en http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11637.pdf.

Veure(+)

2on RECOR DATO RI

2014-10-29

Tal com ja hem fet en anteriors ocasions (gener i juliol 2013), us recordem que a principis de l'any 2013 varen desaparèixer els tradicionals tiquets de caixa, i que des d'aleshores només hi ha 2 TIPUS DE FACTURA: la SIMPLIFICADA, que precisament substitueix els tiquets, i la COMPLERTA.

Cliqueu sobre (Veure +) per accedir a tota la informació facilitada al seu dia per l'AEAT a la seva pàgina web pel que fa a les obligacions, excepcions, tipus, continguts, terminis etc... de les FACTURES SIMPLIFICADES.

Veure(+)

NOVA FACTURA SIMPLIFICADA

2013-07-01

Us informem que des de principis d'any han desaparegut els tiquets, i que hi ha només 2 tipus de factura: la SIMPLIFICADA, que precisament substitueix els tiquets, i la COMPLERTA.

Cliqueu sobre (Veure +) per accedir a tota la informació facilitada per l'AEAT a la seva pàgina web pel que fa a les obligacions, excepcions, tipus, continguts, terminis etc... de les factures simplificades.

Veure(+)2014-10-13CAMPANYA DE RECOLLIDA D'ALIMENTS:

La Unió de Botiguers participa, juntament amb moltes altres entitats i empreses de la ciutat, a la SETMANA DE LA SOLIDARITAT de L'Hospitalet, organitzada per la Creu Roja, consistent en la recollida d'aliments destinats a ajudar a persones i famílies necessitades.

Els associats que hi estigueu interessats, podeu fer les vostres aportacions (preferentment llegums seques, tomàquet fregit, tonyina o sardines en llauna, oli, caldo en tetra-brik, llet, cacau en pols, galestes, cereals d'esmorzar, etc...) al nostre local, de dilluns a dijous, en horari de 09.30 a 14.30 hores, i el divendres fins les 13.30h.

Els aliments que recullim seran entregats per un representant de la nostra entitat a la FESTA DE LA SOLIDARITAT que es celebrarà el proper diumenge dia 19 d'octubre als jardins de Tecla Sala, entre les 10 i les 14 hores, en la que hi haurà activitats per a nens, actuacions i una carpa per a la recollida dels aliments que tothom vulgui aportar!

Veure(+)

3er TRIM. 2014

2014-09-30

Us recordem que entre els dies 01 al 20 d'octubre s'han de presentar totes les declaracions fiscals corresponents al 3er trimestre de l'exercici 2014 (Models 111, 115, 130, 131, 303 i 310).

Els socis/es interessats en presentar-les a través de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, caldrà que demaneu cita prèvia trucant als Telfs.- 93.338.01.16 i 634.58.01.16, de dilluns a dijous de 09.30 a 14.30h, i els divendres de 09.30 a 13.30h.

Tots aquells que opteu per la domiciliació del pagament dels impostos, caldrà necessàriament que es tramitin abans del 15 d'octubre.

Veure(+)

L'H

2014-09-19

Us recordem que a la nostra ciutat, els propers dies dimecres 24 de setembre i diumenge 14 de desembre es permet l'obertura dels establiments comercials, en l'horari habitual.

Veure(+)

D I A D A 11/ 09/ 2014

2014-09-10

Us informem que, com cada any, i dins els actes de celebració de la Diada, la Unió de Botiguers de L'Hospitalet participarà a l'ofrena floral que demà dijous 11 de setembre es portarà a terme a la nostra ciutat, davant el monument a Rafael Casanova.

Desitgem que passeu una MOLT BONA DIADA DE CATALUNYA!

I, tantmateix, aprofitem l'avinentesa per dir-vos que el divendres dia 12 el nostre despatx romandrà tancat.

Veure(+)

TOR NA DA A LA FEI NA

2014-09-01

Us informem que avui dilluns dia 1 de setembre la Unió de Botiguers de L'Hospitalet reemprèn la feina, durant tot aquest mes en horari de 10 a 14h!

Veure(+)

E S T I U

2014-07-31

A partir de demà dia 01 d'agost, i fins el proper dia 01 de setembre, el despatx de la Unió de Botiguers romandrà tancat per VACANCESSS!!!
Per a qüestions veritablement urgents, podeu deixar missatge al contestador o enviar un fax al nostre T. 93.338.01.16, i intentarem contactar amb vosaltres el més aviat possible...
Bon estiu!!

Veure(+)

Ref. fiscal 2014

2014-07-21

Entre altres mesures per a l'anunciada REFORMA FISCAL, Hisenda encareix la fiscalitat de les plusvàlues, de tal manera que aquesta decisió del Govern espanyol pot pressionar a la baixa el preu de la venda de vivendes d'aquí a finals d'any, abans de l'entrada en vigor del canvi normatiu de la Llei de l'IRPF.

Si voleu conèixer aquesta informació, i més, publicada avui mateix per "Cinco Días", cliqueu sobre Veure +.


Veure(+)

ESTIU 2014

2014-07-01

Tornen amb força les rebaixes d'estiu, de l'1 de juliol fins el 31 d'agost, amb previsions optimistes de milloria respecte de la campanya passada.

Us recordem que és molt important que tots els establiments comercials cumpleixin la normativa que les regula, a fi de que no hi hagi cap mena d'incidència.

Per a més informació, els associats/des de la Unió de Botiguers podeu contactar amb nosaltres, de dilluns a divendres, durant el mes de juliol en horari de 09.30 a 13.30h, trucant al telf. 93.338.01.16.

Veure(+)

BOTIGA ON-LINE

2014-05-15

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), de la Generalitat de Catalunya, ens ha informat que inicia una sèrie de CURSOS destinats a MUNTAR I GESTIONAR la teva pròpia BOTIGA ON-LINE.

Aquest curs és un projecte formatiu especialment dissenyat per aquells botiguers interessats en muntar la seva botiga on-line. Utilitzant WordPress podran materialitzar-lo amb una inversió mínima i els capacitarem per tal de que siguin capaços de gestionar-la ells mateixos. A la finalització del curs cada assistent tindrà la seva botiga on-line preparada per començar a vendre.

El projecte s’inicia amb el primer curs a Barcelona. Desprès es continuaran fent els cursos per tot el país.

Les dates del primer curs són: 3, 11, 18 i 25 de juny, de 10:00h a 14:00h. Lloc: CCAM, C/ Provença nº 339. El cost del curs és de 95 EUROS i està limitat a 25 PLACES (per riguròs ordre d’inscripció i pagament.

Per a més informació sobre el programa del curs i les inscripcions, podeu contactar amb la Carme Hernandez, Tel. 93 484 99 09.Veure(+)

FESTIUS OBERT

2014-05-12

Us informem que mitjançant la Resolució número 3238/2014, de data 16/04/2014, es varen aprovar els dos (2) DIES FESTIUS D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA addicionals a la ciutat de L’Hospitalet, juntament amb els vuit (8) establerts per l’orde EMO/26/2014, de 25/02/2014 de la Generalitat de Catalunya. Aquest dos dies són el 24 de SETEMBRE i el 14 de DESEMBRE de 2014

Per tant, els FESTIUS D'OBERTURA PERMESA per l’ANY 2014 són deu (10) en total, és a dir, els següents:

- 5 i 12 de GENER
- 6 de JULIOL
- 24 de SETEMBRE
- 12 d’OCTUBRE
- 1 de NOVEMBRE
- 6, 8, 14 i 21 de DESEMBRE.

Veure(+)

FESTA del TREBALL

2014-04-30

Us recordem que demà dijous 1 de maig es celebra el dia internacional dels treballadors, festa reivindicativa del moviment obrer. És per això que la Unió de Botiguers romandrà tancada.

Veure(+)

Incen tius CCAM 2014

2014-03-18

La Unió de Botiguers de L'Hospitalet ha assistit aquest matí a la presentació per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya del PROGRAMA D, INCENTIUS 2014 del que properament, i un cop publicades les Bases al DOGC, us informarem amb més detall.

Veure(+)

TARIFES PLANES: 50€ AUTÒNOMS i 100€ INDEFINITS

2014-03-04

La información facilitada en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social acerca de la TARIFA PLANA PARA JÓVENES AUTÓNOMOS, dice:

"Tarifa plana en la cotización a la Seguridad Social: establecimiento de una cuota de 50 EUROS para el inicio de una actividad por cuenta propia
Objetivo:
Facilitar el autoempleo y el inicio de la actividad emprendedora a los jóvenes menores de 30 años.
Desarrollo de la medida:
Los jóvenes emprendedores que causen una nueva alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tendrán la posibilidad de abonar una cuota mínima por contingencias comunes durante los primeros meses para que puedan iniciar una actividad por cuenta propia.
Así, durante los seis meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, se aplicará una reducción del 80% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento en este Régimen. De esta forma el nuevo autónomo menor de 30 años podrá cotizar durante el primer semestre una cuota aproximada de 50 euros.
Posteriormente, y durante los siguientes seis meses, se aplicará una nueva reducción sobre la base mínima de un 50%.
Transcurrido el primer año desde el alta en el RETA, los hombres de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35, se beneficiarán del mantenimiento de una reducción y una bonificación en sus cotizaciones de un 30% durante los siguientes 18 meses.
En el caso de jóvenes menores de 35 años con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%, la reducción del 80% se aplicará durante los 12 primeros meses desde la fecha de alta y, después, se mantendrá la bonificación del 50% hasta un máximo de cinco años.
Requisitos:
Sólo será aplicable a altas iniciales en el RETA.
Tener hasta 30 años.
No tener trabajadores contratados (no disponer de código de cuenta de cotización como empleador)."

Además, el BOE del pasado sábado 02/03/2014 publicó el Real Decreto-ley de Medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que recoge la anunciada TARIFA PLANA de 100 euros PARA LOS NUEVOS CONTRATOS INDEFINIDOS. Aunque la normativa sobre bonificaciones para el fomento del empleo impide su aplicación a las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad del empresario, este Real Decreto-ley hace también una excepción cuando el empleador es un trabajador autónomo. En ese caso, si contrata como trabajador por cuenta ajena a sus hijos menores de 30 años o mayores de dicha edad con especiales dificultades para su inserción laboral, también podrá acogerse a la mencionada tarifa plana laboral con el objetivo de incentivar la contratación de los trabajadores más jóvenes.

Asimismo, las empresas o autónomos que contraten a un nuevo trabajador indefinido solo pagarán 100 EUROS mensuales en la cotización a la Seguridad Social durante los primeros 24 meses, siempre que suponga la creación neta de empleo estable. La ayuda se aplicará también a las conversiones de contratos temporales en indefinidos, pero siempre y cuando vayan acompañadas de otras contrataciones nuevas que supongan un aumento del empleo total en la empresa. La norma establece que las empresas de menos de 10 trabajadores podrán beneficiarse, una vez transcurridos los primeros 24 meses, de 12 meses adicionales de una reducción del 50% de la cuota por dichas contingencias. Se podrán beneficiar de esta medida todas las empresas y autónomos, con independencia de su tamaño, por la contratación estable de un nuevo trabajador, sin importar su edad.
La cotización por contingencias comunes se reducirá a 75 EUROS cuando la jornada de trabajo sea equivalente al 75% de la de un trabajador a tiempo completo comparable y a 50 EUROS cuando sea equivalente al 50%.
Por otra parte, las empresas que no mantengan el nivel de empleo total ni el nivel de empleo indefinido en los tres años siguientes al contrato deberán reintegrar, total o parcialmente, las cantidades que se han ahorrado. De esta manera, si incumplen el primer año, deberán ingresar la totalidad de la reducción, si incumplen el segundo año será el 50% y, si lo hacen el tercero, el 33%.


Veure(+)2014-02-28


El proper dilluns 3 de març, el local de la Unió de Botiguers romandrà tancat!

Veure(+)

NOTA DE PREMSA D'INTERES DE LA SEGURETAT SOCIAL

2014-02-14

A continuació us traslladem una Nota de Premsa publicada el passat dia 06 de febrer pel Gabinet de Comunicació de la Seguretat Social, relativa a les obligacions de cotització incrementada de certs treballadors autònoms:

"Real Decreto-Ley de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad:
La Seguridad Social afirma que los autónomos de sociedades civiles no están sujetos a ninguna subida de cuotas.
El incremento de la base de cotización recientemente aprobado sólo se aplica a los autónomos societarios mercantiles.

6 de febrero de 2014: La Seguridad Social señala que los trabajadores por cuenta propia de sociedades civiles no están sujetos a ningún incremento de cuotas. Ante alguna duda que hubiera podido suscitarse al respecto, se utilizarán todas las vías de comunicación para incidir en este extremo.
La disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores determina en su párrafo segundo que la base de cotización mínima del grupo 1 del Régimen General será aplicable a los trabajadores autónomos incluidos en el RETA al amparo de lo establecido en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y del artículo 21.3 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad.
La disposición adicional vigésima séptima de la Ley General de la Seguridad Social viene referida a quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto de aquella.
En consecuencia, sí se les aplicaría a aquellas sociedades que tengan naturaleza mercantil pero no a las SOCIEDADES CIVILES."

Veure(+)

CURS DE LABORAL 2014: NOVETATS LEGISLATIVES, REFORMA LABORAL, CONTRACTES, COTITZACIONS I GESTIO DE NOMINES.

2014-02-01

Els propers divendres dies 7, 14, 21 i 28 de febrer, portarem a terme al local de l'entitat el Curs d'enguany d'Obligacions Laborals i Gestió de Nòmines adreçat als nostres associats/des, i impartit per l'advocada Iolanda Marty, en horari de 09.30 a 14.30h.

Comptem amb la vostra assistència, prèvia inscripció telefònica (93.338.01.16 i 634.58.01.16) o via e-mail (ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net). Recordeu que per aquest curs gratuït les places són limitades i s'esgoten ràpidament!!

Veure(+)

PUJADA D, UN 20% DE LES QUOTES D, ALGUNS AUTONOMS!

2014-01-31

Avui vàries desenes de milers d, autònoms han vist com la seva quota mensual que paguen a la Seguretat Social ha pujat un 20% respecte la del mes anterior.
Es tracta d, una de les pujades fiscals aprovades pel Govern espanyol en el Real Decreto-ley 16/2013, publicat al BOE del passat 21 de desembre, que inclou un increment notable de les quotes als autònoms societaris i també als que tenen al seu càrrec mes de 10 treballadors, mitjançant l, equiparacio de les seves bases minimes de cotitzacio amb les dels treballadors enquadrats al grup 1 del Règim General, que assoleixen els 1.051,50 € enfront els 875,70 € de la resta d, autònoms al 2014, passant a pagar una quota mensual propera als 314 euros, gairebe 50 € extra cada mes, enfront els 261 euros que abonen els afiliats al RETA no inclosos en aquests supòsits!

Veure(+)

2014

2014-01-08

Des del dimarts 7 de gener i fins el proper dia 6 de març, els consumidors tenim per davant 2 mesos de rebaixes, on poder trobar bons afers i molta varietat d, articles amb grans descomptes, que poden anar fins el 70% o mes.

Com sempre, recordem a tots els nostres comerços associats l, obligatorietat de complir la normativa especìfica de les rebaixes a Catalunya, especialment pel que fa a l, etiquetatge dels productes, mitjans de pagament, garanties i canvis o devolucions de tots els productes venuts.

Veure(+)

LOTERIA de NADAL i LA GROSSA

2013-12-19

31/12/2013: La Unió de Botiguers assistirà al sorteig de "La Grossa" que es celebrarà a partir de les 11.00h del matí al Teatre Nacional de Catalunya.

19/12/2013: Informem als nostres establiments associats que comercialitzen la loteria de "La Grossa", que les darreres comandes de talonaris es poden fer fins el proper dimarts 24 de desembre, però com que la Uniò de Botiguers romandrà tancada aquell dia, ens haureu de fer arribar les vostres peticions abans de les 14.00h del dilluns 23. Moltes gràcies a tots i sort!!

11/11/2013: Com cada any, ja tenim també a la vostra disposició els talonaris de la LOTERIA DE NADAL de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, SENSE RECÀRREC!!

15/10/2013: Us informem que ja tenim aquí els talonaris de LOTERIA de "LA GROSSA", passeu-la a recollir i repartiu il.lusions i sort!!

10/10/2013: Com ja sabeu, la UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'HOSPITALET s'ha adherit a la Loteria "La Grossa" de Cap d'Any, a la que podeu participar tots els associats/des que hi estigueu interessats, fent-nos arribar les vostres comandes abans dels dimarts i/o divendres de cada setmana, trucant-nos als Telfs. 93.338.01.16 i 634.58.01.16, o per via d'e-mail a la següent adreça de correu electrònic: ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net.

Per saber el sistema de cobraments dels premis de "La Grossa", cliqueu (Veure +).

Veure(+)

10è ANIVERSARI COMISSARIA MOSSOS D'ESQUADRA DE L'H.

2013-10-04

Segons ens informen, el proper dissabte 5 d'octubre la Comissaria de l'Hospitalet fa 10 anys des de la seva inauguració, i ho celebren amb activitats diverses (cursa popular, xocolatada i activitats infantils) i una jornada de portes obertes, on tots podem participar-hi!!

Veure(+)

CONSELLS ESTIU 2013

2013-06-25

Dins el PROGRAMA OPERATIU ESTACIONAL GREGAL 2013, els Mossos d'Esquadra de L'H ens fan arribar tot un seguit de consells de seguretat per als comerciants:

"L’augment de l’activitat comercial en determinades èpoques de l’any fa necessari extremar les mesures de seguretat per evitar que es cometin delictes.

A continuació us facilitem un seguit de consells que us poden orientar de forma genèrica.

Durant l’activitat comercial no acumuleu diners a les caixes enregistradores i
buideu-les sovint.
És convenient que al llarg del dia efectueu
diversos ingressos a les entitats bancàries. Eviteu portar molts diners de cop i, quan calgui, feu-ho amb discreció i adoptant totes les mesures de seguretat possibles.
Limiteu les vies d’accés a l’establiment per
facilitar el control i dificultar la fugida en cas de robatori.
Instal·leu xips de seguretat als productes.
Si disposeu de vigilant de seguretat, quan hi hagi motius de sospita, pot fer un escorcoll de les bosses i l’abric del client en un lloc habilitat.
En determinats comerços pot ser convenient instal·lar un circuit tancat de televisió.
Un tècnic en seguretat us pot fer un projecte de millora adaptat a les necessitats del vostre establiment.

En el vostre negoci cal que els treballadors i treballadores siguin conscients que les persones desconegudes no han
de conèixer les mesures de seguretat instal·lades.
També han de conèixer aquell àmbit de la
seguretat que els pertoca o els pot afectar
(cal definir el coneixement de la seguretat de l’establiment en funció del grau de responsabilitat).
Si no disposeu de vigilant de seguretat,
designeu persones de confi ança que coneguin els sistemes de detecció que hi ha instal·lats i que es responsabilitzin de connectar-los.
Porteu un control del nombre de còpies de claus de l’establiment i de les persones que en disposen.

Amb les targetes de crèdit recordeu que són personals i intransferibles.
A l’hora de comprovar les dades de la persona titular de la targeta amb el document d’identificació del client, sigueu rigorosos. No accepteu excuses
de parentiu ni altres arguments, com haver-se deixat la identificació al vehicle.
Comproveu sempre que les dades de la targeta, nom i numeració, que s’imprimeixen al rebut coincideixen amb les dades de la targeta de la persona titular.
Davant qualsevol irregularitat, aviseu la persona encarregada o el servei de seguretat. En cas que no en disposeu, aviseu amb discreció la policia.
En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta no efectueu l’operació comercial.
No us deixeu intimidar per les presses del client o pel nombre de persones que esperen ser ateses.
Eviteu qualsevol tipus de confrontació i actueu amb tota naturalitat. En aquesta situació és útil que us fixeu en aquells trets característics del client, com poden ser tatuatges, cabell, ulls, roba... Podria
marxar amb discreció sense esperar el servei de seguretat.
Amb els bitllets comproveu sempre les mesures de seguretat i les particularitats que presenten els bitllets d’euro.
Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu.
En cap cas inicieu una discussió, comuniqueu a la persona que aparentment el bitllet és fals i que segurament ha estat objecte d’un engany. Els bitllets falsos cal portar-los a la policia.
Si veieu que la persona no vol esperar l’arribada dels serveis de seguretat, no us hi oposeu. Intenteu retenir mentalment les característiques físiques, la roba i, si es dóna el cas, la descripció del vehicle i/o
els acompanyants."

Veure(+)

MODELO 720

2013-05-03

Si voleu conèixer el contingut de la "Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.", cliqueu sobre l'enllaç Veure+.
Veure(+)

DIA 01

2013-04-30

Demà dimecres 1 de maig es celebra el dia internacional del treball. És per això que la Unió de Botiguers romandrà tancada.

Veure(+)

COACH i LEDS

2013-04-24

El proper dilluns dia 29 d'abril, a les 15.30 hores, portarem a terme a la Regidoria del Centre ubicada a la Rbla. Justt Oliveras nº 23, la presentació dels serveis de COACHING i IL.LUMINACIÓ LEDS adreçats exclusivament als nostres associats/des, oferits per destacats professionals i empreses de la ciutat de L'H.

Us recomanem que no falteu a la presentació d'aquests serveis que, en l'actual conjuntura econòmica, de ben segur que poden resultar molt interessants per al comerç!!

Veure(+)

CURS D'OBLIGACIONS TRIBUTARIES

2013-03-25

Us informem que els propers dilluns dies 8, 15, 22 i 29 d,abril, es portarà a terme al local de la Unió de Botiguers el Curs d'obligacions tributàries, de 20 hores de durada total, en el que es tractaran tots els aspectes relacionats amb les diferents procediments tributaris, de gestió i inspecció, sancions i recursos, i les principals novetats fiscals per al 2013.
Les places són limitades, i us hi podeu inscriure dins aquest mes de març, trucant al nostre Telf. 93.338.01.16, en horari de matins.

Veure(+)

Sentència del TJUE de 14/03/13

2013-03-15

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 14/03/2013, dictada en l'assumpte C-415/2011, tindrà de manera immediata conseqüències importantíssimes per la legislació processal espanyola.

Tantmateix, cal destacar especialment la potestat que s'atribueix als jutges per entrar en l'anàlisi de la contractació sotmesa a judici.

Veure(+)

CURS INICIACIÓ CTBLITAT.

2013-02-22

Us informem que els propers dies 04, 11, 18 i 25 de març, al local de la UBLH s'impartirà de manera gratuïta, i en horari de 09.30 a 14.30 hores, el Curs de Comptabilitat de 20 hores de durada adreçat als nostres associats/des.

El termini d'inscripcions finalitza el proper dia 28 de febrer. Us recordem que les places són limitades i s'esgoten ràpidament!Veure(+)

CURS DE LABORAL

2013-02-14

Arribats a l'equador del Curs d'Obligacions Laborals i Gestió de Nòmines que impartim a la seu social de l'entitat tots els dilluns d'aquest mes de febrer, en horari de 09.30 a 14.30h, ens complau informar-vos de la notable acollida que està tenint entre tots els assistents.

Tantmateix, us animem a apuntar-vos al proper Curs de Comptabilitat que s'impartirà durant el mes de març, del que la setmana que ve us facilitarem tota la informació!!

Veure(+)

FESTES 2013

2013-02-04

A continuació, us informem de les festes laborals a CATALUNYA previstes al calendari del 2013:

1 de gener (Any Nou).
29 de març (divendres Sant).
1 d’abril (dilluns de Pasqua).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Fiesta Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

I 2 festes locals que, en el cas de L'Hospitalet de Llobregat, s'han fixat pels dies 20 de maig i 24 setembre.


Veure(+)

400 / 450 €

2013-01-26

El Butlletí Oficial de l'Estat espanyol (BOE) ha publicat avui dissabte 26/01/2013 el Reial Decret pel que es prorroga el conegut com a "PLAN PREPARA", en el que s'inclou l'ajuda de 400 euros als aturats que han esgotat les seves prestacions, subsidi que és de 450 euros en el cas de càrregues familiars.


Veure(+)

LIMITE 2.500 EUROS

2013-01-14

La Agencia Tributaria informa acerca de la entrada en vigor de la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, y habilitación de la posibilidad de presentar denuncias en la sede electrónica de la AEAT relativas al incumplimiento de dicha limitación.
El día 19 de noviembre de 2012 entró en vigor la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Simultáneamente se puso en funcionamiento un nuevo servicio en la Sede Electrónica de la AEAT que permite la presentación de denuncias por medios electrónicos relativas al incumplimiento de esta limitación. Dichas denuncias exoneran de responsabilidad a la parte denunciante, siempre que se efectúen dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago, y se especifique la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente.


Veure(+)

EMPLEO DE HOGAR.

2013-01-10

Modificaciones en la regulación de la normativa del Sistema Especial de Empleados del Hogar: el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, se han introducido una serie de modificaciones en la regulación normativa del Sistema Especial de Empleados del Hogar (Régimen 0138), especialmente en lo que se refiere al tratamiento del supuesto de prestación de servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador, que vendría a ser una asimilación del anterior Régimen Especial 1221 (empleados del hogar discontinuos).

(Per a més informació, clica Veure +)

Veure(+)2013-01-07

COMENCEN AMB FORÇA LES REBAIXES D'HIVERN!!

Prop de 40.000 establiments comercials de Catalunya han iniciat avui la campanya de rebaixes, que finalitzarà el dia 6 de març. El proper diumenge 13 de gener serà el primer dia festiu del període de rebaixes en què els comerços catalans podran obrir, d'acord amb el calendari d'obertura comercial autoritzat pel Departament d'Empresa i Ocupació per a aquest any 2013.

El decret llei 4/2012, aprovat el passat dia 30 d'octubre, regula la venda en rebaixes a Catalunya i estableix que es pot realitzar a criteri de cada comerciant i amb la durada que consideri, dins dels següents períodes estacionals: hivern (del 7 de gener fins el 6 de març, ambdos inclosos) i estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost, ambdos inclosos).


Veure(+)

CAMPANYA DE NADAL COMERÇ DE L'H.

2012-12-11

Us informem que el dia 10 de desembre es va posar en marxa la campanya de Nadal “Comerç de L’Hospitalet, un comerç de cine”, en la que per compres superiors a 20 euros, els comerços associats, entre ells tots els de la Unió de Botiguers, i els mercats municipals repartiran entre els clients una entrada de cinema al preu del dia de l’espectador (fins a esgotar-ne existències). En total, es repartiran 30.000 entrades, que es podran bescanviar als cinemes Filmax de Gran Via 2 fins al 28 de febrer de 2013. La campanya ha comptat amb la participació de comerciants de la ciutat que han estat caracteritzats com a artistes de Hollywood.

Aquest any, la campanya de comerç inclou activitats molt variades, impulsades per l’Ajuntament, les entitats col.laboradores, i els comerços i mercats municipals, entre les que destaquem la nostra campanya "PER NADAL COMPRAR A AQUESTES BOTIGUES TÉ REGAL!", de la que ja us vàrem informar la setmana passada.Veure(+)

CAMPANYA DE NADAL 2012

2012-12-04

Ens complau presentar-vos la campanya organitzada des de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet, amb el lema "PER NADAL COMPRAR A AQUESTES BOTIGUES TÉ REGAL!!", i a la que s'han acollit alguns dels nostres comerços associats, els quals durant aquestes properes festes repartiran entre els clients una bossa de la nostra entitat decorada amb bonics motius nadalencs -segons condicions establertes per cadascun dels establiments participants i fins a esgotar-ne les existències-.

Veure(+)

CURS PREVENCIO RISCOS LABORALS

2012-11-27

Us recordem que els propers dilluns 03 i 10 de desembre, en horari de 09.30 a 13.30h, al Centre de Formació OFIBARNA de Barcelona s'impartirà el curs sobre prevenció de riscos laborals, adreçat especialment als nostres associats/des que tenen personal contractat, fet que possibilitarà la bonificació del 100% del cost del curs en el TC del mes de gener, corresponent al període desembre 2012.

Tantmateix, i donat que un dels principals objectius de la Unió de Botiguers és la formació i professionalització dels nostres comerços associats, us informem que properament es portarà també a terme un curs relacionat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) bonificable 100%.

Veure(+)

PROGRAMA OPERATIU ESTACIONAL GRÈVOL 2012-2013

2012-11-20

El Grup de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de L'H. ens ha enviat un correu electrònic adjuntant el Programa Operatiu Estacional per aquest NADAL, informant-nos que:

"Un any més en aquestes dates nadalenques els Mossos d’Esquadra posem en marxa el dispositiu Grèvol amb l’objectiu de reforçar la presència policial en aquelles zones de més activitat comercial.

La vostra seguretat és la nostra satisfacció. Per això, la prevenció, el treball conjunt i la suma d’esforços són les millors eines per aconseguir-ho.

L’estratègia policial tindrà com a objectiu reforçar les patrulles de visualització, intercanviar informació de manera personalitzada amb els agents que us visitin i poder rebre consells de seguretat a través de l’ús de les noves tecnologies.

Des de la comissaria de l’Hospitalet de Llobregat us informem que per garantir la màxima seguretat durant aquests dies hem intensificat els patrullatges preventius pels eixos comercials de dia i als polígons de nit, tot incidint en la presència uniformada i a peu.

Us recordem que per aquesta campanya de nadal segur, i com cada any, farem patrulles mixtes amb la guàrdia urbana

Finalment demanar-vos que prengueu totes les mesures oportunes per tal d’evitar furts als vostres establiments i locals."


Veure(+)

BOSSES PROMOCIONALS PER A LA CAMPANYA DE NADAL 2012

2012-10-10

Dins el marc de les diferents activitats comercials en les que participa la Unió de Botiguers, i amb l'objectiu de fomentar el comerç als nostres establiments associats durant la propera campanya de Nadal, us oferim la possibilitat d'encarregar bosses promocionals que incorporaran el logo de l'entitat i bonics símbols nadalencs.

Podeu adreçar-nos les vostres peticions personalment al C/ Tarragona nº 22 bxs local 5, per telèfon/fax al 93.338.01.16 o mòbil 634.58.01.16, i també via e-mail a ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net, abans del proper dia 31 d'octubre!

Veure(+)

A PEU PER L'H.

2012-10-02

A l’acte de presentació del nou servei de la policia local, que ha tingut lloc a la plaça Espanyola, hi han assistit l’alcaldessa, Núria Marín; el tinent d’alcalde de Seguretat, Convivència i Civisme, Alfons Bonals; el regidor del Districte II, Jesús Husillos, i els agents que integren el servei. També, entre altres, hi ha assistit el president de la Unió de Botiguers, el Sr. Vicenç Ibáñez, en representació del comerç de la ciutat.

El nou dispositiu el formen 24 agents, 2 caporals, 1 sergent i 1 subinspector i presta servei de dilluns a divendres, en horari de matí (de 9.30 a 13.30 hores) i de tarda (de 16 a 20 hores) amb l’objectiu de cobrir bona part de l’horari comercial, social i econòmic de la ciutat.

Per a l’alcaldessa, “amb aquest nou servei de proximitat, l'Ajuntament impulsa les patrulles a peu i incrementa la presència policial al carrer. El principal objectiu és reforçar la seguretat objectiva i subjectiva als nostres barris per mitjà de la presència i la visualització dels agents, que donen suport i confiança a la ciutadania i als comerciants”.

En l’últim any, els delictes i les faltes a L’Hospitalet han deixat una dada positiva: un descens del 5%, una millora que cal d’atribuir a la voluntat política de la Conselleria i de l’Ajuntament, a l’increment de recursos i a una major coordinació política i policial. “Però aquesta dada objectiva —ha explicat Marín— “l’hem de contraposar a la de la percepció negativa que tenen els que continuen pensant que la ciutat podria ser més cívica i més segura. Continuen pensant que hem de fer més esforç, que hem de destinar-hi més recursos, que hem de coordinar-nos més. Precisament en aquesta línia s’emmarca aquest nou servei de proximitat”.

La policia de proximitat representa una renovació quant a la forma tradicional d’actuació policial. Els agents coneixen les necessitats dels ciutadans a peu de carrer, escolten les demandes o peticions i duen a terme les possibles actuacions que se'n derivin. Aquest coneixement del barri els permet actuar sobre les causes i no exclusivament sobre els símptomes i, fins i tot, anticipar-se als problemes. “Volem que aquests agents siguin referents per a la comunitat. Uns agents a qui les associacions de veïns i els comerciants coneguin pel nom i que estiguin al corrent de totes les problemàtiques del barri, les canalitzin i en facin el seguiment”, ha emfatitzat l’alcaldessa.

Aquests equips de proximitat se sumen als efectius de la Guàrdia Urbana que de forma ordinària presten el seu servei a L’Hospitalet.


Veure(+)

SOTERRAMENT DE LES VIES DEL TREN

2012-09-25

El passat divendres dia 21 de setembre, el President de la Unió de Botiguers, Sr. Vicenç Ibañez, va participar a l'acte de presentació de l'estudi "La inversió en la xarxa de ferrocarril de rodalies pel desenvolupament de la regió Metropolitana de Barcelona. Impactes socioeconòmics de la construcció d'un nou túnel ferroviari a L'Hospitalet", que va tenir lloc devant les autoritats, la premsa escrita i ràdio i el món empresarial.

El soterrament de les vies és una vella aspiració d'aquesta ciutat, en el que la nostra entitat hi està treballant recolzant el projecte iniciat per l'Ajuntament de L'Hospitalet l'any 2000.

Veure(+)

LA MERCÈ 2012

2012-09-17

Del 21 al 24 de setembre la ciutat de Barcelona es vesteix de festa per celebrar tota una gran varietat d'actes (exposicions, jornades de portes obertes, visites guiades, mostres, concerts i espectacles, etc...) en honor a la Mare de Déu de la Mercè.

I en aquest context, us recordem que el proper dilluns 24 de setembre és festa local a L'Hospitalet.

Veure(+)

GAUDIU DE LA FESTA MAJOR DE BELLVITGE!

2012-09-10

Del 8 al 16 de setembre el barri de Bellvitge celebra la seva Festa Major. Gaudiu-la i participeu en la gran varietat d'actes previstos per aquest any!!

Veure(+)

RECARREC UNIC DEL 20% PER INGRESSOS A LA S.S. FORA DE TERMINI

2012-09-03

Us informem que el proper divendres dia 15 de setembre, a les 10.00 hores, al local de l'entitat farem una sessió informativa sobre el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat aprovat pel Govern espanyol, que ha establert un recàrrec únic del 20% per a ingressos a la Seguretat Social fora de termini, i també per a deduccions incorrectes, de manera que:

ABANS els recàrrecs eren:

3% amb un mes de retard
5% amb dos mesos de retard
10% amb tres mesos de retard
20% a partir del quart mes de retard

ARA el recàrrec és únic, del 20%, a partir del primer mes.

Perquè no hi hagi recàrrec, els empresaris han de presentar la documentació corresponent a la cotització de cada mes, i tenen l'obligació d'ingressar-la el mes següent.

Veure(+)

L'1 DE SETEMBRE AUGMENTEN TOTS ELS TIPUS D'IVA!

2012-08-27

Us informem que estem preparant pel proper dia 07 de setembre, la celebració d'una jornada informativa per a tractar la pujada de l'IVA del tipus general, que serà serà del 18 al 21%, i la del tipus reduït del 8 al 10%.

A partir de l'1 de setembre pujaran en 13 punts molts articles quotidians: des del cinema, teatre, espectacles, concerts i zoològics, fins la perruqueria, els serveis relacionats amb la pràctica de l'esport, passant per exemple per tot el material escolar, ulleres, assistència sanitària i dental, bolquers, flors i plantes ornamentals, serveis d'hosteleria, espectacles, sales de festes i discoteques, serveis de radiodifusió i televisió digital, i fins i tot les funeràries, obres d'art i antiguitats.

Els del tipus reduït pugen del 8 al 10%, i seguiran en aquest mòdul els transports i aliments elaborats.

Us aconsellem consultar la taula definitiva aprovada pel Govern el passat dia 16 de juliol, que teniu a la vostra disposició a la zona privada de DESCÀRREGUES.

Veure(+)

CONVENI PER AL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET

2012-07-19

Ens complau informar-vos que a les 11.00 hores d'avui dijous 19 de juliol, ha tingut lloc al Palauet de Can Buxeres la signatura d'un Conveni de Col.laboració entre la Cambra de Comerç de L'H, el Gremi d'Hosteleria de L'H, la Unió de Botiguers de L'H i l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb l'objectiu de difondre el contingut de l'Ordenança del Civisme i la Convivència i altres normes municipals que afectin a la qualitat de vida dels ciutadans, per tal de facilitar el seu coneixement i compliment pels responsables de les activitats que es desenvolupin tant en l'àmbit de la via pública com als locals de les diferents activitats econòmiques de la nostra ciutat.

Amb aquesta iniciativa, es pretén controlar aspectes tan variats com els relacionats amb els horaris d'obertura dels establiments, control de sorolls i aforaments, etc...

Veure(+)

REFORMA DE L'IVA 2012

2012-07-11

Us fem saber que estem treballant en el tema de la darrera reforma de l'IVA, a fi de poder-vos oferir tota la informació necessària per al seu correcte tractament a partir de la seva entrada en vigor.

En tot cas, clicant sobre Veure(+) podeu consultar un breu resum de l'evolució d'aquesta qüestió.

Veure(+)

BOSSES DE RECLAM UBLH

2012-05-29

Us informem que, gràcies a l'oferiment desinteressat de l'empresa de productes promocionals ÀMBITO DIRECTO, situada a Sant Boi de Llobregat, Avda. Torre de la Vila nº 39 bxs, Telf.- 93.640.86.54, des d'avui a la Unió de Botiguers de L'Hospitalet disposem de bosses de reclam amb el nostre logotip propi.

Properament us facilitarem un exemplar de la bossa, juntament amb un fulletó informatiu dels serveis i productes que ofereix l'esmentada empresa, amb qui mantenim un interessant conveni de col.laboració, amb descomptes especials per a tots els nostres associats/des.

Veure(+)

4ª EDIC. A L'H

2012-05-04

Us informem que, dins els actes de celebració de la 4a EDICIÓ del MES del COMERÇ a L'Hospitalet, la Unió de Botiguers participarà el proper dissabte dia 26 de maig a la jornada festiva que es celebrarà al barri de La Florida, concretament al C/ Primavera, amb la presència d'un estand representatiu de la nostra entitat, entre les 10.00 i les 21.00 hores.

Durant tota la jornada hi haurà botigues al carrer, fira d'artesans i mostra d'oficis, activitats i exposicions per part de les entitats del barri, tallers i activitats infantils, promocions, i es repartiran bosses reutilitzables per part dels comerços. Per finalitzar la jornada hi haurà una desfilada de moda.

Us animem a participar-hi i a visitar-nos!!

Veure(+)

IRPF 2011

2012-04-23

Coincidint amb l'inici de la CAMPANYA de la DECLARACIÓ DE LA RENDA corresponent a l'exercici 2011, i per a tots aquells assoc¡ats/des que estigueu interessats en conèixer els diferents aspectes normatius i pràctics de l'IRPF, us informem que a partir del proper dimecres dia 02 de maig i fins el dilluns dia 02 de juliol queden obertes les sol.licituds per als qui vulgueu confeccionar-la a través de la Unió de Botiguers.

Per això, cal que porteu les dades fiscals i tota la documentació necessària per a fer la vostra pròpia declaració, i demaneu cita prèvia trucant-nos al Telf.- 93.338.01.16.

Veure(+)

IBI a L'H.

2012-04-18

Us informem que el passat dia 11 d'abril el president de la Unió de Botiguers, el Sr. Vicenç Ibáñez, es va reunir amb la 2ª Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament de L'H., de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea, per a tractar el tema de l'elevat increment de l'Impost de Béns Immobles.

Veure(+)

aeat

2012-04-13

L'AEAT HA INFORMAT AVUI A LA SEVA WEB DEL SEGÜENT:

"Ampliación del próximo plazo de presentación de declaraciones con domiciliación bancaria del pago
Ante las dificultades de acceso a la sede electrónica provocadas por la fuerte demanda de los servicios de asistencia puestos a disposición de los ciudadanos en la Campaña de Renta 2011, se están tramitando las modificaciones normativas precisas para prorrogar dos días el próximo plazo de presentación de declaraciones con domiciliación bancaria del pago.
La medida afectará a los modelos de declaración más importantes, que a continuación se relacionan, cuyo próximo plazo de presentación con domiciliación bancaria se prorrogará del 15 de abril al 17 de abril de 2012.
Al mismo tiempo, se continúan tomando medidas para garantizar el normal acceso a todos los servicios de la sede electrónica y, en particular, a la presentación de las declaraciones.
Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación está generando.

RELACIÓN DE MODELOS DE DECLARACIÓN CUYO PRÓXIMO PLAZO DE PRESENTACIÓN CON DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL PAGO SE PRORROGARÁ HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2012.

Modelo 111. IRPF. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta.
Modelo 115. IRPF. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
(...)
Modelo 130. IRPF. Pago fraccionado. Empresarios y profesionales en Estimación Directa. Declaración – Liquidación.
Modelo 131. IRPF. Pago fraccionado. Empresarios y profesionales en Estimación Objetiva. Declaración – Liquidación.
(...)
Modelo 303. IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación.
Modelo 310. IVA. Régimen simplificado.
(...)"

Veure(+)

aeat

2012-04-11


Us informem que, per segon dia consecutiu, la pàgina web de l'AEAT es troba saturada i pràcticament inoperativa, de manera que des de l' Unió de Botiguers no podem garantir als associats/des que així ho requereixin la presentació telemàtica dels impostos ni la domiciliació del seu pagament pel dia 15 d'abril, si bé fins el dia 20 podran fer la presentació en paper i el pagament a través de l'entitat bancària.

Disculpeu les molèsties!

Veure(+)

1 TR. /12

2012-04-10

Us recordem que entre els dies 02 al 20 d'abril s'han de presentar totes les declaracions fiscals (Models 111, 115, 130, 131, 303 i 310) corresponents al primer trimestre de l'exercici 2012.

Si és del vostre interès preparar-les a través de la Unió de Botiguers, cal que demaneu cita prèvia trucant al Telf.- 93.338.01.16 abans del proper dia 18.

Veure(+)2012-04-05Us informem que el dijous 05 de març la Unió de Botiguers romandrà tancada.

Veure(+)2012-03-26

Us informem que, amb motiu de la propera VAGA GENERAL, el DIJOUS dia 29 de MARÇ de 2102 el local de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet romandrà tancat al públic, en protesta contra la retallada de drets que representa la darrera reforma laboral.

Tot plegat, sens perjudici de la decisió que al respecte adoptin cadascun dels comerços i professionals associats/des a la nostra entitat.

Veure(+)

IRPF

2012-03-22

CURS DE FISCAL:

Us informem que els propers dies 4, 11, 13, 18 i 20 d'ABRIL es portarà a terme al local de la Unió de Botiguers el CURS D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, en horari de 10.00 a 14.00 hores.

El curs és gratuït i les inscripcions són limitades!

Veure(+)

21 MARÇ 2012 SEGONA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA LOPD.

2012-03-18

Donat el gran èxit de la primera sessió informativa portada a terme el passat dilluns 25 de gener al nostre local del C/ Tarragona nº 22, us recordem que el proper dimecres 21 de març, a les 16.00h, tindrà lloc una segona jornada informativa, aquesta vegada a la Regidoria del Centre situada a la Rbla. Just Oliveras -amb major aforament-, a càrrec de l'advocada IOLANDA MARTY i MATAS sobre l'obligatorietat del cumpliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades també dins l'àmbit del comerç.

Ja podeu confirmar la vostra assistència trucant al telf.- 93.338.01.16.

Veure(+)

14 MARÇ 2012 EXIT DE LA TROBADA ENTRE UBLH, MOSSOS D'ESQUADRA I GUARDIA URBANA.

2012-03-16

Us informem que la reunió celebrada el passat dimecres a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra va tenir gran èxit d'assistència i dels continguts tractats, refermant un cop més l'estreta col.laboració entre la nostra entitat i els diferents cossos policials d'aquesta ciutat, i la seva efectivitat.

Veure(+)

14 MARÇ 2012 REUNIO A LA COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA DE L'H

2012-03-05

Us informem que el proper dimecres dia 14 de març, a les 15.00h, tindrà lloc a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de L'Hospitalet una interessant reunió entre els cossos policials d'aquesta ciutat i la nostra entitat, a la que hi poden assistir tots els associats/des que estiguin interessats en conèixer l'actual situació en relació a la seguretat i vigilància dels nostres comerços.
Cal que prèviament confirmeu la vostra assistència trucant al telf. 93.338.01.16.

Veure(+)

CURS DE €€€€

2012-02-22

Us informem que els propers dies 07, 14, 21 i 28 de març, al local de la UBLH s'impartirà de manera gratuïta, i en horari de 09.30 a 14.30 hores, el Curs de Comptabilitat de 20 hores de durada adreçat als nostres associats/des.

El termini d'inscripcions finalitza el proper dia 29 de febrer. Les places són limitades!

Veure(+)

CURS ANY 2012

2012-02-20

Un cop més, ens complau informar-vos que el curset gratuït d'obligacions laborals i gestió de nòmines 2012 impartit aquest mes de febrer (20 hores de durada, tots els dimecres, de 10 a 14 h) està tenint una boníssima acollida entre els associats assistents.

Donat que durant aquest any 2012 també es preveu la realització d'altres cursets gratuïts en matèria de comptabilitat, fiscal i renda, us animem a que hi participeu!

Per a més informació, truqueu al nostre Telf.- 93.338.01.16.

Veure(+)

NOTA DE L'AEAT

2012-02-15

A continuació, us traslladem el contingut de la nota aclaratòria enviada per el Depart. de Relacions Institucionals de la
Delegació de Catalunya de l'AEAT en relació amb les treballadores de la llar.

"Como consecuencia del nuevo régimen de cotización de los empleados de hogar, un número importante de ciudadanos se presentan en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de darse de alta en el censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o, simplemente, preguntando qué trámites deben cumplir por dicho motivo ante la Administración tributaria. Algunos comentan que en las Administraciones de la Seguridad Social les han indicado que deben incorporarse al expresado censo o, cuando menos, que junto con las obligaciones que impone la disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en materia de Seguridad Social, deben cumplir otras similares en materia tributaria.

En realidad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 99.2 de la Ley35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,y el 76 del Reglamento, la obligación de practicar retenciones a cuenta del impuesto afecta a las entidades y personas jurídicas y a aquellas personas físicas que ejerzan actividades económicas respecto a las rentas que abonen en el ejercicio de estas actividades. Por tanto, los particulares que satisfacen retribuciones a personas incluidas en el antiguo Régimen Especial de Empleados de Hogar no están obligados, por estos pagos, a practicar estas retenciones ni a darse de alta en el citado censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Por tanto, los particulares que tienen contratados empleados de hogar, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan si desarrollan actividades económicas, no tienen que realizar ningún trámite por esta sola razón ante las oficinas de la Agencia Tributaria."


Veure(+)

HORARI DEL MES DE FEBRER

2012-01-31

Us informem que, de manera excepcional i durant aquest mes de FEBRER, el nostre HORARI d'atenció al públic serà de DILLUNS a DIVENDRES, de 09.30H a 14.00H.

Veure(+)

EN VICENÇ IBÁÑEZ I LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'H. DEMANEN AJUDES PUBLIQUES PER ASSEGURAR LA SUPERVIVÈNCIA DEL PETIT COMERÇ.

2012-01-10

(Agència EFE 02/01/2012)
La Unió de Botiguers de L'Hospitalet ha demanat més ajudes públiques per poder garantir la viabilitat i supervivència del petit comerç de la ciutat.
El President de l'UBLH, Vicenç Ibáñez, ha assegurat que la falta d'ajudes públiques dificulta poder seguir mantenint un petit negoci familiar i ha mostrat la seva preocupació davant nous marcs legals que permeten la llibertat horària. Segons Ibáñez, "aquestes mesures beneficien exclusivament les grans àrees comercials", i ha defensat que "els actuals horaris són, en contra del que es pugui pensar, prou amplis i flexibles" i considera que "permeten que s'hi adapti tothom".

Veure(+)2011-12-29

CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L'ANY 2012:

Durant l’any 2012, seran festes laborals a Catalunya els següents dies:
- 6 de gener (Reis)
- 6 d’abril (Divendres Sant)
- 9 d’abril (Dilluns de Pàsqua Florida)
- 1 de maig (Festa del Treball)
- 15 d’agost (l’Assumpció)
- 11 de setembre (Diada de Catalunya)
- 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
- 1 de novembre (Tots Sants)
- 6 de desembre (Dia de la Constitució)
- 8 de desembre (Inmaculada Concepció)
- 25 de desembre (Nadal)
- 26 de desembre (Sant Esteve)
Festes locals a L’Hospitalet:

- 28 de maig (Dilluns de Pàsqua Granada)
- 24 de setembre (La Mercè)

Els diumenges i festius en què els establiments comercials podran romandre oberts al públic són: 8 de gener, 1 de juliol, 12 d’octubre, 6, 8, 16, 23 i 30 de desembre de 2012.

Rebaixes hivern: del 7 de gener al 6 de març de 2012 ambdós inclosos.
Rebaixes estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2012 ambdós inclosos.

Veure(+)

BON NADAL I FELIÇ 2012

Des de la Unio de Botiguers us desitgem un molt Bon Nadal i un Feliç Any 2012, amb salut i feina per a tots.

Us informem que els dies 23 i 30 de desembre el nostre horari d'atenció al públic serà de 10.00 a 13.00 h, i tantmateix tancarem per vacances del 02 al 05 de gener.

Veure(+)


Us informem que el proper dia 07 de DESEMBRE el local de la Unió de Botiguers de L'H romandrà tancat. En canvi, els dies 05 i 09 treballarem en l'horari habitual.

Veure(+)

AJUTS PER A LA CONTRACTACIO DE PERSONES ATURADES I FORMADES AL SOC

2011-11-18

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6006 – 16.11.2011 58645
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2007 Disposicions ORDRE EMO/308/2011, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió d’ajuts pluriennals a empreses amb menys de 25 treballadors per al foment de la contractació de persones aturades amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
El Pla de Govern 2011-2014 estableix com a objectius del Govern en l’àmbit de
l’ocupació, prioritaris durant tota la legislatura, impulsar la creació d’ocupació, millorar l’estabilitat i qualitat en el treball i consolidar un marc català de relacions laborals impulsant, entre d’altres, en els programes públics, les empreses que no redueixin plantilles i les empreses de qualsevol dimensió que contractin nou personal.
D’altra banda, la realització per part de persones aturades de cursos de formació
ocupacional s’ha de traduir en una millora de l’ocupabilitat i per tant en una major
facilitat d’inserció d’aquestes persones.
En aquest sentit, aquesta Ordre té com a objectiu la contractació de persones formades en àmbits ocupacionals subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya per tal de proveir-les d’experiència i facilitar així la reinserció al mercat de treball.
En aquest context, es considera adient aprovar una línia d’ajuts que fomenta la
contractació de persones que han realitzat formació ocupacional subvencionada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
El procediment de concessió dels ajuts és el reglat o directe previst a l’article 22.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, atès que les raons
d’interès social i econòmic que motiven la concessió d’aquests ajuts dificulten la
concurrència competitiva. Cal tenir en compte que se subvenciona la contractació
mateixa, per la qual cosa no és possible introduir criteris de valoració.
Vist l’article 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, on es disposa que correspon a la Generalitat
la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou de
manera expressa les polítiques actives d’ocupació i la gestió de les subvencions
corresponents;
Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.202);
Vistos l’article 112 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, on s’estableix que
correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les competències executives, la potestat
reglamentària i també la funció executiva, i l’article 114 que indica que correspon
a la Generalitat, en les matèries de la seva competència, l’exercici de l’activitat de foment;
Vista la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011; Vist l’Acord de Govern de 25 d’octubre de 2011 mitjançant el qual s’aproven 10 mesures urgents per a persones en atur sense cobertura econòmica, que inclou la
concessió d’ajuts a petites empreses (menys de 25 treballadors) per al foment de la contractació de persones en atur amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya;
Un cop consultats els agents socials representats al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’informe previ del Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Servei d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, ORDENO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts destinats al foment
de l’ocupació, mitjançant la contractació de durada indefinida o temporal, en els
termes que s’estableixen en aquesta Ordre, de persones aturades que hagin realitzat i finalitzat accions de formació ocupacional subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2011.
Article 2
Publicació de la convocatòria
2.1 Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el/la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya podrà dictar la resolució de convocatòria de les subvencions que preveu aquesta Ordre de bases. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà la disposició en la qual consten les bases reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar l’import de les subvencions concedides i la quantia màxima destinada, així com les altres dades que exigeixi la normativa d’aplicació.
2.2 La convocatòria fixarà necessàriament els imports màxims destinats a les
subvencions convocades i els crèdits pressupostaris als quals s’imputen.
2.3 Per concedir subvencions per un import superior a la quantia total màxima
fixada en la convocatòria s’obrirà prèviament una nova convocatòria llevat que, excepcionalment, la convocatòria fixi, a més de la quantia total màxima dins dels
crèdits disponibles, una quantia addicional d’acord amb el que preveu l’article 58.2
del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Article 3
Beneiciaris i requisits
3.1 Poden ser beneficiàries de la subvenció regulada per aquesta Ordre les
empreses de menys de 25 treballadors que contractin persones aturades que constin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats al menys 12 mesos, dintre dels 18 mesos anteriors a la contractació, que hagin realitzat i finalitzat cursos de formació ocupacional subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, sempre que el lloc de treball estigui radicat a Catalunya.
3.2 No podran ser beneficiaris de les subvencions d’aquesta Ordre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals, així com els seus organismes públics. També n’està exclosa l’Administració General de l’Estat i els organismes que regulen el títol III i la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat. Igualment n’estan excloses les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya i de les altres administracions públiques i les entitats de dret públic subjectes al dret privat dependents de les administracions públiques.
3.3 Les persones i les empreses sol·licitants hauran de complir els requisits
següents:
a) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
b) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003).
d) No haver estat sancionats/ades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció
greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
e) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectarles.
3.4 Mitjançant convocatòria s’establiran els requisits específics de compliment
per a cada exercici.
3.5 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la
documentació que preveu l’article 4 d’aquesta Ordre.
Article 4
Presentació de sol·licituds
4.1 Els impresos normalitzats que s’han d’utilitzar per presentar la sol·licitud
estan disponibles a través de la xarxa telemàtica del SOC http://oficinadetreball.
cat o a la pàgina web http://gencat.cat/empresaiocupacio/, dins l’opció d’impresos del Departament d’Empresa i Ocupació.
4.2 Les sol·licituds s’han de presentar, dins del termini que s’estableixi en cada
cas en la corresponent convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, a l’adreça o les adreces que constin en la convocatòria. També es poden presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
4.3 Les sol·licituds han d’anar acompanyades amb la documentació següent:
a) En el cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, còpia compulsada del
document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’empresa.
b) Declaració expressa conforme no ha estat sancionat/da, en resolució ferma,
per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de persones
amb disminució o molt greu en matèria social o en matèria de seguretat i salut en
el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
c) Declaració conforme el local, sala, obra, establiment o centre de treball compleix
els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística.
d) Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits previstos a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb
l’Estat i amb la Generalitat.
f) Full de transferència bancària degudament emplenat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Coneixement disponible a l’adreça d’Internet gencat. cat/economia/serveis/models/index.html a l’apartat de Tresoreria i pagaments.
g) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, per al mateix concepte, amb indicació del programa a què s’acull, de la quantia sol·licitada, del percentatge que suposa del cost total del projecte, de si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat i declaració responsable de l’empresa sobre la recepció d’ajuts de minimis en els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs. L’empresa haurà d’indicar el període que utilitza com exercici fiscal.
h) Declaració responsable en la que s’estableixi, si escau, la relació d’ajuts de
minimis rebuts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors
per comprovar que els ajuts rebuts durant els 3 anys concedits per qualsevol projecte
i per qualsevol administració pública (local, autonòmica, estatal) no supera
els 200.000 euros.
i) Fotocòpia/es del/s contracte/s formalitzat/s per als quals se sol·licita subvenció.
j) Declaració conforme l’empresa té menys de 25 treballadors.
k) Declaració conforme es disposa d’un sistema d’organització i de gestió
de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.
4.4 Les declaracions dels apartats b), c), d), e), g), h), j) i k) s’inclouen dins de
l’imprès de sol·licitud. La signatura de la sol·licitud implica l’autorització al Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que pugui fer totes aquelles comprovacions necessàries per a la comprovació dels requisits per poder ser beneficiari de la subvenció. La documentació de l’apartat f) només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita un ajut o una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya o a la Generalitat de Catalunya.
4.5 En el cas de documents que ja es trobin en poder del Servei d’Ocupació
de Catalunya, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l’entitat
sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació
de la sol·licitud i on consi el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la
documentació. Aquesta declaració s’ha d’annexar a l’imprès de sol·licitud.
En el cas que sí que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar
necessàriament la nova documentació.
4.6 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni
el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener. Aquest requeriment es farà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, amb el consentiment previ del sol·licitant per ser notificat per aquesta via, a l’adreça de correu electrònic que el sol·licitant hagi assenyalat a aquests efecte dins de l’imprès de sol·licitud de l’ajut i la seva notificació s’entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l’accés del sol·licitant al seu contingut. Quan havent-hi constància de la recepció de la notificació a l’adreça electrònica transcorrin 10 dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que
s’ha rebutjat la notificació, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. Si la persona sol·licitant no disposa d’adreça electrònica o no dóna el seu consentiment, el requeriment es farà per correu certificat.
Article 5
Procediment de concessió
5.1 La concessió de l’ajut previst en aquesta Ordre es regirà pel procediment
de concessió reglada o directa.
5.2 La instrucció de l’expedient administratiu correspondrà al/la cap del Servei d’Orientació i Intermediació, per delegació. Una vegada registrada la sol·licitud, les oficines de treball verificaran el compliment de requisits i comprovaran la documentació presentada.
Quan s’hagi completat la instrucció de l’expedient, el/la cap del Servei d’Orientació i Intermediació elevarà una proposta de resolució a la persona titular de la Direcció de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que
aquest/a, per delegació del/de la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya, emeti la resolució de l’expedient administratiu en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. La resolució indicarà les condicions vinculades a la concessió de la subvenció. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució expressa, les
sol·licituds s’entendran desestimades, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e)
de la Llei 26/2010, de 10 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim de silenci administratiu i l’article 56 en relació amb el termini de resolució i notificació.
5.3 La resolució es notificarà al sol·licitant, d’acord amb el que estableixen els
articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. La notificació es realitzarà mitjançant correu electrònic, en els mateixos termes establerts a l’article 4.6.
5.4 Contra les resolucions del/de la director/a de la Xarxa Ocupacional, que no
posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant del/de
la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el termini d’un mes comptat
a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.
5.5 Les sol·licituds s’instruiran i resoldran per ordre de la data de presentació
fins exhaurir la partida pressupostària assignada, si s’escau.
5.6 La concessió de les subvencions queda condicionada a les disponibilitats
pressupostàries. Un cop exhaurit el crèdit pressupostari existent, es denegaran
les sol·licituds que no puguin ser ateses per manca de disponibilitat pressupostària.
Article 6
Revisió
El Servei d’Ocupació de Catalunya pot revisar les subvencions ja concedides i
modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de
l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
Article 7
Obligacions de les persones i entitats beneiciàries
Són obligacions generals de les persones i entitats beneficiàries de les subvencions
que atorgui el Servei d’Ocupació de Catalunya les següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de subvenció i acreditar-ho davant el Servei d’Ocupació de Catalunya.
b) Justificar davant l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de Catalunya o
l’entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i les condicions que determinin la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat o la inversió, el cost total corresponent, sens perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en les bases reguladores.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei
d’Ocupació de Catalunya, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que
corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. Així mateix, estan obligades a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l’exercici de les funcions de control i verificació de l’Autoritat d’Auditoria del Programa Operatiu, de l’Autoritat de Gestió i de Certificació
- la Unitat Administradora de l’FSE – de la Comissió Europea i d’altres òrgans que, d’acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control financer dels ajuts finançats per l’FSE.
d) Comunicar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació.
e) Proposar al Servei d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, dins de la
mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si escau,
ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan concedent.
f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control. A fi de donar compliment a la normativa reguladora de l’FSE, les empreses beneficiàries han de mantenir un circuit mestre per disposar de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats, i de l’altra l’adequació entre els registres comptables i els documents, acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats, amb els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu. Així mateix, les entitats beneficiàries estan obligades a recollir en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti identificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control. A efectes del cofinançament del Fons Social Europeu, s’han de conservar els documents justificatius durant un període de 3 anys a partir del tancament del programa operatiu en què està cofinançat, i que es preveu que no es produirà abans de l’any 2021.
h) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació en els supòsits previstos a
l’article 11 d’aquesta Ordre.
i) Fer constar la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya en tota aquella
inversió o material escrit producte de l’actuació subvencionada.
j) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectarlos.
k) Complir amb el temps de contractació establert a la resolució d’atorgament
de l’ajut.
l) Assegurar, d’acord amb els articles 8 i 9 del Reglament (CE) núm. 1828/2006,
de la Comissió Europea, que les persones contractades han estat informades que
la subvenció per la seva contractació està cofinançada en un 50 per cent pel Fons
Social Europeu en el marc del Programa Operatiu número CCI 2007ES052PO007
i en un 50 per cent pel Servei d’Ocupació de Catalunya; i faran constar l’emblema
de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu i la declaració “L’FSE inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades als destinataris, als destinataris potencials i al públic en general.
Per acreditar el compliment d’aquesta obligació, s’haurà d’adjuntar, en el moment
de la presentació de la justificació econòmica, un certificat conforme el treballador/a ha estat informat que el seu contracte ha estat subvencionat, signat per la persona contractada, on es farà constar que la contractació està subvencionada amb l’import
que correspongui, o la quantitat que procedeixi en cas de temps parcial, segons
sigui el cas, el 50% del qual està finançat mitjançant el Programa Operatiu del Fons
Social Europeu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya per al període
2007-2013, número CCI 2007ES052PO007.
m) Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat
amb l’article 7 apartat 2, lletra d), del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la
Comissió.
Article 8
Pagament de la subvenció
La tramitació del pagament de les subvencions es farà de la manera següent:
a) El/la director/a de la Xarxa Ocupacional del SOC proposarà, per delegació
de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, el pagament del 80% de la
subvenció un cop s’hagi dictat la resolució de concessió.
b) El 20% restant quan l’entitat beneficiària hagi certificat la realització de les accions previstes a la concessió de la subvenció, i hagi presentat els corresponents justificants de les despeses.
El pagament d’aquestes subvencions s’efectuarà d’acord amb el Pla de tresoreria del Servei d’Ocupació de Catalunya i la seva disponibilitat.
Article 9
Justiicació de les despeses
9.1 El període màxim subvencionable és de tres mesos. La justificació econòmica
es presentarà en el termini de dos mesos al Servei d’Ocupació de Catalunya,
d’acord amb el següent:
a) Per als contractes subvencionats de durada compresa entre un i tres mesos,
l’empresa ha de presentar la justificació econòmica en el termini de dos mesos, a
comptar des de la data de finalització del contracte.
b) Per als contractes subvencionats de durada superior a tres mesos, l’empresa
ha de presentar la justificació econòmica en el termini de dos mesos, a comptar des
de la data en què es compleixin tres mesos de l’inici del contracte.
9.2 La justificació econòmica es realitzarà mitjançant un compte justificatiu
amb aportació de justificants de despesa que inclourà els apartats següents, segons
els models normalitzats disponibles a través de la xarxa telemàtica del SOC http:// oficinadetreball.cat o a la pàgina web http://gencat.cat/empresaiocupacio/, dins l’opció d’impresos del Departament d’Empresa i Ocupació:
a) Un certificat signat pel representant legal de l’empresa beneficiària, on consti
la relació de les despeses imputables a la subvenció en què s’identifiqui la persona
contractada, l’import del salari i la data de pagament i que les despeses subvencionables han estat efectivament pagades abans de la finalització del període de presentació de la justificació.
b) Original o fotocòpia compulsada dels TC1 i TC2, i comprovant del pagament
a la Tresoreria de la Seguretat Social.
c) Original o fotocòpia compulsada de les nòmines corresponents als mesos
subvencionats i el comprovant del seu pagament.
d) Certificat signat per la persona contractada conforme ha estat informada que el seu contracte ha estat subvencionat i cofinançat pel Fons Social Europeu, en els
termes establerts a l’apartat l) de l’article 7 d’aquesta Ordre, d’acord amb el model
normalitzat. En el cas que s’hagi rebut alguna altra subvenció o ajut per al mateix contracte, s’hauran de detallar els altres ingressos o subvencions amb indicació de l’import i de la procedència.
Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de fons públics
percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, així com dels
interessos legals que en derivin a comptar del termini de finalització per la justificació
econòmica.
9.3 La justificació econòmica de la subvenció s’ha d’adreçar al director/la
directora de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya (c. Llull,
297-307, 08019 Barcelona), en els terminis establerts en aquest article, sens perjudici de l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
9.4 L’òrgan concedent comprovarà el compte justificatiu i podrà requerir el
beneficiari per a la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.
Article 10
Seguiment i control
Les persones i entitats beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les
actuacions de comprovació que el Servei d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control financer que corresponguin, d’acord amb el que preveuen els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002) i els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El Servei d’Ocupació de Catalunya es reserva la realització de la verificació que s’estableixen en els articles 60.b) del Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, i el 13.2 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió, pel que fa referència a la comprovació del lliurament dels béns o la prestació dels serveis objecte de cofinançament per l’FSE, que s’ha fet la despesa declarada pel beneficiari i que s’han complert les normes comunitàries i nacionals aplicables segons la matèria. Aquestes verificacions es podran fer per mostreig.
Article 11
Causes de revocació i procediment
11.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de
la subvenció i, si escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora que correspongui, des del moment del pagament de la subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, les previstes en general als articles 90 bis, 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
11.2 En aquesta subvenció concreta, seran causa de revocació en els termes
establerts a l’apartat anterior, l’incompliment de l’obligació de mantenir en l’ocupació a la persona contractada en un termini igual o superior del que consti a la resolució d’atorgament de l’ajut, i la no-presentació en el termini de dos mesos de la justificació econòmica, d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquesta Ordre.
En cas que la durada del contracte sigui finalment inferior a la prevista a la resolució d’atorgament, es revocarà la subvenció concedida de manera proporcional.
11.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i
control, tant del Servei d’Ocupació de Catalunya com de la Intervenció General, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s’iniciarà la tramitació del corresponent procediment de revocació, d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.
11.4 La resolució d’inici d’expedient esmentada es notificarà a l’interessat, per
tal que, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries
o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns.
11.5 Transcorregut el termini esmentat, l’òrgan que va concedir la subvenció,
amb la proposta prèvia de l’òrgan instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que corresponguin, d’acord amb la normativa d’aplicació. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar, si escau, l’execució de les garanties prestades.
11.6. D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció
donada per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.
Article 12
Renúncia
Les persones i entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment
o parcialment, a les subvencions atorgades i, a aquest efecte, l’òrgan que va
concedir-la dictarà la resolució corresponent.
Article 13
Incompatibilitats i concurrència
13.1 Els ajuts previstos en aquesta Ordre seran incompatibles amb qualsevol
altre ajut obtingut pel sol·licitant de l’ajut per a la realització de la mateixa acció,
amb qualsevol de les subvencions previstes per a la mateixa finalitat al programa de foment de l’ocupació que en cada moment tingui establert l’Estat.
13.2 Els ajuts objecte d’aquesta Ordre són compatibles amb les bonificacions a
les cotitzacions de la Seguretat Social establertes a la normativa estatal vigent.
13.3 L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que, aïlladament
o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per la persona
beneficiària.
Article 14
Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que
estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.
Article 15
Causes d’invalidesa
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el
que estableix aquest article.
Article 16
Publicitat de les subvencions atorgades
16.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, l’òrgan concedent donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis que correspongui, i indicarà la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el beneficiari, la quantitat
concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.
16.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a
3.000 euros, la publicitat es farà mitjançant l’exposició de les subvencions atorgades al tauler d’anuncis corresponent depenent del programa que es tracti.
16.3 Sens perjudici del que han establert els apartats anteriors, es donarà publicitat
dels atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya (http://oficinadetreball.cat) i a la del Departament d’Empresa i Ocupació http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/.
Article 17
Publicitat de les subvencions per part del beneiciari
El beneficiari de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic
del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció
segons el que s’estableix a l’article 8.l) sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. D’acord amb els articles 8 i 9 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió Europea, el beneficiari s’assegurarà que els destinataris de l’actuació han estat
informats del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament de l’FSE en qualsevol document que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada; i, d’altra banda, farà constar l’emblema de la Unió Europea, la referència al Fons Social Europeu i la declaració “L’FSE inverteix en el teu futur”, en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades als destinataris, als
destinataris potencials i al públic en general.
Article 18
Règim jurídic aplicable
18.1 En tot el que no estigui previst en les bases reguladores aprovades per
aquesta Ordre, es procedirà d’acord amb el que estableix el capítol IX del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com també la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya.
18.2 El règim jurídic aplicable derivat del cofinançament per part de l’FSE el
determinen: Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons Social Europeu (DOUE L210, de 31.7.2006); Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de Cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006), modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010, del Parlament Europeu
i del Consell, de 16 de juny; Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió, de 8
de desembre, pel qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE)
núm. 1083/2006, del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006); Reglament (CE)
núm. 846/2009, de la Comissió, d’1 de setembre, que modifica el Reglament (CE)
núm. 1828/2006, de la Comissió (DOUE L 250/1, de 23.9.2009); Reglament (CE)
núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost, pel qual es declaren determinades
categories d’ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87
i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció); Ordre TIN/2965/2008, de 14
d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social
Europeu durant el període de programació de 2007-2013, i Ordre TIN/788/2009, de
25 de març, per la qual es modifica l’Ordre TIN/2695/2008, de 14 d’octubre, per la
qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2007-2013 (BOE núm. 79, d’1.4.2009).
18.3 Així mateix, aquestes subvencions estan acollides al règim de minimis,
establert al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre (DOUE L379/05), relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis, de manera que l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a 200.000,00 euros, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (100.000,00 euros en el cas d’una empresa que operi en el sector
del transport per carretera).
Aquests límits s’aplicaran independentment de la forma de l’ajuda de minimis o de l’objectiu perseguit i indistintament de si l’ajuda concedida per l’estat membre està finançada totalment o parcialment mitjançant recursos d’origen comunitari. El període es determinarà prenent com a referència els exercicis fiscals utilitzats per l’empresa en l’estat membre corresponent.
CAPÍTOL II
Convocatòria
Article 19
Convocatòria 2011
S’obre la convocatòria per a l’any 2011 i el període de presentació de sol·licituds
de subvencions destinades al foment de l’ocupació, mitjançant la contractació de
durada indefinida o temporal, en els termes que s’estableixen en aquesta Ordre, de persones aturades que hagin realitzat i finalitzat accions de formació ocupacional subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la convocatòria de l’any 2011.
Article 20
Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació complementària
és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins al 30.11.2011.
Article 21
Aplicació pressupostària i inançament
21.1 L’import màxim estimat corresponent a l’atorgament de les subvencions
és de 3.000.000 d’euros, desglossat com es preveu a continuació:
2.400.000 euros amb càrrec a la partida 6204 D/470000504/3321/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011. 600.000 euros amb càrrec a la partida 6204 D/470000500/3340/0000 dels pressupost
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012.
21.2 Els ajuts concedits estan cofinançats pel Programa Operatiu del Fons
Social Europeu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya per al període
2007-2013, número CCI 2007ES052PO007, en un percentatge del 50%.
21.3 Aquesta convocatòria queda condicionada a l’autorització de la despesa
pluriennal per part del Govern, així com a l’existència de crèdit suficient i adequat en
el moment de la resolució de la concessió i a les disponibilitats pressupostàries.
Diari Oicial de la Generalitat 58656 de Catalunya Núm. 6006 – 16.11.2011
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 Disposicions
Article 22
Quantia de les subvencions
22.1 Les empreses i persones esmentades a l’article 3 d’aquesta Ordre rebran
una subvenció d’acord amb el temps de contractació i l’escala següent:
Contractació d’un mes: 600 euros per persona contractada a temps complet.
Contractació de dos mesos: 1.300 euros per persona contractada a temps complet.
Contractació de tres mesos o temps superior: 2.100 euros per persona contractada a temps complet.
22.2 L’import subvencionat no pot superar en cap cas el salari brut mensual
percebut pel treballador/a.
22.3 Si la contractació ho és en jornada a temps parcial, l’empresa rebrà la
subvenció en una quantia directament proporcional al percentatge de la jornada
ordinària atenent al tipus de contracte. No obstant, si la jornada és inferior al 25%
de la jornada que realitza un treballador a temps complet comparable, no procedirà
subvencionar cap quantitat.
Article 23
Lloc de presentació de la sol·licitud i documentació complementària
23.1 Les empreses interessades en sol·licitar la subvenció, hauran de presentar una oferta de treball.
El procediment a seguir és el següent:
L’empresa haurà d’adreçar a l’oficina de treball l’oferta del lloc a cobrir.
L’empresa seleccionarà i contractarà el/la candidat/a.
L’empresa presentarà el contracte realitzat i la sol·licitud de subvenció a l’oficina
de treball, en els termes previstos a l’article 4 d’aquesta Ordre.
Les sol·licituds de subvenció s’han d’adreçar al director/la directora de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya i s’han de presentar a les oficines de treball, sens perjudici de l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 24
Conceptes subvencionables
24.1 Requisits dels contractes laborals.
Modalitat de contracte indefinit o de durada determinada, no inferior a un mes
d’acord amb la modalitat contractual vigent per la normativa laboral.
Jornada completa o parcial, no inferior al 25% de la jornada normal.
Lloc de treball ubicat a Catalunya.
Només s’admetrà una sol·licitud de subvenció per cada treballador/a, independentment de l’empresa que contracti.
24.2 Requisits de les persones contractades. haver realitzat i finalitzat un curs de formació ocupacional subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Constar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al Servei d’Ocupació de Catalunya, al menys 12 mesos, dintre dels 18 mesos anteriors a la contractació.
24.3 Exclusions.
La subvenció prevista en aquesta convocatòria no s’aplica en els supòsits següents:
a) Les relacions laborals de caràcter especial que preveu l’article 2 de l’Estatut
dels treballadors, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, o altres disposicions legals, amb excepció de la relació laboral de treballadors amb discapacitat en un centre especial de treball.
b) Les contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres
parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’empresari
o dels qui tinguin el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb
aquests últims. No és aplicable aquesta exclusió a les contractacions de treballadors amb discapacitat.
Tampoc és aplicable aquesta exclusió quan l’ocupador sigui un treballador autònom sense assalariats i contracti un sol familiar que no convisqui a la seva llar
ni estigui a càrrec seu.
c) Empreses que en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l’ajut hagin realitzat extincions de contractes, en virtut d’acomiadament col·lectiu, o per causes
disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma o laude arbitral.
Article 25
Període d’execució
La data d’inici dels contractes ha de ser posterior a la publicació d’aquesta convocatòria i, en qualsevol cas, no més tard del 30.11.2011. En cas de contractes de durada determinada, la sol·licitud de subvenció s’ha de presentar abans que finalitzi el període de contractació.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 31 d’octubre de 2011
F. XAVIER MENA
Conseller d’Empresa i Ocupació
(11.301.095)

