Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTES LES NOTICIES

BAIXA AL 20% RETENC. LLOGUER IMMOB. i AL 19% RETENC. PROFESS.
2015-01-02
El passat dia 28 de novembre es va publicar al BOE la Llei 26/2014, per la que es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF que s'emmarca dins de la REFORMA FISCAL. L'Impost sobre la Renda (IRPF) tindrà la mateixa estructura però es rebaixa la tarifa en dues fases (durant els exercicis 2015 i 2016), per tant baixen les retencions que s'apliquen als arrendaments d'immobles (LLOGUERS).

RETENCIONS D'ARRENDAMENTS D'IMMOBLES (LLOGUERS) AL 2015: 20% I AL 2016: 19%.
L'articulat de la llei queda redactat de la següent manera: «Disposición adicional trigésima primera. Escalas y tipos de retención aplicables en 2015.
“En el período impositivo 2015 los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento previstos en el artículo 101 y en la disposición adicional vigésima sexta, ambos de esta Ley, y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 de esta Ley, serán el 20 por ciento”.
Cal aclarir que aplicar un tipus menor de retenció NO ES UNA BAIXADA D'IMPOSTOS, donat que les retencions són pagaments a compte de l'Impost sobre la Renda, és a dir, quan arriba el moment de fer la declaració de la renda, tenim dret a descomptar-nos els impostos que hem anat pagant prèviament, en forma de retencions o pagaments fraccionats. En funció dels rendiments obtinguts durant tot l'any i de les nostres circumstàncies particulars, l'Agència Tributària ens tornarà part de l'esmentat import o bé, si no hem ingressat la quantitat suficient durant l'any, ens tocarà pagar.
Quan un autònom o una empresa lloga un local de negoci subjecte a retenció, és el responsable d'actuar com a “recaptador” i ingressar la retenció corresponent cada trimestre, que són pagaments que el propietari del local avança a Hisenda en concepte d'IRPF.

TANTMATEIX, baixen també les retencions i ingressos a compte de l'IRPF, tant de RENDIMENTS DEL TREBALL com d'ACTIVITATS PROFESSIONALS, aquestes últimes mab caràcter general al 19%, tot i que per a determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d'assegurances...) i professionals de nou inici (en l'any d'inici i els dos següents) la retenció és del 9%. PERÒ si els rendiments íntegres de les activitats professionals de l'exercici anterior han sigut inferiors 15.000€ i, a més, aquest import representa més del 75% dels rendiments íntegres totals d'activitats econòmiques més els rendiments del treball del contribuient de l'exercici anterior, la retenció a aplicar baixa al 15% (ART 101.5 LIRPF).

Per a conèixer més detalls sobre tota la REFORMA FISCAL, i els canvis a l'IRPF, Impost de Societats, IVA i altres impostos especials, us convidem a assistir a la propera jornada informativa organitzada per la Unió de Botiguers, que tindrà lloc a les 15.00h del dia 15 de gener, al local de l'entitat!!

 
CATEGORIES
Comerç
Generals
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal