AVÍS LEGAL
________________________________________

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades que sol-licitem en aquesta pàgina Web seran tractades de conformitat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) amb la finalitat d'atendre les seves sol-licituds de compra / venda d'immobles o d'atendre les seves consultes i peticions que ens arriben a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició per a tal efecte a la nostra pàgina Web. Aquestes dades formaran part d'un fitxer, el qual ha estat inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). També informem a l'usuari que les dades que ens faciliti podran ser comunicades al Unió de Botiguers de L'Hospitalet, amb C.I.F 40416751R. Quan l'usuari usa els formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició en aquesta pàgina Web està autoritzant al Unió de Botiguers de L'Hospitalet a l'enviament d'informació comercial sobre els respectius productes i serveis.

L'usuari podrà accedir, rectificar, cancel-lar les seves dades en qualsevol moment exercitant els seus drets davant el Responsable del Fitxer: Unió de Botiguers de L'Hospitalet, situat al C/ Gràcia 134 baixos 2n de Sabadell - Correu-e: info@hospitaletbotiguers.org

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

Es recollirà per via electrònica Únicament la informació imprescindible per poder oferir a l'usuari un servei satisfactori. Quan a l'usuari es connecta a la nostra pàgina Web vam analitzar exclusivament el tipus de navegador que usa, el joc de caràcters que està utilitzant i la seva versió amb l'objectiu que la visualització del Site www.hospitaletbotiguers.org sigui correcta.

Els accessos o utilització d'aquesta pàgina Web per part de l'usuari implica el seu consentiment i acceptació de totes les condicions exposades en aquesta polÍtica de privadesa.

COOKIES I SPAM

Amb la finalitat de facilitar la navegació en el nostre Site, l'usuari dóna el seu consentiment a l'Ús de cookies. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal-lació en el seu disc dur. Per navegar per la nostra pàgina Web no és necessari que l'usuari permeti la instal-lació de les cookies enviades per Unió de Botiguers de L'Hospitalet@Unió de Botiguers de L'Hospitalet.com.

Col-legi Oficial d'Agents Comercials de Sabadel, no utilitza tècniques d' " spamming" i Únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquesta pàgina Web o missatges de correu electrònic.

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÓNIC I LA LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, aixÍ com l'enviament de comunicacions realitzades per mitjans electrònics, es realitzen de conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat són els espanyols. Col-legi Oficial d'Agents Comercials de Sabadel, es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada en ho Site www.hospitaletbotiguers.org

PROPIETAT INTEL-LECTUAL I INDUSTRIAL

El nom de domini www.hospitaletbotiguers.org propietat del Unió de Botiguers de L'Hospitalet.

La pàgina Web www.hospitaletbotiguers.org en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, resposta a les consultes realitzades pels usuaris, textos, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, aixÍ com tots els drets de propietat intel-lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen al Col-legi Oficial d'Agents Comercials de Sabadel

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, a través de qualsevol mitjà, dels continguts del Site de l'Unió de Botiguers de L'Hospitalet per a usos diferents de la legÍtima informació als usuaris.

RESPONSABILITAT DE L'Unió de Botiguers de L'Hospitalet

Unió de Botiguers de L'Hospitalet no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat d'una circumstància de força major, com per exemple: error en les lÍnies de comunicacions, defectes en el Maquinaria i Programació dels usuaris, fallades en la xarxa d'Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina Web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense retards o interrupcions.

Unió de Botiguers de L'Hospitalet es reserva el dret a modificar la present polÍtica de privadesa amb l'objectiu d'adaptar-la a les possibles novetats legislatives, aixÍ com a les quals es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present polÍtica de privadesa.

Unió de Botiguers de L'Hospitalet té com objectiu principal garantir la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recabades a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades. Per tant, manifesta el seu compromÍs de compliment amb la legislació que en aquesta matèria es trobi vigent a cada moment.

Unió de Botiguers de L'Hospitalet no es responsabilitza del mal Ús que es faci dels continguts de la seva pàgina Web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els usa. Tampoc assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda a les pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.hospitaletbotiguers.org. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina Web de destinació.

En cas que l'Unió de Botiguers de L'Hospitalet tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il-lÍcita, constitutiva de delicte o que pot lesionar anyells o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.