Veure(+)2011-12-09

Ja tenim a la vostra disposicio els talonaris de la Loteria de Nadal de la Unió de Botiguers de l'Hospitalet, SENSE RECÀRREC, com sempre!! El núm. jugat és el 70.819.

Veure(+)Us informem que, amb motiu de la festivitat de tots sants, el proper DILLUNS 31 d'OCTUBRE el local de la Unió de Botiguers romandrà tancat.

Veure(+)11-09-29

3ER TRIMESTRE PLAÇ FISCAL: El proper dia 03 d'octubre i fins el dia 20 del mateix mes es presenten les diferents declaracions fiscals corresponents al 3er trimestre del 2011. Si és del vostre interès confeccionar-les a través de la Unió de Botiguers cal que demaneu cita prèvia (Telf.- 93.338.01.16), abans del dia 15 en el cas que volgueu domiciliar-ne el pagament.

Veure(+)2011-09-16

Us recordem que el termini de sol.licitud d’adhesió dels treballadors autònoms a les prestacions per les contingències professionals i pel cessament de l’activitat s’acaba el proper dia 30 de SETEMBRE, i que es tramita mitjançant la presentació davant la TGSS d'una sol.licitud simplificada, Model TA 521-1. Aquestes prestacions tindran efecte a partir del dia 1 de gener de 2012.

Veure(+)
Com cada any, el dia 11 de setembre la unió de Botiguers va participar en els actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya, amb presència del nostre president i secretària en l'ofrena floral davant el monument a Rafael Casanova i el cant dels segadors.

Veure(+)

HORARI DE SETEMBRE 2011.

2011-08-30

Us informem que de l'01 al 16 de SETEMBRE, el nostre horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres, de 09.30h a 13.30h.
I a partir del dia 19 de setembre, serà l'habitual: de dilluns a dijous de 09.30 a 14.30h i els divendres de 09.30 a 13.30h.

Veure(+)

LLEI ORGÀNICA PROTECCIÓ DADES PERSONALS

2011-03-25

Recordem a tots els autònoms i empreses associades a la Unió de Botiguers que utilitzin en la seva activitat qualsevol informació del tipus que sigui que permeti identificar o faci identificable la persona, l'obligatorietat de donar cumpliment a allò establert per la LOPD.

Veure(+)

CURS DE FISCAL

2011-03-21

Us informem que els propers dies 04, 08, 11, 15 i 18 d'abril, al local de la Unió de Botiguers s'impartirà de manera gratuïta el curs de fiscalitat adreçat als associats/des interessats en conèixer els diferents aspectes normatius i pràctics per a poder portar a terme les seves pròpies declaracions fiscals. L'horari del curs serà de 09.30 a 13.30h.

Veure(+)

DECLARACIO ANUAL MODEL 347.

2011-03-02

Des del passat 01 de març i fins el proper dia 31 totes les persones obligades a la presentació de la declaració anual d'operacions amb terceres persones, MODEL 347, que desitjin confeccionar l'esmentada declaració a través de la Unió de Botiguers, cal que es posin en contacte amb nosaltres trucant al Telf. 93.338.01.16. Data límit: 25/03/2011.

Veure(+)

ENTRANYABLE COMIAT AL REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET MARIO SANZ

2011-02-21

El passat dia 17 de febrer la ciutat de L'Hospitalet va perdre un important referent polític i una excel.lent persona, en Mario Sanz. Des de la Unió de Botiguers volem mostrar el nostre més sincer condol per aquesta pèrdua tan dolorosa i retre-li homenatge i reconeixement.

Veure(+)

ORDRE TRE/309/2010, d'11 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2011.

2011-02-04

A continuació podeu consultar el calendari de festes laborals pel 2001 publicat al DOGC núm. 5639 de data 31/05/2010.

Veure(+)

ORDRE TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2010.

2009-12-20

A continuació, podeu consultar el calendari de festes laborals per l'any 2010 publicat al DOGC núm. 5392 de data 03/06/2009.

Veure(+)

LLEI 32/2010 PROTECCIO AUTONOMS -RETA-

2011-01-09

Un cop més i amb insistència, us recordem que el proper dia 06 de febrer finalitza el termini per a presentar devant la Tresoreria Gral. de la Seguretat Social les sol.licituds per acollir-se a les prestacions per CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS i CESSAMENT D'ACTIVITAT.

Si esteu interessats en què us informem i/o tramitem l'esmentada sol.licitud, cal que demaneu cita prèvia i ens porteu fotocòpia del D.N.I., últim rebut d'autònoms i epígraf del C.N.A.E. de la vostra activitat o comerç.

Veure(+)

LOTERIA DE NADAL NÚM. 70819

2010-11-21

Ja tenim a la vostra disposició la tradicional Loteria de Nadal de la Unió de Botiguers, sense recàrrec, al preu de 5€ cada butlleta i 200€ el talonari.
Feu les vostres reserves que s'esgota ràpid!

Veure(+)

CÀLCUL NOVES TARIFES AUTÒNOMS

2010-09-10

Posem a la vostra disposició la possibilitat de calcular les noves tarifes dels Autònoms que optin per acollir-se a les prestacions per CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS i CESSAMENT D'ACTIVITAT.

Si esteu interessats en què us fem l'esmentat càlcul, cal que demaneu cita prèvia i ens porteu fotocòpia del D.N.I., últim rebut d'autònoms i epígraf del C.N.A.E. de la vostra activitat o comerç.

Veure(+)

LLEI 32/2010 PROTECCIÓ AUTÒNOMS

2010-09-02

Els informem que s'ha publicat al BOE nº 190 de 6 d'agost de 2010, la Ley 32/2010 per la que s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.


Veure(+)

ENS TRASLLADEM!!

2010-07-14

A partir del proper dia 26 de juliol la seu social de la Unió de Botiguers de L'H. es trasllada al C/ Tarragona nº 22-24, local 5, de L'Hospitalet. Tot i això, el telf. i el fax continuaran éssent els mateixos, i l'horari d'atenció al públic tampoc es modifica.

Veure(+)

REFORMA LABORAL I MESURES PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

2010-07-02

El passat dia 17 de juny de 2010 es va publicar al BOE el REIAL DECRET 10/2010, de 16 de juny pel que s'estableixen les mesures urgents per a la reforma del mercat de treball i que va entrar en vigor el 18 de juny de 2010.

Tantmateix, destaquem que el REIAL DECRET-LLEI 6/2010, de 9 d'abril, de mesures per a l'impuls de la recuperació econòmica i la feina, vigent fins el 31/12/2012, establia a l'art. 91. 15 apart. u.2 la reducció de l'IVA del 18% al 8% en execucions d'obra de renovació i reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a vivendes, quan es cumpleixin els següents requisits:
a) Que el destinatari sigui persona física, no actui com empresari o professional i utilitzi la vivenda a que es refereixin les obres per al seu ús particular. Comprèn també les comunitats de propietaris.
b) Que la construcció o rehabilitació de la vivenda hagi conclòs almenys dos anys abans de l'inici de les obres.
c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas de que els aporti que el seu cost no excedeixi del 33% de la base imposable.

Veure(+)

MODIFICATS ELS TIPUS IMPOSITIUS DE L'IVA

2010-07-02

A continuació us informem de les novetats fiscals relacionades a l'impost del valor afegit, que varen entrar en vigor ahir dia 01 de juliol.

Veure(+)

CAMPANYA DECLARACIÓ DE RENDA 2009

2010-04-20

El termini per a la presentació de la declaració de la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2009 s'inicia el proper dia 03 de maig i finalitza el 30 de juny. Com cada any, si és del vostre interès que la Unió de Botiguers us confeccioni l'esmentada declaració, prepareu tota la documentació i demaneu cita prèvia abans del proper dia 23 de juny, trucant al telf. 93.338.01.16 en horari de 09.30 a 14.30h.

Veure(+)

PLA RENOVA'T D'ENLLUMENAT INTERIOR DE COMERÇOS A CATALUNYA 2010

2010-02-17

Informem als nostres associats/des que l'Institut Català d'Energia ha comunicat la campanya Pla Renova't d'enllumenat interior de comerços de Catalunya per a aquest any 2010.

Veure(+)

NOVA RETENCIO LLOGUER 19% LOCALS COMERCIALS A PARTIR 01/01/2010

2010-01-15

Us comuniquem que a partir del dia 01/01/2010 la retenció a aplicar als lloguers de locals comercials és del 19% (antigament era el 18%), i a partir del dia 01/07/2010 l'IVA serà del 18% (fins aquella data del 16%). És el que es va aprovar al Congrés del Diputats al aprovar-se els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2010.

Veure(+)

DECLARACIONS FISCALS 4ART TRIMESTRE 2009 I RESUMS ANUALS.

2010-01-08

DECLARACIONS FISCALS 4ART TRIMESTRE 2009 I RESUMS ANUALS

Veure(+)

Loteria de Nadal 2009

2009-11-04

Com ja es tradicional, tenim a la vostra disposició la Loteria de Nadal de la Unió de Botiguers. Aquest any el núm. és el 70819, al preu de 5€/butlleta o 200€/talonari de 40 butlletes, sense recàrrec.

Veure(+)

3er TRIMESTRE 2009 DECLARACIONS FISCALS

2009-09-29

Us recordem que el termini per a la presentació de les declaracions fiscals corresponents al 3er trimestre del 2009 s'obre el proper dia 01 d'octubre, i finalitza el dia 20 del mateix mes. Si esteu interessats en la presentació a través de la Unió de Botiguers demaneu cita prèvia abans del proper dia 15, trucant al Telf. 93.338.01.16.

Veure(+)

DIADA

2009-09-18

Com ja és tradicional, per la diada de Catalunya la Unió de Botiguers va participar un any més a la ofrena floral, amb un original coixí de roba expressament fet per aquesta ocasió.

Veure(+)

HORARI D'ATENCIO ALS SOCIS DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS.

2009-10-01

Us recordem el nostre HORARI ininterromput D'ATENCIÓ ALS ASSOCIATS: de DILLUNS a DIJOUS de 09.30h a 14.30h, DIVENDRES de 09.30 a 13.30h.

Veure(+)

CAMPANYA RENDA 2008

2009-05-19

El termini per a la presentació de la declaració de la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2008 és des del dia 04 de maig al 30 de juny. Si és del vostre interès que la Unió de Botiguers us prepari l'esmentada declaració, prepareu tota la documentació i demaneu cita prèvia abans del proper dia 26 de juny.

Veure(+)

NOVETATS FISCALS PER AL 2009

2009-04-16

Impost sobre el Patrimoni
Impost sobre el Valor Afegit

Veure(+)

MODEL 347 DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB 3eres PERSONES.

2009-03-06

Importants novetats en el Model 347 de Declaració anual d'operacions amb terceres persones (que superin anualment els 3.000 euros).

Veure(+)

UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'HOSPITALET 1979-2009

2009-02-03

Aquest any celebrarem al 30è aniversari de la Unió de Botiguers de L'Hospitalet.

Veure(+)

BONES FESTES!!

2008-12-15

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU.

Veure(+)

DECLARACIONS FISCALS 4ART TRIMESTRE 2008

2008-12-11

DECLARACIONS FISCALS 4ART TRIMESTRE 2008 I RESUMS ANUALS.

Veure(+)

TANCAT PER VACANCES

2008-12-12

ELS DIES 24 i 31 DE DESEMBRE, 2 i 5 DE GENER LA UNIÓ DE BOTIGUERS ROMANDRÀ TANCADA PER VACANCES.

Veure(+)

Calendari de Festes Laborals

2008-11-18

A continuació us informem del calendari de festes laborals, obertura de diumenges i periodes de rebaixes.

Veure(+)

VIIIª EDICIÓ SOPAR NIT DEL COMERÇ

2008-11-10

El proper dissabte 15 de novembre es celebrarà la VIIIª edició de la Nit del Comerç de L'Hospitalet.


Veure(+)

REUNIO AJUNTAMENT L'H-UBLH

2008-11-06

El passat dia 23 d'octubre va tenir lloc la presentació de la nova Junta Directiva davant l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Veure(+)

ASSEMBLEA GENERAL 2007

2008-10-01

Elecció de la nova JUNTA DIRECTIVA.

Veure(+)

CONCURS D'APARADORS

2008-10-08

III Setmana del Comerç a L'Hospitalet.

Per un comerç sostenible!

Veure(+)

R.D. 475/2007 de nova Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.

2008-10-01

A partir del proper dia 01/01/09 entra en vigor el R.D. 475/2007 de nova Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques. Consulteu-lo!

Veure(+)

ONZE DE SETEMBRE, DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

2008-09-17

LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'H VA PARTICIPAR A LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Veure(+)

www.hospitaletbotiguers.org

2008-09-01

HEM INAUGURAT LA PÀGINA WEB DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'HOSPITALET!!

Veure(+)

INAUGUREM LA PÀGINA WEB DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'HOSPITALET

2008-07-01

Dimarts 15 de juliol, 21.00 hores, Hotel Prestige.

Veure(+)

NO ACORD COL.LABORACIO UBLH-CAM

2008-05-27

No és certa l'existència d'un acord o conveni de col.laboració entre la Unió de Botiguers i la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Veure(+)

CURS DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

2008-02-06

Pla Formatiu 2007-2008.

Veure(+)

CURS DE COMPTABILITAT

2008-02-07

PLA FORMATIU 2007-2008

Veure(+)

NOU PLA GENERAL COMPTABLE.

2008-01-14

Ha entrat en vigor el nou Pla General Comptable.

Veure(+)

SEGURETAT SOCIAL i AUTÒNOMS

2008-01-14

Noves obligacions per als treballadors autònoms.

Veure(+)

NOU LOCAL UNIO DE BOTIGUERS

2008-01-14

Ens hem traslladat!

Veure(+)

OBERTURA DIUMENGES I FESTIUS

2008-01-14

A continuació us oferim els diumenges i festius en què els establiments comercials podran romandre oberts al públic.

Veure(+)

REBAIXES

2008-01-14

Dates en què es poden portar a terme les rebaixes d'hivern i estiu durant l'any 2008.

Veure(+)

CALENDARI DE FESTES LABORALS 2008

2008-01-14

Tot seguit us oferim el calendari de festes laborals del 2008 publicades al DOGC núm. 4907, de 19 de juny de 2007, Ordre del Departament de Reball TRE/197/2007, de 28 de maig.Veure(+)

INAUGUREM LA NOSTRA WEB

2008-01-14

Esperem que us agradi!

Veure(+)

 
CATEGORIES
Comerç
Generals
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal