Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTS ELS SERVEIS

LH EMPREN i LH FEM EMPRESA

2017-03-02

1) Les primeres subvencions, són assignacions econòmiques públiques per


a fomentar autoocupació de les persones desocupades del municipi, amb un ajut màxim de 4.000 € per beneficiari i per a les següents despeses:


La quota de cotització al RETA (autònoms) dels sis primers mesos.

El cost dels informe tècnics o projecte del negoci expedit per una persona arquitecta o enginyera amb un import màxim per aquest concepte de 1.000 €.

Les despeses notarials de les escriptures públiques de constitució amb un import màxim per aquest concepte de 1.000€

Les despeses de gestoria o assessoria dels tràmits alta autònom o empresa, amb un import màxim de 500 €.

Les despeses derivades de la contractació de les assegurances de caràcter obligatori per al desenvolupament de les activitats, per un període de cobertura màxim 1 any i amb un import màxim de 500 €.

Despeses derivades de la creació de pàgina web fins a un màxim de 500 €.


No es consideraran subvencionables i, per tant, no seran susceptibles de ajut:

Les despeses en inversions o obres adequació, IVA i els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.


QUI EL POT DEMANAR:

Podran ser beneficiàries les persones que compleixin els requisits especificats al punt 4 de les bases reguladores.


QUAN ES POT FER:

El termini de presentació de peticions i de la documentació serà fins el 30 de juny de 2017.


COM ES POT TRAMITAR


Presencialment.

Per internet (heu de disposar del sistema identificació acceptat i vàlid) a través del Registre Electrònic que us facilitarà un justificant de la seva presentació.


REQUERIMENTS:

Estar en situació aturada, amb una antiguitat mínima de 3 mesos com a persona demandant ocupació no ocupada a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Pertànyer com a mínim a un dels següents col·lectius:

Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi atur.

Ser persona aturada de llarga durada.

Major de 45 anys.

Jove de 16 a 35 anys.

Persona amb discapacitat.

Pertànyer a una família amb tots els seus membres aturats.

Dona desocupada.

Estar empadronada a Hospitalet de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

No haver estat donada alta al RETA (autònom) per la mateixa activitat laboral en els últims 6 mesos anteriors.

Comptar amb un pla empresa i un certificat de viabilitat emès per la Unitat Gestora de suport a empresa o similar.

No haver estat beneficiària de la mateixa assignació econòmica.
2) Les segones subvencions, requereixen que les persones a contractar per les empreses beneficiàries hauran de complir uns altres requisits:


Estar aturats amb una antiguitat mínima de 3 mesos, i inscrits com a persona demandant ocupació no ocupada a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya.


Pertànyer com a mínim a un dels següents colectius:

Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi atur.

Ser persona aturada de llarga durada.

Major de 45 anys.

Jove de 16 a 35 anys.

Persona amb discapacitat.

Pertànyer a una família amb tots els seus membres a aturats.

Dona desocupada.

Estar empadronada a Hospitalet de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

Les empreses hauran de complir també uns requisits:

No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es demana assignació econòmica.

No haver realitzat acomiadaments o expedients de regulació ocupació en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es demana assignació econòmica i en la categoria per a la qual es realitzarà la contractació.

Tenir la condició de petita o mitjana empresa.

Tenir la seu social, delegació o un centre de treball en el terme municipal o àrea metropolitana de Barcelona.

Formalitzar els contractes laborals durant un termini mínim de 6 mesos.

Incrementar amb els contractes subvencionats la plantilla existent.

Ser titular compte bancari on rebre els imports de les assignacions econòmiques.


Quedaran excloses:

Les empreses que hagin estat beneficiàries de la mateixa assignació econòmica en el període immediatament anterior, que vulguin fer contractes pels mateixos llocs de treball o a persones que ja van contractar laboralment mitjançant aquesta assignació econòmica.

Les administracions i organismes públics, les societats mercantils públiques i les societats mercantils privades, quan la majoria del seu capital social i la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

Per a més INFORMACIÓ: Telf.- 934.029.400

 
CATEGORIES
Assegurances
Informatica
Bancs i Caixes
Benzineres
Varis
Gestoria
Mútues
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal