Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTES LES NOTICIES

Sentència del TJUE de 14/03/13
2013-03-15
Tot seguit reproduïm el comentari formulat per l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona respecte de la Sentència TJUE dictada el dia 14/03/2013 en l'assumpte C-415/11:

"La Sentència del TJUE té conseqüències molt importants per la legislació processal espanyola. A més, és important per l'àmbit de potestat que la sentència atribueix al jutge per entrar en l'anàlisi de la contractació sotmesa a judici.

En primer lloc, considera que la legislació processal espanyola reguladora de l'execució de béns hipotecats o pignorats (en contractes celebrats per consumidors) és contrària a la normativa comunitària perquè no preveu la possibilitat de formular motius d'oposició fonamentats en el caràcter abusiu d'una clàusula contractual que ha estat fonament del títol executiu.

També ho és perquè no permet que el jutge que conegui el procediment declaratiu competent per estimar el caràcter abusiu de la clàusula pugui adoptar mesures, com la suspensió del procediment d'execució hipotecària, destinades a garantir l'eficàcia de la decisió final.

En segon lloc, el TJUE interpreta la Directiva 93/13/CEE per tal que el jutge comprovi si la clàusula d’interessos de demora inclosa en el contracte signat en l’assumpte objecte de procediment és abusiva o no. Haurà de comparar el tipus d’interès de demora pactat amb el tipus d’interès legal i verificar que és adequat per a garantir la realització dels objectius que l’interès de demora té a Espanya i que no va més enllà del que sigui necessari per a aconseguir-los.

Pel que fa a la clàusula de venciment anticipat del contracte objecte d’execució hipotecària (que permet al banc declarar exigible la totalitat del prèstec després d’un sol incompliment de l’obligació de pagament del capital o dels interessos), el jutge nacional haurà de comprovar especialment si aquesta facultat depen que el consumidor hagi incomplert una obligació esencial del contracte i si l’incompliment té caràcter suficientment greu respecte la durada i a la quantia del prèstec.

Quant a la clàusula relativa a la liquidació unilateral del deute impagat del contracte (per la qual el banc pot presentar directament la liquidació del seu import per iniciar el procediment d’execució hipotecària) el jutge nacional haurà d’apreciar si –i en quina mida– aquesta clàusula dificulta l’accés del consumidor a la justicia i l’exercici del seu dret de defensa, a la vista dels mitjans processals que disposa."

NOTA: PER A ACCEDIR AL TEXT ÍNTEGRE DE LA SENTÈNCIA, ENTREU A LA ZONA PRIVADA DE DESCÀRREGUES!

 
CATEGORIES
Comerç
Generals
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal